Verbondenheid, Levenskracht, Liefde, je Hart, je Vierde Chakra

Door ons hart te openen voor onszelf, voor alles en iedereen om ons heen geven we onszelf en anderen de ruimte. Relatieproblemen komen vaak voort uit onbalans in ons hart. Door ons hart te openen, openen we ook onze intuïtie. Ontdek wat je lichaam je vertelt aan je geest. Ontdek wat je geest vertelt aan je lichaam! Chakra-energie is de basis van ons psychisch, sociaal en fysiek bestaan. Deze keer informatie over de vierde chakra, leven vanuit je Hart!

Je Hartchakra, het Centrum van je Zijn!4e-chakra

Je hartchakra is nauw verbonden met je levensritme, met het tempo waarop jij de dingen doet. Een langzame hartslag betekent dat er een rustig tempo bij je past. Wanneer je je zou laten pushen, gaat haasten of een te snel levenstempo hebt, kan het niet anders dan dat je het aan je hart of longen krijgt. Mijn hartslag is gemiddeld 65, heb ik daarom een traag tempo? Nee dat niet, ik doe alles rustig, laat me niet haasten en zorg er voor dat ik me zelf rustig houdt.

Ruim een half jaar geleden had ik erg last van duizeligheid. Zo erg dat het soms zwart voor mijn ogen werd. Ik kon dit niet plaatsen en ging naar de huisarts. Deze concludeerde meteen, ook vanwege mijn gewicht, dat ik het aan mijn hart zou hebben. Hoe ik ook zei dat dat het niet was, ik werd toch doorverwezen naar de hartspecialist. Nu is het altijd goed om eens alles te laten controleren, dus dat deed ik dan ook. De conclusie was: mevrouw u heeft een heel sterk hart en zeker geen hartproblemen.

Homeopaat Ewald Stöteler, waar ik regelmatig naar toega en waar ik dit aan vertelde, vertelde dat de symptomen op een jetlag leken. Hierdoor wist ik wat het was, een jetlag heeft te maken met je pijnappelklier. Je pijnappelklier is een kompas die je in balans houdt en deze raakt van streek door in korte tijd diverse tijdszones te passeren. Het afstemmen van Ziel tot Ziel, op het leven en naar vorige levens van iemand gaan – dat is wat ik dagelijks doe – kan alleen maar door naar andere dimensies c.q tijdszones te reizen. (René Descartes vertelde al rond 1630 dat de zetel van de Ziel in de epifyse, de pijnappelklier, ligt.) Door een paar dagen rust te nemen herstelde mijn Kosmische antenne c.q. kompas zich weer. Dat is ook het enige dat helpt: rust!

Je Hartchakra heeft een Helende werking!

Het hartcentrum is verbonden met liefde en compassie. De verbondenheid met jezelf en al wat leeft. Het meeleven en meevoelen met anderen. Het goed functioneren van de hartchakra zorgt ervoor dat we onszelf accepteren zoals we zijn. Goede contactuele eigenschappen hebben. Je hebt je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in evenwicht.

4e-chakra-1Je hartchakra is de middelste van de zeven chakra’s. De lagere (materiële) energieën en de hogere (geestelijke) energieën komen hier samen. Doordat je hartchakra in het midden ligt, is het belangrijk dat deze in balans is. Het is de brugfunctie tussen de onderste drie en de bovenste drie chakra’s. Is je hartchakra in balans en zou één van de andere chakra’s  in onbalans zijn, dan komt deze weer in harmonie door vanuit je hart te werken. Je hartchakra heeft een helende werking op de andere chakra’s!

De ligging van je hartchakra is ter hoogte van je hartstreek, op het borstbeen. De ontwikkeling is vanaf de jonge volwassene tot ongeveer 35 à 40 jaar. (Het leven begint bij 40!)
Je hartchakra staat in verbinding met je huid, je bloedsomloop, je hart en je longen.
Het element lucht hoort bij deze chakra. Vandaar de spreekwoorden: Je hart luchten! of Geen lucht krijgen. Of: Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart!
Ook de kleur groen hoort bij je hartchakra en wel alle schakeringen heldere kleuren groen. Vandaar dat de natuur zo’n helende werking op ons heeft.

De brug tussen het Aardse en het Goddelijke

Je vierde chakra vervult een brugfunctie, waardoor we onder (het Aardse) en boven (het Goddelijke in ons en om ons heen) met elkaar kunnen verbinden. Het goed functioneren van deze chakra maakt je tot een sympathiek en liefdevol mens. Je voelt je veilig onder alle omstandigheden, en je schenkt dit gevoel ook aan anderen. Je laat iedereen in zijn/haar waarde. En je bent creatief en vernieuwend bezig. Je hebt een rustige, harmonieuze energie en genezende gaven.

Je hartchakra is heel belangrijk, al je emoties worden hier in verwerkt. Is deze chakra in balans dan zie je en accepteer je de realiteit. Je bent een evenwichtig persoon, die zich bijna nooit gekwetst zal voelen. Je straalt hartelijkheid uit en je bent tevreden met wat het leven je biedt. Je gaat recht op je doel af. Luchtigheid, beweeglijkheid en tederheid zijn in je verenigt. Je durft hulp te vragen en je volbrengt je levenstaken.
Door ons hart te openen voor onszelf en alles en iedereen om ons heen, geven we onszelf en anderen de ruimte. We waarderen hetgeen we krijgen en hebben vrede in ons hart.

Hartproblemen, hartinfarct4e-chakra-2

De laatste jaren komt het veelvuldig voor dat mensen last krijgen van hun hart. Dat kan ook niet anders, de rust die er vroeger was is niet meer. De veelvuldige ontslagen zorgen er voor dat mensen in een situatie blijven zitten die niet bij hen past. Of door werk te doen waar hun hart niet blij van wordt, of door geen werk te hebben.
De gedrevenheid om een bepaalde maatschappelijke positie te bekleden kan onbalans in de hartchakra veroorzaken. Of in een positie worden gedwongen die niet bij het karakter van de persoon past of die men zelf niet ambieert, die men zelfs niet wenst.
Door tegemoet te komen aan de wensen van je baas, je ouders, je partner, familie, anderen of door te hoge verwachtingen van je zelf te hebben, kom je op een gegeven moment onder grote spanning te staan.

Ook de gedrevenheid van sommige ouders dat hun kinderen meer moeten bereiken dan zijzelf. Het yuppie gedrag dat je mee moet met het zogenaamde hogere sociale leven. De hipster die helemaal up to date moet zijn met alles. Terwijl het kind, puber misschien liever bij het ‘gewone’ wil horen. Het zijn niet altijd de ouders die dat willen, ook het kind of de puber kan zichzelf daartoe pushen.

Oorzaken en uitingen van onbalans

Waardoor kan je hartchakra in onbalans zijn? Het kan zijn dat je als kind veel bent afgewezen of niet erkend. Soms neem je een litteken in je Ziel mee vanuit een vorig leven en dat kan zijn verlatingsangst, geen liefde mogen uiten of ontvangen. Het kan ook dat er nog onverwerkt verdriet in je is. Dit verdriet hoeft niet alleen in je jeugd te zijn geweest, dat kan ook later. Of dat je een kille opvoeding hebt gehad of later in een kille omgeving bent terecht gekomen. Wanneer je niet veel bent aangeraakt of regelmatig kritiek hebt gehad, of dat je kritiek hebt op jezelf, jezelf niet aanraakt.

4e-chakra-5Hoe uit onbalans in je hartchakra zich? Het uit zich bijvoorbeeld doordat je personen of situaties niet kunt loslaten, terwijl je weet dat ze niet meer goed voor je zijn. Wanneer je bang bent om wat dan ook te verliezen. Jaloezie heeft er mee te maken. Moeite om van jezelf en/of je medemens te houden. Het uit zich door je eenzaam te voelen, ook al ben je in gezelschap.
Onbalans in de hartchakra uit zich ook door bezittingsdrang, claimgedrag. De bezittingsdrang kan worden geuit door bijvoorbeeld een verzamelaar te zijn. Iemand die altijd onderdrukt is, kan ook bezittingsdrang ofwel claimgedrag hebben. Namelijk deze zoekt dominantie, immers dat is herkenbaar.

Relatieproblemen komen vaak voort uit de onbalans in deze chakra. Het is in sommige relaties moeilijk de ander zijn eigenheid te laten behouden. Het besef te hebben dat de ander ook daadwerkelijk anders is. Houden van de ander zonder iets terug te verlangen, de ander in zijn/haar doen en laten volkomen vrijlaten.

Het kan zich door lichamelijke klachten uiten: hartklachten, longproblemen, allergieën, hyperventilatie. Ook astma, pijn tussen de schouders en in de borst, huidklachten, eczeem, eelt vorming, haarproblemen zijn uitingen van onbalans in je hartchakra.

Hoe breng je je hartchakra weer in balans?

Dat kan op vele manieren:

 • Door je verdriet te uiten en dan huilen zonder er bij te denken waarom je huilt. De oorzaak van je verdriet te gaan zoeken, heeft totaal geen zin. De oorzaak kan in zoveel zitten: in je vorige leven, in de opeenstapeling in je jeugd, in je huidige of een situatie van kortgeleden. Vandaar: je moet eerst je oude ogen uit je hoofd huilen voor dat je nieuwe ogen kunt krijgen!
 • Houd een dagboek bij en zie de terugkerende cyclus en begrijp waarom, zodat je jezelf en/of situatie gaat begrijpen.
 • Rustige, evenwichtige, luchtige muziek. Zoals: Silent Joy van Gandalf, of andere muziek van Gandalf. Muziek van Adiemus, Anael, Enam, Asher Quinn, Peter Makena, Chris Hinze, Paul Vens, Deuter, Patrick Kelly, Enya, etc.
 • Een massage van het hele lichaam, aangeraakt worden, is heel goed.4e-chakra-3
 • Luchtig bewegen, dansen op de mooie muziek die ik net noemde.
 • Door dagelijks ademhalingsoefeningen te doen, rustig en diep naar je buik toe ademen.
 • Groene groenten eten, groen geladen water drinken, door met groen licht te werken, door groene kleren te dragen.
 • Zoveel mogelijk in de natuur zijn of in je tuin werken.
 • Door met je hand een strijkende beweging te maken vanuit je zonnevlecht naar je hartchakra, hierdoor kun je je levenstempo en bewustwording versnellen c.q. versterken.
 • Of doe het andersom, namelijk masserende bewegingen maken van je hartchakra naar je zonnevlecht toe. Dan zal je levensritme afnemen en je levenskracht toenemen. Tenminste wanneer je dit regelmatig doet!
 • Je armen wijd opzij doen, je schouders naar achteren en je borstkast op deze manier openen.

Heb Vertrouwen, open je Hart!

Vaak zoek je eerst zekerheden voordat je de ander durft te vertrouwen. Zoals: Ik wil je wel geloven, maar… En dan moet die ander eerst een bewijs aan je leveren. Of je mag dat wel voor me doen, maar… En dan wil je op de een of andere manier zeker weten dat het goed gaat. Door dit gedrag blokkeer je de ander. Of dat nu je collega, medewerker, partner of je kind is.

Door dit inbouwen van zekerheden dood je de eigen verantwoordelijkheid. En wat nog belangrijker is, je ondermijnt de creativiteit van de persoon. De ander voelt dat je hem niet vertrouwd en kan zich niet zo geven als deze zou willen. Het gaat soms verder; de ander probeert het op jouw manier te doen. En dan gaat het zo verkrampt dat het wel fout moet gaan. Krampachtig probeert de ander zich vast te houden aan hoe jij het gedaan zou hebben. En omdat dat niet hun manier is om iets te doen of op te lossen, gaat het mis.

4e-chakra-4Hier ontstaat actie en reactie, doordat het mis gaat denk jij: Maar goed dat ik dat en dat erbij heb gezegd. Ik voelde dat het mis zou gaan. Nee, het is niet mis gegaan omdat je het voelde, het ging mis omdat je geen vertrouwen in de ander had. Het vertrouwen van de ander in zichzelf verzwakt totaal doordat jij die zekerheid hebt ingebouwd. Ze ‘varen’ niet meer op eigen kracht, ze gebruiken niet meer hun ‘hersenen’, maar proberen jou na te doen – na te apen. Niets is dodelijker dan dat!

Wanneer je de ander vertrouwt – als je de ander het op zijn eigen manier laat doen – dan pas zal je een goed eindresultaat krijgen. Misschien op een andere manier dan je zelf zou hebben gedaan, maar het gaat je toch uiteindelijk om het eindresultaat? Dus als je de ander vraagt iets voor je te doen, laat het dan meteen los. Vraag wel tussentijds hoe het gaat, zonder te oordelen, zonder weer eigen inbreng. Je hoort vanzelf wel of de ander het aankan, of dat deze steun nodig heeft. Zo open je je hart naar de ander én naar jezelf!

Een mooie oefening

Een mooie oefening om je hart te openen:
Ga in meditatie houding zitten, ontspan je en doe je ogen dicht. Haal rustig adem, wanneer je voelt dat je rustig bent, concentreer je dan een paar minuten op de geluiden om je heen, alsof het muziek is. Geleidelijk zal je iedere klank apart gaan horen.
Concentreer je dan op elk geluid apart, alsof het nog slechts één instrument is. Probeer de andere geluiden uit je hoofd te verdringen.

Door deze oefening dagelijks minimaal tien minuten te doen, hoor je op een gegeven moment stemmen. Eerst denk je dat je het verbeeldt, daarna zal je ontdekken wat de stemmen je hart willen vertellen. Het kan iets uit het verleden, heden of toekomst zijn. Verwerp niets, ook al is het nog zo cryptisch!

Spreuk bij je Hartchakra: ik hou van mij !
Luister maar wat Harrie Jekkers hierover zegt/zingt: https://www.youtube.com/watch?v=I-4bq4tuTfA

Volgende week: je Vijfde Chakra, de Chakra van Communicatie !

Lieve groet,
Daisha

P.s. Elke dinsdagavond kun je meedoen met mijn radioprogramma ‘Meditatie’.  A.s. dinsdag begeleid ik je in een oefening om je derde chakra te harmoniseren! Je kunt het daarna nog de hele week beluisteren via Uitzending Gemist. Luister via de internet radio Radio Merlijn !

Wil je automatisch op de hoogte blijven van de hele serie over de chakra’s? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

 

Gewijzigd op 05/03/2019

Reageren is niet mogelijk.