Valse Profeten

Woorden, hoe goed bedoeld, kunnen je op een dwaalspoor zetten. Er worden boeken geschreven met titels zoals ‘Wees lief voor jezelf. ‘ Boeken waarin adviezen staan hoe je je leven beter kunt inrichten. Goed bedoelde adviezen en voor degene die het geschreven heeft zeker uitstekend. ‘
Zinnen zoals: ‘Vrouwen zijn gewend om veel te geven aan hun werk, partner, kinderen, vrienden en familie. Waarom is het voor hen toch zo moeilijk om te ontvangen?’ beïnvloeden je. Zo kun je gaan denken: ‘Doe ik het verkeerd, ben ik niet goed bezig?’ Om vervolgens in je ‘achterhoofd’ een schuldgevoel te creëren. Je was gewoon altijd lekker bezig en had niet in de gaten dat dat te maken had met dat je niet kunt ontvangen. De woorden blijven hangen, je vraagt het daarom nog eens na aan iemand die je goed kent. En ja hoor, het wordt grondig bevestigd, dat je altijd veel te druk bent en nooit tijd voor jezelf neemt. Alsof dat een kwalijk iets is. Je gaat kijken hoe je je situatie kunt veranderen, maar ja alles is even leuk…

En voor je het weet, knaagt het schuldgevoel zodanig dat het plezier minder wordt in dat wat je doet. Je zoekt naar een oplossing, maar vindt deze niet. Het knaagt in je dat je je situatie niet kan veranderen. En hebt niet in de gaten dat je deze niet WILT veranderen. Je zult nu denken: ‘Oh, dat is nog erger.’
Niet is minder waar, zodra je jezelf hoort zeggen: ‘Ik moet dit of dat…’ Vraag je dan tegelijkertijd af: Van wie moet ik dat? Van mezelf of heb ik zoiets gehoord of gelezen?
Het woord ‘moeten’ geeft aan dat er dwang in het spel is. Je denkt nu wellicht, mijn antwoord is dan toch: Ik moet dat van mezelf. Als het woord ‘moeten’ wordt gebruikt, kan het van verschillende kanten af komen.
– Je ego kan er mee gemoeid zijn. Jammer, want deze brengt je vaak in situaties die niet écht bij je passen.
– Je hebt van jongs af aan geleerd, dat je ‘gewoon moet’. Wat dat dan ook maar mag zijn. Ofwel: leven is lijden!
– Je hebt het gehoord, gelezen, als advies gekregen en het blijft in je hoofd hangen. Dit kan alleen als je degene die het vertelde hoger stelt dan jezelf. Met gevolg dat je nu de idee hebt dat je verkeerd bezig bent.

In het Oude Testament wordt aangegeven hoe een valse profeet herkend kan worden.
Deuteronomium 18:20-22 zegt: ‘… maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’

Geen eenvoudige tekst. Ik begrijp deze dan ook niet. Volgens mij is het Oude Testament, de Bijbel en andere geschriften door mensen geschreven. Jezus heeft geen geschriften nagelaten die van zijn hand kwamen. Tenminste die zijn tot nu toe nimmer gevonden.
De eerste zin snap ik al helemaal niet. Iedereen kan beweren uit naam van de HERE te spreken! Niemand die het kan controleren. Het tweede gedeelte zegt, dat als het woord dat gesproken is niet wordt vervuld, dat men dan niet uit naam van des HEREN spreekt. Wie bewijst dat het niet wordt vervuld? Misschien nu niet, maar wie weet wel over honderd jaar. Wat Nostradamus voorspelde, heeft vijfhonderd jaar geduurd voordat het uitkwam.
Vervolgens wordt er gesproken over dat de valse profeet zal sterven. Ik weet zeker dat de goede profeet ook zal sterven. Dus wie is nu de valse profeet?
De dreigende toon in deze tekst bewijst voor mij dat het nooit van God (des Heren) kan komen. God, de Almachtige, heeft geen dreigingen nodig om de mens iets te vertellen.

Wat heeft dat nu te maken met Valse Profeten in het dagelijkse leven? Niets en alles. We worden door woorden zodanig geïndoctrineerd, dat we niet meer weten wat nu van onszelf of van de ander is. Woorden, gehoord of ongehoord, resoneren door in ons verstand. En voor je het weet, gaat ons verstand er mee op de loop.
Hoezo ‘ongehoord’? Ongehoord bedoel ik mee dat je er niet bewust naar luisterde. In de kerkdienst luisterde je waarschijnlijk nauwelijks naar wat de gebeden werkelijk vertelden. Zo ook bij radio of tv-uitzendingen. Het dringt niet tot je door en toch ook weer wel. Alles wordt in je onbewuste opgeslagen. Het is net zoals bij het opnemen van een video of film. Later, als je deze terugkijkt, zie en hoor je dingen die je bij de opnamen niet hoorde of zag.

Dus als er staat: ‘Hoe sta je in je drukke leven en hoe kun je dat veranderen, ten gunste van jezelf én van mensen om je heen.’ hoor en voel je dat je verkeerd bezig bent. Zo wordt het in je (onbewuste) opgeslagen: Ik heb een druk leven en dat is niet goed, want ik moet het veranderen. Want als ik dat niet doe, dan gaat dat ten koste van mijn omgeving. Oh ja, ook van mezelf, maar het erge is: ik ben niet goed voor mijn omgeving!

Gelukkig is dit boek alleen maar bedoeld: ‘Voor drukbezette vrouwen die niet weten hoe ze hun aandacht moeten verdelen. Met herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven.’
Toch weer beschuldigingen aan vrouwen die een heerlijk zinvol, doch druk leven hebben. En dan als klap op de vuurpijl de vermelding: ‘Wijsheid van meesters uit oosterse en westerse tradities.’
Je begrijpt door deze laatste toevoeging moet je wel geloven dat het echt waar is wat er in het boek staat. Het komt immers van wijze mensen af. Ofwel jij bent niet (goed) wijs.

Waarom dit hele verhaal? Overweeg altijd wat je leest, wat je hoort én wat je zegt. Het kán voor jou bedoeld zijn, maar het kan ook volkomen onzin voor je zijn. Zelfs wat ik nu heb geschreven. Luister met je hart, met je Ziel. Verander dikwijls van mening, laat je ‘nooit’ nooit nooit zijn. Zo blijft dit leven een groot avontuur, een spel dat een aantal jaren wordt gespeeld. Tenminste zo is het voor mij, dat maakt mij gelukkig, maar jou misschien juist niet.
Dus luister maar niet naar wat ik vertel, want misschien ben ik wel een Valse Profeet!

Lieve groet van,
Daisha de Wijze uit het Oosten

 

Gewijzigd op 09/11/2014

Reageren is niet mogelijk.