Voorspelling over studiefinanciering

 

De studiefinanciering heb ik niet besproken in mijn voorspelling 2012. Voor de luisteraars van Funx – www.funx.nl – is dit echter een belangrijk onderwerp. Funx is dé zender voor jongeren. Vandaar dat mij werd gevraagd wat de studenten kunnen verwachten in 2012. Fernando Halman stelt in zijn programma Start daartoe een paar vragen.

Fernando: Straks krijgen we Pascal ten Have in de studio. Hij gaat vertellen waarom 2012 een zwaar jaar gaat worden voor studenten. Wij hebben intussen helderziende Daisha de Wijs gevraagd of zij op dit gebied een voorspelling kon doen. Dat heeft ze gedaan en gaat het nu met ons delen.

Fernando: Vertel, welke situatie voorspel jij voor studenten in Nederland dit jaar?
Daisha: Ik begrijp dat dit heel belangrijk is voor de luisteraars. Je vroeg me gisteren wat te vertellen over de studiefinanciering. Toen ik me ging afstemmen kreeg ik te horen dat je niet alleen over de studiefinanciering kunt praten. Er zit veel meer achter werd er gezegd. Dat werd uitzoeken hoe deze wet nu is en wat men wil veranderen. Toen pas kon ik me gaan afstemmen op wat haalbaar is en hoe het gaat worden. Ik moet namelijk weten waar ik naar moet kijken.
Net zoals bij een bedrijf. Om te weten wat je moet doen om meer winst te maken, moet ik eerst de Jaarrekeningen van de voorgaande jaren zien, niet alleen de balans maar ook de resultatenrekening.
Iedere student begrijpt dat het een moeilijke situatie wordt, waar hard aan gewerkt dient te worden en continue aandacht nodig heeft. Dus dat is niet nieuws.
Praat als student niet over studiefinanciering, maar over de afzonderlijke onderdelen. Dat is ook mijn advies aan Pascal, maar waarschijnlijk doet hij dat ook.
Kom met tegenvoorstellen, voorstellen die laten zien dat het tegelijkertijd bezuinigingen zijn. Doe water bij de wijn. Kijk wat voor de student haalbaar is. Bijvoorbeeld: door de strengere controle op uitwonenden uitrekenen hoeveel daarop bespaard gaat worden.
Geef de moed niet op, je hebt een lange adem nodig. En daar bedoel ik mee dat je continu tegengas moet geven. Maar zonder emoties, puur op feiten gebaseerd.

Fernando: We hebben gisteren gesproken over de Tweede Kamerverkiezing die volgens jou dit jaar opnieuw wordt gehouden. Komt het nieuwe kabinet dan met een oplossing ten goede van studenten?
Daisha: De verkiezingen hebben zeker invloed op alles, de besluiten worden verschoven naar het nieuwe kabinet. Dus er is weer uitstel, maar niet zo lang. De studenten kunnen er zelf voor zorgen dat het niet al te slecht wordt voor ze, door mee te denken.
De wet voor de Lange termijn studeerders kun je niet tegenhouden. Wel kun je onderhandelen over de hoogte van het bedrag. De OV-chipkaart zal voor hen vervallen. De nieuwe wet gaat ook gelden voor degene die al met de studie zijn begonnen.
De controle op de uitwonenden zal starten, of is misschien al gestart. Ga uitrekenen wat voor besparing dit oplevert. Neem daarvoor de cijfers die men hanteert om het in te voeren.
Ik voorzie dat het zogenaamde diplomatermijn wordt teruggebracht met één of twee jaar. Doe ook daar een voorstel voor als student. Wat is in redelijkheid haalbaar voor je. En wat bespaart dat?

Fernando: Stel als we straks opnieuw naar de stembus moeten. Op welke partij moeten we dan stemmen die oprecht een goede oplossing heeft voor de studenten?
Daisha: Als je op de CDA of PvdA stemt bij de nieuwe verkiezingen zal het het minst slecht worden voor de student.

Fernando: We hebben straks de voorzitter van de studentenbond in de uitzending. Welk advies kan jij ze geven als zij bijvoorbeeld dit jaar acties willen ondernemen om de bezuinigingen terug te trekken?
Daisha: Wat ik zie is dat de basisbeurs kan blijven bestaan. Ik heb begrepen dat dit een gift wordt als je het diploma haalt, dat blijft. Er wordt wel wat aan de hoogte gesleuteld, maar niet veel. Dus kom met tegenvoorstellen, kijk ook hier wat haalbaar is.
Voor de bachelor komt er zeker geen sociaal leenstelsel.
Voor de master blijft het vaag, er komt een bepaald sociaal leenstelsel, maar niet wat er nu wordt voorgesteld. Dus ook hier weer: kom met redelijke tegenvoorstellen.
Denk mee, doe mee. En niet alleen Pascal, maar iedere student. Laat je horen. Accepteer datgene dat redelijk voor je is. Onderneem een handtekeningenactie met daar in de voorstellen van jullie zelf, maar dan wel onderbouwd.
In 2012 komt er nauwelijks verandering, ook in 2013 zie ik het niet veel slechter worden. Maar dan moet er wel aan gewerkt worden en niet vanzelfsprekend aannemen dat …

Kijk anders ook eens naar de voorstellen die ik 1,5 jaar geleden heb gedaan bij het kabinet toen er ook over bezuiniging werd gesproken. Een hele andere benadering van studiefinanciering. Namelijk studie faciliteren in plaats van geld ontvangen. Door de grote inkopen kun je bodemprijzen bedingen. Hierdoor zijn de kosten die met de studie gepaard gaan stukken lager.

Tot zover de interviews met Fernando in Start. Er waren er meer, maar die zijn zo persoonlijk dat ik deze niet beschrijf.
Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 10/01/2012

Reageren is niet mogelijk.