Vanuit welke dimensie leef jij ?

In de lezing van de Zondagsdienst van afgelopen zondag (www.radiomerlijn.nl) was er sprake van de vijfde dimensie. Op de chat stelde Evert tijdens de uitzending de vraag: Zijn er nu al mensen in de vijfde dimensie?

Wat is een dimensie?

Een dimensie is geen tastbaar iets, je kunt het niet zien of bewijzen. Het is een staat van bewustzijn, dat je slechts kunt ervaren. Iedereen die op aarde leeft, ontwikkelt zich naar een hoger bewustzijn. Hoe meer we bewust worden van onszelf en alles om ons heen en daar naar leven, hoe sneller we ontwikkelen. Je ontwikkelt je in je eigen tempo, dus de een zal zich sneller en verder ontwikkelen dan de ander.

Ontwikkeling van de chakra’s

De dimensies kun je vergelijken met de ontwikkeling en betekenis van de chakra’s. De eerste twee dimensies hebben te maken met de oerdriften, seksualiteit, het ik principe ofwel de eigen ruimte innemen en agressie. De primitieve mens leefde in de eerste en tweede dimensie. Daarna kwam de derde dimensie, die alles met macht en machteloosheid te maken heeft. Dit was de periode dat de mensen zich gingen organiseren in groepen. De vierde dimensie heeft te maken met het hart. De mens als gevoelsmens, intuïtie, het ontwikkelen van spiritualiteit, menselijke normen en waarden. De mens behandelen als een sociaal wezen en niet als product. Zoals dat vroeger tijdens de slavernij was. En in sommige bedrijven nog in mindere mate het geval is. In de huidige tijd zie je dat men daar tegen in opstand komt. Sowieso mensen die vanuit de vierde dimensie leven.

De vijfde dimensie en dikker worden

Wanneer men zich ontwikkelt naar een hogere trillingsfrequentie kan het lichaam, maar ook het verstand in eerste instantie protesteren tegen de verhoogde energie.Wat is nu de vijfde dimensie? Het klinkt raar, maar dat de mens nu dikker wordt heeft niet alleen met voeding te maken. Je kunt dikker worden, terwijl je een normaal en gezond eetpatroon hebt. Doordat je in de overgang naar de vijfde dimensie bent, gaat het lichaam protesteren tegen de hogere energie (trillingsfrequentie) en houdt je op aarde door zwaar te worden.
De vijfde dimensie heeft met verbinding en met waarde te maken. De eigenwaarde, de waarde van de aarde, de waarde van je medemens. Ofwel de verbinding met je zelf en alles om je heen, niet alleen verbinding met mensen, maar echt alles dat op aarde bestaat. Door deze verbinding komt er ook een begrijpen, een weten dat alles is zoals het is. Het is geen acceptatie, maar een weten en dat is net even anders. Bij acceptatie verzet je je nog, er is nog geen begrijpen, slechts accepteren. Dat is al een hele goede stap in het verhoogde bewustzijn, deze hoort bij de vierde dimensie. Het kan zijn dat je nog in illusies leeft en de werkelijkheid moeilijk kan aanvaarden.

Helicopter-view

In de vijfde dimensie ziet men causale verbanden, ofwel heeft men een causaal bewustzijn. Causaal betekent eenheid, dus een eenheids bewustzijn. Men is te allen tijde gewetensvol en bijzonder sympathiek. Deze mensen hebben een zogenaamde helicopter-view. Zijn communicatief en expressief als ze iets vertellen. Nemen de verantwoordelijkheid voor de eigen persoonlijke behoeften. Ze weten dat eenieder verantwoordelijk is voor wat men doet, zegt en hoe men handelt. Zij zullen nimmer daar een ander de schuld van geven. Terwijl men er voor de ander is, is deze persoon er tegelijkertijd ook voor zichzelf.
De vijf zintuigen zijn sterk ontwikkeld en daar wordt ook mee gewerkt. Het helderzien, – voelen, – horen, het afstemmen op, is niet meer iets bijzonders, maar wordt als vanzelfsprekend geïntegreerd in het dagelijks leven. Zonder te oordelen wordt elk mens in zijn of haar waarde gelaten, wordt elk wezen op aarde gekoesterd en gerespecteerd.

We leven in de overgang naar een hogere trillingsfrequentie

Wanneer men zich ontwikkelt naar een hogere trillingsfrequentie kan het lichaam, maar ook het verstand in eerste instantie protesteren tegen de verhoogde energie. Bij het gaan naar een hogere dimensie hoort het loslaten van oude, niet meer relevante en achterhaalde, denkwijzen. Er kan een gevoel ontstaan van de grip te verliezen over wat er gaande is in je leven of in de wereld.

Het lichaam kan reageren met minder energie hebben. Met allerlei lichamelijke problemen waarvan de medici zeggen: ‘We kunnen niets vinden.’ Het verstand kan radeloos zijn, chaotisch of niet meer weten hoe nu verder.
Het hevigst is dit bij de overgang van de derde naar de vierde dimensie. In de vierde dimensie kun je niet meer met macht werken. Of je tolereert geen macht meer en je kunt niets anders dan je uit je machteloze situatie te vechten. Je ziet dat nu gebeuren bij IS en andere groeperingen, die in opstand komen door oorlog te voeren en macht willen verkrijgen over anderen.

De zesde en zevende dimensie

Wat is nu de zesde dimensie? Als men leeft vanuit de zesde dimensie, zijn sowieso de voorgaande vijf dimensies sterk ontwikkeld. In de zesde dimensie richt men zich ook op de onzichtbare energie. Energie die je niet ziet, maar wel waarneemt. Ofwel men neemt het onzichtbare waar. En daar bedoel ik geen spoken of entiteiten mee. Nee, het is leven vanuit de ziel, contact hebben met de eigen ziel en die van anderen. Op zielsniveau leven en tegelijkertijd met alles dat in de andere vijf dimensies aanwezig is. Weten dat er geen tijd en geen plaats bestaat. Dus niet geloven of accepteren, maar dit ook weten en ervaren.

De zevende dimensie gaat naar een nog hogere energie: het kosmisch bewustzijn. Dit zijn de ware leiders, zowel op geestelijk als aards niveau. Dit zijn de mensen die weten dat er geen grenzen bestaan. Niet in zichzelf of in anderen en in het hele Universum. Hij of zij kan goed bij zijn eigen informatie komen, een goed geaard persoon. Verbindt alle niveau’s van de mens, van alles, tot één geheel: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het pure weten. Men geniet van aardse zaken, maar weet het materiële te relativeren. Men heeft contact met de kosmos, het Goddelijke. En straalt rust uit, hij of zij is zich bewust dat ieders bestaan zinvol is. Er is innerlijke vrede en het gevoel van heelzijn. Leven vanuit de zevende dimensie is geen gedachte hebben, slechts leegte en waarnemen. Het is volkomen in harmonie zijn met alles dat bestaat!

Leeft men altijd vanuit die hogere dimensie?

Leven vanuit een bepaalde dimensie betekent niet dat je altijd van daaruit handelt. Soms lopen de dimensies wat door elkaar. We blijven mensen die hier op aarde onze weg dienen te vinden en verantwoordelijk zijn voor onze eigen ontwikkeling. Zo kan het zijn, terwijl je vanuit de vierde dimensie leeft, dat je je plotseling bewust wordt met macht te werken (derde dimensie). Of dat je je totaal machteloos voelt (ook de derde dimensie). Het verschil tussen vanuit de derde dimensie leven of vanuit de vierde is, dat je het bij de vierde al snel bewust bent en verandert. Terwijl in de derde dimensie macht en/of machteloosheid blijft bestaan.

In welke dimensie leef jij?

Lieve groet,
Daisha

 

 

Gewijzigd op 13/10/2018

5 Responses to “Vanuit welke dimensie leef jij ?”

 1. Sonja

  Hallo Daisha,
  Met interesse je artikel gelezen (zoals steeds weer). Onlangs hoorde ik voor het eerst over deze dimensies. Je hebt t helder verwoord. Ik denk dat ik ergens bij 4 zit, hoewel 3 en 5 me zeker niet onbekend voorkomen. Ook daar herkenning. Bijzonder.
  hartelijke groet,
  Sonja

 2. Helma Ruiters

  Dag lieve Daisha,

  Je hebt de dimensies weer heel duidelijk beschreven. Dank daarvoor.
  Terwijl mijn grootste verlangen is helemaal vanuit mijn hart te leven( 4de dimensie) voel ik me toch vaak in de 5de en soms 6de dimensie.Voor mij is dat verwarrend want logischerwijs kan ik de 4de dimensie toch niet “overslaan’.Misschien moet ik maar gewoon Zijn en niet teveel nadenken.
  Een hartegroet van Helma

 3. lisethe

  Wat fijn dat je dit zo helder kunt verwoorden. Heel herkenbaar…. Ik ben dankbaar dat ik deze informatie mocht ontvangen.

 4. Hester

  <3

 5. Stralingsmeter

  Leuk, je kunt die dimensies goed zichbaar maken met aurafoto’s. http://www.aurafotografie.net

Reageren is niet mogelijk.