Voorspelling Coronatijd & verder… (2) Thuiskomen in Jezelf !

Ben je een leer-mens of een doe-mens?

Vorige week vertelde ik over hoe je het beste uit de huidige crisis kunt halen, nu het vervolg. Zie de huidige situatie alsof we weer naar school gaan. Nu weet ik dat sommige mensen een vreselijke hekel aan school hebben c.q. hadden. Het in de schoolbank zitten geeft al een beklemming. Je moet immers stilzitten, stil zijn, terwijl je wellicht juist een doe-mens bent, altijd in beweging wil zijn.

We krijgen pas rust in ons zelf wanneer we erkennen wie we in essentie zijn!

Ik heb makkelijk praten, ik heb school en leren van jongs af aan altijd geweldig gevonden. Ik zou, ook nu nog, de hele dag in de boeken willen duiken, of constant googlen. Er zijn zoveel interessante aspecten van ons bestaan dat ik nog zou willen uitdiepen. Een leergrage Ziel noem ik het, maar je kunt ook een leergrage Ziel hebben als doe-mens. Dan wil je allerlei sporten ervaren, en/of tuinieren, constructies bedenken of bouwen. Het is maar goed dat we allemaal verschillend zijn.

Grote veranderingen

In de komende jaren krijgt onze economie met een enorme teruggang te maken. Voor iedereen betekent het dat er onvermijdelijke veranderingen staan aan te komen. En voor velen zullen deze er al zijn. Aanpassing, om- en/of bijscholing, en vooral flexibiliteit, niemand ontkomt eraan. Wat tot en met januari dit jaar 2020 was, zal niet meer terugkomen. Iedereen moet bereid zijn de schouders er onder te zetten, zodat het leven voor iedereen leefbaar is. Alleen wanneer we allemaal daartoe bereid zijn, komen we uit de impasse.

Daarom: weet wat je in essentie bent. Zo kun je als mens een duwer, een trekker of de spil zijn. Heel belangrijk om dat van jezelf te weten in de nieuwe tijd. Wanneer je dat van jezelf weet, c.q. erkend, zal het makkelijker voor je zijn om een nieuwe richting te kiezen. We krijgen pas rust in ons zelf wanneer we erkennen wie we in essentie zijn!

Trekkers, duwers, de spil

Wie is een trekker? De trekker van de kar. Vroeger was het vervoer uitsluitend via een kar. Soms had men een paard om de kar te trekken, maar niet iedereen had daar geld voor. Dus had men ook een trekker. Deze liep voor op en gaf de richting aan waar naar toe te gaan.

Wanneer je een trekker bent dan hou je van veranderingen, van uitdagingen. Dan wil je elke keer een andere kar trekken. Je bent pas gelukkig wanneer je anderen kunt motiveren en activeren. Je hebt ambitie om zo hoog mogelijk te komen, of alle kwaliteiten die mogelijk zijn in je te ontwikkelen.
Je hebt een enorme energie en je schroomt er niet voor om meer uren te maken dan menigeen. Je houdt er niet van dat je wordt aangestuurd, nee, je hebt graag het stuur zelf in handen. En dat is voor de kar – c.q. onderneming – ook het beste, want dan kun je je creativiteit en je heldere visie inzetten voor de vernieuwingen die er moeten komen.

Je kunt er tegen wanneer anderen het niet met je eens zijn. En hebt ook de gave om het belang van de nieuwe besluiten aan hen te laten inzien. Je bent communicatief, diplomatiek, sterk intuïtief, je kunt neutraal zijn en hebt een groot doorzettingsvermogen.
Deze gaven zet je ook maar al te graag in. Krijg je niet die erkenning, of de gelegenheid zo te mogen functioneren, dan gaat bij jou de vlam uit. En is het raadzaam om snel een andere functie te gaan zoeken, anders kom je in een burn-out terecht.

Wie is een duwer? Degene die de kar een zet geeft, zodat hij gaat rollen. Je hebt niet graag alleen de verantwoordelijkheid voor iets. Je werkt het liefste samen met anderen in een team. Je krijgt graag aangegeven wanneer je dat zetje moet geven om de kar in beweging te laten komen.
Zodra je het signaal krijgt kom je onmiddellijk in actie. Toekomstvisie dat is voor anderen, vind je, zeg me liever wat er nu gedaan moet worden. Je blijft echter kritisch wat betreft de richting waar het naar toegaat.

Je bent het eens wanneer er harder of zachter moet worden geduwd. Maar geeft ook zeker aanwijzingen wanneer de trekker volgens jou de verkeerde afslag neemt. Je hoeft niet zo nodig hoog te komen, met z’n allen de schouders eronder zetten, daar word je blij van. Dus kijk uit wanneer je leiderschap krijgt aangeboden, het kan je doodongelukkig maken.

Wie is de spil?

De spil is het midden van het wiel, de as waar alles om draait. De as zelf draait niet, deze doet niets, er alleen maar zijn om alles te kunnen laten draaien. De spil zorgt ervoor dat de kar blijft voortbewegen en de goede richting uit blijft gaan. Dit doet hij of zij door tussen de trekker en de duwers een soort brug te vormen. De spil houdt het overzicht, en blijft kritisch alles volgen.

Bij kleine bedrijven is het meestal de adviseur die wordt ingehuurd. Bij de wat grotere bedrijven de eigenaar. En bij de grote multinationals is het de Raad van Bestuur. De spil blijft in het midden, doet niets anders dan met zowel de trekker als de duwer contact houden.
De dagtaak bestaat uit vergaderen, gesprekken voeren, overleg plegen, adviseren, eventueel nieuwe klanten aanbrengen, etc. Het zijn mensen die het niet erg vinden om altijd onderweg te zijn. Uiteraard moeten ze net zoals de trekker communicatief, zeer diplomatiek, als neutraal kunnen zijn.

De beste stuurlui staan aan wal…

Je kent die uitdrukking wel: de beste stuurlui staan aan wal. Ofwel mensen die zelf geen verantwoordelijkheid voor iets nemen, en ze hebben kritiek op degene die dat wel doen. Het zijn de mensen die niet met de veranderde leef- en/of werkstijl willen meegaan. Ze zijn per definitie tegen, en kunnen zeer ondermijnend en negatief zijn.
Maar beste man of vrouw, wanneer je zo in het leven staat, kunnen de komende jaren je vies tegenvallen. Dus doe jezelf dat niet aan, je wordt er alleen maar ongelukkig van.

Zie deze crisis als een kans om boven jezelf uit te groeien.

Kritiek kan heel zinvol zijn, en is ook nodig, maar niets is zinlozer dan kritiek om de kritiek. Je helpt jezelf er niet mee, je moet wel mee met de veranderingen. Wanneer je iets afbreekt, bouw dan tegelijkertijd iets anders op! Ofwel als je denkt iets te moeten afbreken, afkraken, geef dan tegelijkertijd erbij aan hoe het wel zou kunnen.

Wat ga jij doen?

We staan voor een berg, die momenteel nog niet te overzien is. Jij kiest hoe je daarmee omgaat. Ga je de berg beklimmen en gebruik je je doorzettingsvermogen, je enthousiasme en je energieke levenshouding om de top te bereiken? Of neem je de slingerpaden die telkens worden aangegeven om er op een gegeven moment boven uit te komen? Of wacht je af, en zie je wel waar het naar toegaat?

Welke keuze je ook maakt, laat je nimmer door de negatieve berichten beïnvloeden. Laat het je eigen keuze zijn, de komende periode bestaat elke keer weer uit het maken van een keuze. Kies dan datgene wat bij jouw levensstijl, bij jouw karakter past. Maak de keuze vanuit je hart, en betrek je verstand erbij om het te verwoorden.

Relaties komen onder druk te staan, of het nu partners, familie of vrienden zijn. Waarom? Omdat we allemaal andere karakters en daardoor andere meningen hebben. Wanneer de bomen naar de hemel groeien, zoals tot voor kort, is het makkelijker om de neuzen dezelfde kant op te hebben.
Nu is het tijd, en ook de komende jaren, dat we de verantwoordelijkheid op ons dienen te nemen om te kiezen wat bij onszelf past. Laat je niet leiden door heftige emoties, neem de tijd om beslissingen te nemen. Maak je los uit afhankelijkheid, geef je grenzen aan, kom voor jezelf op.

Inwijdingsweg

Zie de komende tijd als een Inwijdingsweg. Net zoals altijd maak je leuke dingen mee, heb je pijnlijke momenten, krijg je nieuwe inzichten, komt elke emotie op je pad. Zie het als leerervaringen. Het ene maakt je enthousiast, het andere vind je afschuwelijk. En alles dat daar tussen zit.

We zijn als mens op aarde gekomen om innerlijk te groeien. Om met een groter bewustzijn uit dit leven te vertrekken dan waar we mee gekomen zijn. En daar zal je de komende jaren niet omheen kunnen: ga niet bij de pakken neerzitten. Er zijn de afgelopen decennia continu crisissen geweest, en elke keer kwamen we weer er bovenop.
Ja, met moeite, maar het lukte!

Van crisis naar kans

Wat er de komende jaren aan staat te komen doet me denken aan de crisis van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ook toen was het mondiaal, vele faillissementen, grote werkeloosheid en moeite om je hoofd boven water te houden. Alles stortte in een paar maanden in, de aandelenmarkt, de prijzen van de huizen, de economie kreeg ongekende klappen.

In die periode werd ik regelmatig door diverse banken gevraagd om bedrijven te begeleiden, zodat ze niet failliet zouden gaan. En dat is gelukt! De voornaamste reden daarvan was dat ik de eigenaars en de werknemers de tering naar de nering liet zetten, zoals dat heet. Eerst alle rekeningen betalen en dan pas aan jezelf denken. Dan overleef je elke crisis.

Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent, behalve een eventuele lening en/of hypotheek. Laat daar een waarde tegenover staan, en betaal elke maand weer je maandelijkse lasten. Woon je in een huurhuis, betaal elke maand je huur, en andere vaste kosten.

Zie deze crisis als een kans om boven jezelf uit te groeien.
Om nieuwe (slapende) mogelijkheden en gaven in jezelf te ontdekken.
We kunnen meer dan we zelf denken.
Het wordt dan een Thuiskomen in Jezelf !

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 27/05/2020

Reageren is niet mogelijk.