Terugblik op Daisha’s Voorspelling 2014

Het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen. Zoals ieder jaar blik ik terug op Daisha’s voorspelling om te kijken wat ervan is uitgekomen. Net zoals voorgaande jaren is weer een groot gedeelte van de Voorspelling 2014 uitgekomen. In dit artikel heb ik de gebeurtenissen die zijn uitgekomen en niet uitgekomen op een rijtje gezet.

De Voorspelling voor 2015 is beschikbaar!

Lees het hier!

We zijn niet alleen

In Daisha’s voorspelling voor 2013 en 2014 schreef zij dat er deze jaren bewijs zou komen voor buitenaards leven. Hoewel we geen scifi-achtige taferelen hebben mogen zien met rondvliegende UFO’s is het bewijs dat we niet alleen zijn in dit universum wel degelijk geleverd. Zo publiceerde de Volkskrant op 8 januari 2014 een artikel over bevindingen van Nick Cowan van de Northwestern University. Daarin schreef Nick Cowan over zijn ontdekking dat zogenaamde ‘Super Aarde’ planeten ook continenten hebben in plaats van alleen oceanen. Daardoor is het zeer aannemelijk dat op deze planeten een soortgelijk evolutieproces heeft kunnen plaatsvinden als op de aarde.

Een ander bewijs is de ontdekking dat er ooit stromend water was op Mars. Ook dit is voor wetenschappers reden om aan te nemen dat er op Mars ooit levende wezens zijn geweest.

Fitnesscentra worden minder populair

Zo populair als fitnesscentra waren in 2012 en 2013, zo hard gingen deze achteruit in 2014. In Overijssel sloot Achmea zelfs vijf Achmea Health Centers. Als reden geeft Achmea de veranderende markt op waardoor de centra niet langer winstgevend waren.

Kleinschalige spirituele activiteiten zijn in

Hier is niet echt direct bewijs van te vinden omdat er geen cijfers beschikbaar zijn over het aantal spirituele beurzen en bijeenkomsten in 2014. Wel is het duidelijk dat de interesse in grote evenementen terugloopt. Denk hierbij aan het verdwijnen van het grootschalige Eigentijds Festival en de Paravisie Manifestatie. De kleinere beurzen lijken nog steeds goed te lopen, maar vanwege de kleinschaligheid en lokale reclame is dat lastig te achterhalen.

Ommekeer in Economie

Dat de economie in 2014 sterk verbeterd is vergeleken met 2013 is duidelijk. Het aantal banen is toegenomen, de staatsschuld afgenomen en er wordt meer geëxporteerd. De matige verwachtingen voor 2015 zorgen in de laatste maand echter voor een kleine terugval. Of we ons echt zorgen moeten maken, dan kunnen we lezen in Daisha’s Voorspelling 2015.

Onderwijs

Daisha voorspelde dat de studies op het gebied van gezondheid, wetenschappelijk onderzoek en waterbouw de toekomst hebben. Dit werd onderschreven door Henry Bleker van de Vereniging van Waterbouwers in een artikel op Avans.nl. De komende jaren is er veel animo voor technische beroepen in de waterbouw. Technische bedrijven geven zelfs beurzen uit aan meisjes/vrouwen die zich willen scholen in een technisch beroep.

Hypotheken

Hypotheekregels veranderen ongunstig ten opzichte van 2013. Deze wetgeving is inderdaad voorbereid en aangenomen om in 2015 van start te gaan. De banken verwachten dat deze regels de woningprijzen zullen temperen in 2015

Meer aandacht voor schadelijkheid suiker

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) riep in maart 2014 op om de dagelijkse inname van suiker te beperken tot 25 gram per dag (was 50 gram). Omgerekend; van tien naar vijf suikerklontjes per dag. Een normaal blikje cola bevat al 35 gram suiker, oftewel zeven blokjes. Hiermee overschrijd je dus in één klap je dagelijkse limiet, aldus de Telegraaf.

In december verscheen een film van de man die met een CocaCola diëet wilde aantonen hoe slecht suiker voor je lichaam is. In slechts 30 dagen takelde zijn lichaam af, en raakte hij bijna verslaafd aan de grote hoeveelheden suiker die hij dagelijks binnenkreeg. Ook de lancering van ‘That Sugar Film’ maakt op een schokkende manier duidelijk hoeveel suiker er verborgen zit in zogenaamde ‘gezonde’ producten zoals muesli repen en ontbijtgranen.

E-nummers in ons eten strenger aangepakt

E-nummers hebben in de reguliere media niet meer aandacht gekregen dan normaal. Wel lijkt er een tegenoffensief te zijn gestart door het Voedingscentrum door berichten dat E-nummers niet gevaarlijk zijn en dat de heilzame werking van Superfoods juist helemaal niet vaststaat. Ook was er een bericht in de Metro dat een hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht ervoor pleitte om E-nummers helemaal niet meer op verpakkingen te vermelden. Dat zou alleen maar onrust veroorzaken. De EU heeft de hulpstoffen immers goedgekeurd? Nou dan! Toch is de opinie op de diverse gezondheids-fora en websites erg negatief over E-nummers.

Zorg

De voorspelling dat het zou gaan rommelen in de zorg is helemaal uitgekomen. De overdracht van zorgtaken van de Rijksoverheid naar de gemeenten zorgt voor veel onrust onder de bevolking. Tot ver in november was bij veel mensen nog niet bekend wat er in 2015 zou gaan veranderen en welke zorg men mocht verwachten. De klapper op de vuurpijl was het onverwachte tegenstemmen van drie PVDA-senatoren over de nieuwe zorgverzekeringswet van Minister Schipper in december. Volgens sommige media kon maar ter nauwer nood een kabinetscrisis worden afgewend.

De toenemende aandacht voor jongeren en opvoeding is te merken aan bijvoorbeeld de gratis opvoed cursussen van de GGD. Deze zijn opgestart in 2014 en lopen boven verwachting goed. Er is nog steeds een taboe op het hulp vragen bij opvoeding, maar deze is wel aan het afnemen aldus de GGD in Goes. Ook rommelt het in de huishoudelijke zorg, bijvoorbeeld door het failliet gaan van de thuiszorg organisatie Thebé.

Het nieuwe zorgstelsel roept ook in de medische wereld groot verzet op.

Het fuseren van ziekenhuizen is doorgezet in 2014. Zoals de ziekenhuizen Atrium MC en Orbis Medisch en Zorgconcern. Die eind dit jaar gaan fuseren. Maar ook in Drenthe waar het Aconessenhuis in Meppel, een polikliniek in Steenwijk, meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen én thuiszorg eind dit jaar samengaan tot één zorgcentrum. Dit is in lijn met wat Daisha voorspelde over de opkomst van centra waar verschillende typen Zorg onder één dak zitten

Mode

Kleuren van het voorjaar 2014 zijn zoals voorspeld:

Mystiek paars, fel rood (Cayenne), koel blauw (Placid Blue), Kopergeel (Freesia)

Crisis is geen crisis

Het CBS publiceert het volgende over onze koopkracht in 2014: Vanaf 2010 daalde de koopkracht maar liefst drie jaar op rij en steeg het armoederisico. Toch hebben de doorsnee-huishoudens ondanks het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren, nog steeds 15 procent meer te besteden dan begin jaren negentig! Dit is ook in lijn met Daisha’s voorspelling dat de crisis niet zulke ernstige vormen zal aannemen als in de jaren ’80.

Eigen verantwoordelijkheid/mensen activeren

De nieuwe wet van Staatssecretaris Klijnsma waarin mensen met een bijstandsuitkering verplicht werden een tegenprestatie te leveren bracht veel onrust. Er werd gesproken over dwangarbeid met alle schrikbeelden die daarbij hoorden. De wijze waarop de Gemeenten uiteindelijk vorm hebben gegeven aan deze wet is helemaal in lijn van de voorspelling. Mensen worden geactiveerd, begeleid om te ontdekken waar hun talenten liggen. Ook mogen mensen zelf bedenken in welke vorm ze een tegenprestatie willen leveren. Het is gelukkig niet gekomen tot werkelijke dwangarbeid.

Talkshows zijn weer in

Dat talkshows weer in zijn, bewijst Humberto Tan met zijn succesvolle RTL Late Night. Zijn succes is zo groot dat er zelfs een dance album aan zijn naam is gekoppeld. Humberto Tan zorgt er in 2014 voor dat talkshows geen saaie programma’s meer zijn met eindeloos gezever van mopperende oude mannen. In plaats daarvan geeft hij, samen met Matthijs van Nieuwkerk van DWDD, de Nederlandse talkshow weer flair, met leuke gesprekken en lekkere (dance)muziek. Ook zijn er in 2014 berichten dat ‘The Hoff’ David Hasselhoff plannen heeft voor een talkshow in Nederland en lanceert Gordon zijn ‘Goor draait door’ op zaterdagavond.

Succesvolle jongeren in 2014

In 2014 zorgen jonge ondernemers voor vele miljoenen Euro’s omzet! De jongste ondernemer was slechts 13 (Araik Gingnagel). Nathanael (25) en Jochenan (30) Bax realiseren met Bax-shop.nl een omzet van 50 miljoen Euro. Zo zijn er veel succesverhalen in 2014. Sprout selecteerde de 25 meest succesvolle jongeren onder de 25.

Reisbranche bloeit op in 2014

De reisbranche leek wel de laatste plek waar het economisch beter zou kunnen gaan in 2014. De groei zit hem echter vooral in online reisbureaus. Met een investering van vele miljoenen Euro’s is TravelBird het succesverhaal van 2014. Maar ook de specialistische reisbureaus doen het goed, zoals het in Apeldoorn gevestigde reisbureau Explore Tanzania. Deze organiseerde een speciale themareis voor Floortje Dessing naar Tanzania. Ook in een artikel van de Telegraaf van 1 november 2014 bleek dat Nederlanders nog steeds massaal gebruik maken van reisbureaus. Belangrijk is daarbij wel dat ze een specialisatie hebben.

Vrede in Israël

Deze voorspelling vond ik in eerste instantie een beetje tricky. Want wanneer is het vrede en wanneer een tijdelijke wapenstilstand? Het is net zoiets als iemand die stopt met roken maar misschien een week later weer begint. Wanneer ben je dan gestopt? Toch was er in januari de omhelzing van Peres en Abbas in het bijzijn van Paus Franciscus. Dit liet zien dat er een duidelijke wil was om in vrede met elkaar samen te leven. Of in ieder geval om vreedzaam te overleggen in plaats van bommen te gooien.

In augustus werd een officieel staakt-het-vuren afgekondigd en weer geschonden in december 2014. De werkelijke vrede in Israël is niet bereikt in 2014. Het lijkt erop dat het land zelf klaar is voor de vrede, en ook het grootste deel van haar bewoners. Het conflict wordt echter nog altijd gevoed door een paar kleine extremistische groepen. Laten we hopen dat 2015 een doorbraak brengt!

Geen verkiezingen in 2014

Hoewel het voortbestaan van het kabinet in december 2014 volgens de media aan een zijdendraadje hing, is het kabinet niet gevallen.

Webshops doen het goed in 2014

In een recente publicatie van www.thuiswinkel.org wordt bekend gemaakt dat de verwachte omzet van webshops in 2014 ruim 13,7 miljard euro is. Dit is 4 miljard euro meer dan in 2013.

Aantal Biologische restaurants neemt toe in 2014

In janurari werd al bekend gemaakt dat het aantal restaurants met een biologisch keurmerk toeneemt. Aldus een publicatie op de website van Misset Horeca. Dat de bio restaurants het goed doen in 2014 blijkt ook indirect aan de record omzet van biologische en fairtradeproducten in 2014 bij horecagroothandel Sligro.

Uiteraard leidt de groeiende markt ook tot bijbehorende problemen, zoals het niet naleven van standaarden en regelgeving. Op 15 september 2014 vermeldt het AD in een artikel “Telers en verwerkers van biologische producten zijn steeds vaker in overtreding. Nooit eerder hebben zoveel bioboeren en andere biologische ondernemers zo vaak de wet overtreden als dit jaar. De markt groeit zo snel dat er veel fouten gemaakt worden.

Paus Franciscus

Daisha voorspelde de groeiende invloed van Paus Franciscus in 2014. Uit de berichtgeving over de Paus in 2014 blijkt zijn groeiende invloed inderdaad. Hij maakt zich hard voor de vrede in de wereld, zoals bij het conflict tussen Israël en Palestina. Maar ook zijn boodschap van transparantie en eenvoud laat hij duidelijk blijken. Hij begint in zijn eigen huis, het Vaticaan. Waar voorgangers hun vertrekken hadden in het paleis, woont de Paus nu in een eenvoudig gedeelte van een nabijgelegen klooster. Paus Franciscus heeft ook een speciale commissie ingesteld om verspilling en corruptie binnen het Vaticaan te bestrijden. Als pauselijke klapper op de vuurpijl liet hij zijn afkeer van hypocrisie en verkwisting nog eens duidelijk blijken in zijn ongekend bittere kerst toespraak voor de Kardinalen.

Wat is er helemaal niet uitgekomen?

Op een enkel punt na zijn de meeste gebeurtenissen en trends die Daisha voorspelde allemaal uitgekomen. Het weer bleek dit jaar het meest lastig te voorspellen. De Elfstedentocht bleef in 2014 uit (sorry voor alle Friese lezers van dit blog), maar de herfststormen zijn er wel geweest. Echter wat later in de herfst dan voorzien. Of Daisha nu een hoger foutpercentage heeft behaald dan het KNMI is nog te bezien. Feit is dat het weer op lange termijn voor meteorologen en ook helderzienden een lastig te voorspellen factor blijkt!

Nieuwe wereldleider staat op in 2014

Er is op internet en in de kranten geen melding gemaakt van het opstaan van een nieuwe wereldleider in 2014.

Foto: Silvia Sala

Gewijzigd op 30/12/2014

Reageren is niet mogelijk.