Opvoeden begint tijdens de Zwangerschap

OpvoedenOpvoeden is de meest moeilijke taak in ons leven. Je weet nooit of je het goed doet of hebt gedaan. Tijdens het opvoeden komen vragen in je op: Heb ik wel goed gehandeld? Was ik niet te streng? Of had ik juist steviger moeten aanpakken? Of: ik weet niet meer hoe ik hier mee om moet gaan.

Opvoeden begint al tijdens de zwangerschap! Hoe inniger het contact is met de baby in de buik, hoe inniger het contact is als de kleine gaat opgroeien. Dit geldt zowel voor de moeder als de vader. Nu is het zo dat een kind soms voor slechts één ouder komt. Het zou mooi zijn als wetenschappelijk werd onderzocht of dat ook al voelbaar is tijdens de zwangerschap. Een moeder die een paar kinderen heeft weet dat bij de een tijdens de zwangerschap een sterker gevoel was dan bij de ander. Bij de ene zwangerschap was het contact er al vanaf het eerste moment. Nog voordat de test uitsluitsel gaf. Bij een andere zwangerschap voelde je het pas doordat de menstruatie wegbleef.

Voor mij is zwanger worden: twee Zielen versmelten samen en scheppen daardoor voor een derde Ziel de mogelijkheid om hier op aarde te komen. Samen geven ze deze Ziel levensenergie en de kans om zich verder te ontwikkelen. De Ziel kiest de levensomstandigheden waarin het zich wil vervolmaken. De één heeft onvrede nodig. (De meest grootse uitvindingen zijn geboren door onvrede met de situatie van dat moment.) De ander heeft een warm nest nodig. Het ligt er aan wat je je eigen wilt maken in het huidige leven. Als je een leergrage Ziel bent, kan dat heel veel zijn. (* Zie hieronder hoe je de Leergrage Zielen test kunt doen.)

De nieuweling geeft een prachtig cadeau terug, namelijk dat de twee zielen nog intenser verder kunnen gaan op hun ontwikkelingspad. Wat een geweldig mooi gebeuren!

Wanneer de baby wordt geboren, wordt tegelijkertijd een moeder en een vader geboren. Ook al is het je tweede of derde kindje, wees je bewust dat je bij elke geboorte een ‘nieuwe’ moeder en vader wordt. Ieder kind wordt met een eigen karakter geboren, een eigen pad om te gaan, dus je kunt niet diezelfde moeder of vader zijn als bij de eerste of tweede.
Moeder en vader zijn draagt enorm bij aan onze geestelijke groei, onze eigen innerlijke ontwikkeling. Heel mooi, zo kunnen we meer rendement uit ons leven halen. We kunnen ons leven meer kwaliteit geven.
Wetenschappers zeggen dat we slechts 10% van onze gaven en kwaliteiten gebruiken. Dit houdt in dat we maar voor 10% bewust leven en 90% onbewust. Door kinderen bewust en in liefde op te voeden bereiken we veel meer dan die 10%. Dit effect is er ook als we heel bewust en liefdevol anderen begeleiden. Je kunt dat gelijkstellen met opvoeden.

Opvoeden is: begeleiden, het bestaat uit onderwijzen, activeren, stimuleren en het belangrijkste is: liefde, veiligheid en geborgenheid bieden. Helaas bestaat er geen onderwijsinstituut die je precies kan vertellen hoe je dat zou kunnen doen. Kan ook niet, want geijkte paden in opvoedland bestaan niet. Elk kind heeft weer net iets anders nodig dan het andere. Zelfs als het een drieling of vierling is, zijn de kinderen verschillend en hebben ze ook een andere begeleiding nodig.

Opvoeden het meest moeilijke dat er is en toch ook weer niet! Regelmatig komen mensen bij me op consult die worstelen met hoe ze met hun kind om moeten gaan. Door de opvoeding, ook al is dat in liefde gegaan, kan het zijn dat het kind de aansluiting met zichzelf mist. Dat wordt vaak zichtbaar als er een beroepskeuze moet worden gemaakt. Of als de jonge mens zelfstandig in het leven gaat staan. Liefde en geborgenheid geven een stevige basis aan het kind, maar om je eigen weg in het leven te bewandelen is er meer nodig. Namelijk het afstemmen op en van daaruit begeleiden. Afstemmen op welke missie het kind op aarde wilde aangaan en volbrengen. Op het karakter en de mogelijkheden. Op de energiefase die er op dat bepaalde moment in zijn of haar leven is. Op… heel veel. Vandaar dat het moeilijk en toch eenvoudig is.

Als de ouder of de begeleider de ‘eigen ik’ kan vergeten en intuned op het kind, weet het wat te adviseren. Dus geen eigen verlangens hebben, zoals bijvoorbeeld de eigen gemiste kansen ingevuld willen zien bij je kind. Of het beeld hebben dat je kind moet slagen in het leven. Verlaat dat, want misschien heeft het de moeilijke weg gekozen. En dat betekent vele leerervaringen willen aangaan. Zoals men in het Oosten zegt: ‘De weg is belangrijker dan het doel’.
De laatste jaren zijn er veel jongeren die hun school niet afmaken en een eigen bedrijf starten. Ze kiezen een totaal andere ontwikkelingsweg dan hun ouders en dat is goed. Zou je als ouder de kinderen willen dwingen om de school af te maken, zoals jij zelf hebt gedaan, dan missen ze de kans om hun eigen levenspad te mogen bewandelen en zichzelf te ontwikkelen op hun manier.

Heel lang geleden was er een tv programma waarop ze mensen een naaipatroon lieten zien. Men vroeg dan aan voorbijgangers: ‘Kunt u mij zeggen hoe ik moet rijden om daar en daar te komen?’ ‘Ja hoor,’ werd en dan gezegd, ‘ik ken die weg goed.’ Vervolgens ging de voorbijganger aan de gang om op dat naaipatroon de weg te wijzen. In de volle overtuiging dat zij de juiste weg aanwezen.
Waarom ik hier op kom? Het doet me denken aan dat iemand vanuit zijn eigen blauwdruk van het leven, de ander de weg wijst. Je begrijpt dat je de ander dan zeker laat verdwalen. In de opleiding Energetisch Therapeut leer ik de cursisten om ‘schoon’ naar de cliënt te kijken, en hun eigen naaipatroon daarbij achterwege te laten.

Lieve groet,
Daisha

In mijn radioprogramma Zielentaal www.radiomerlijn.nl kon je de Leergrage Zielen test’ doen! Beluister de uitzending hieronder:

Wil je begeleiding bij het opvoeden van je kind(eren) of van jezelf? Dan is er de volgende mogelijkheid: iedere week een 10 minuten consult met mij – en daar kan heel wat in worden besproken. Per vier weken kost dit in totaal 75 euro. Bel 0575-502264 om een afspraak te maken.

Gewijzigd op 01/01/2017

Reageren is niet mogelijk.