De enige waarheid over 2012!

 

Over 2012 wordt veel geschreven en gesuggereerd. De voorspellingen gaan van doemscenario’s tot prachtige beloften, maar wat kunnen we nu werkelijk verwachten in 2012?

Alle voorspellingen zijn gebaseerd op wat de Maya’s hierover hebben achtergelaten. De hype 2012 is in 1987 begonnen. Kunsthistoricus José Arquëlles bracht toen zijn boek ‘the Mayan factor’ uit. Hij zou zijn ‘kennis’ over de Maya kalender hebben ‘doorgekregen’ van de Maya koning Pacal, deze leefde van 603–683. In 1948 werd het graf van deze koning ontdekt en toen men deze in 1952 opende, trof men allerlei inscripties uit de oude Maya tijd aan. Onder andere de Grote Maya kalender, ook wel genaamd de Lange Telling. (Of het daadwerkelijk het graf van deze koning is, twijfelt men aan. De persoon die er in lag was namelijk slechts 40 jaar oud.)

Vanaf 1987 ontstaan er vele artikelen, boeken, films, publicaties, enz. over wat er in 2012 ons staat te gebeuren. Ooit is de heksenjacht in 1486 ontstaan door het boek van twee monniken ‘Malleus Maleficarum’ ofwel ‘de Heksenhamer’. Het lijkt er op dat we weer zo’n fenomeen hebben. Alleen worden er nu gelukkig geen mensen geofferd. Of misschien toch wel, maar nu geestelijk door de angst die wordt opgewekt door de berichten over 2012.

Terug naar de Maya’s
De Maya’s hadden drie cyclische kalenders. Cyclisch betekent dat het rondloopt, net zoals onze kalender, deze gaat van 1 januari tot 1 januari. De eerste kalender, de Tzolkin kalender, bestaat uit 260 dagen. Een cyclus van 13 x 20 dagen dus in totaal 260 dagen. Deze dagen komen precies overeen met een zwangerschap. Voor de Maya’s was dit heel belangrijk, zwangerschap betekende voor hen (en voor ons) nieuw leven. Deze kalender was voor het ‘gewone’ volk. Het bepaalde het doen en laten van de bevolking.

De tweede kalender, de Haab, bestond uit 18 x 20 dagen, samen 360 dagen. Plus 5.24 extra dagen, de dagen van inkeer, rust, vasten en boetedoening, enz. Deze tweede kalender komt bijna overeen met onze kalender van 365 dagen. Deze ongeveer 5000 jaar oude kalender scheelt slechts 17 seconden met de onze! De Haab kalender was toentertijd voorbehouden aan de priesters. Ze konden hiermee de zons- en maansverduisteringen voorspellen. Deze verduisteringen hadden grote betekenis bij de Maya’s, het kondigde iets aan.

Om deze kalender gaat het
Alle berichten over wat ons in 2012 te wachten staat, heeft betrekking op de derde kalender, de Lange Telling. Deze bestaat uit 13 baktoen, één baktoen bestaat uit 144.000 dagen. Waarom 13 baktoen? Het getal 13 was belangrijk voor de Maya’s, het zijn de dertien hemelen. Net zoals in de Bijbel geschreven staat, geloofden de Maya’s dat het Goddelijke Scheppingsproces in 7 dagen is voltooid. Dus in 7 dagen en 6 nachten, in totaal 13 ofwel 13 hemelen. Iedere hemel is een cyclus van 394 jaar (144.000 dagen gedeeld door 394 jaar = 365,48 dagen).

De kalender van de Lange Telling beslaat 5.125 jaar (13 x 394 jaar). Omdat het iets meer is dan 394 jaar is deze cyclus 5.125 jaar. In de geschriften van de Maya’s, die zo’n 5.125 jaar geleden zijn opgesteld, werd vermeld dat de kalender van de Lange Telling toentertijd drie keer rond was geweest. De eerste cyclus daarvan, dat moet dus ruim 15.000 jaar geleden zijn, was volgens de Maya’s het ontstaan van de aarde met daarop de begroeiing en de dieren. De tweede en de derde cyclus kwam de ontwikkeling van de mens tot stand. Volgens de Maya’s leven we nu in het einde van de vierde cyclus.

De huidige periode, de 13e Hemel van de vierde cyclus, is ongeveer in 1618 begonnen (2012 minus 394 jaar). Het is nu de laatste hemel, de hemel van het rijpen en het oogsten. Ofwel dat wat men heeft gezaaid, vervolgens verzorgd en tot bloei heeft laten komen, komt nu naar buiten, het laat zich zien. Men noemt dit ook wel Karma, wat men zaait zal men oogsten. Bij elke oogst komen de slecht verzorgde, de rotte én de heerlijk gerijpte vruchten te voorschijn en zal men deze moeten plukken.

Hebben we dan chaos gezaaid, verzorgd en laten rijpen? Immers de oogst die we nu ervaren is één grote chaos op alle gebieden. De 13e Hemel van de vierde cyclus is begonnen met de Gouden Eeuw, de VOC, men had een bloeiende economie door anderen uit te buiten. De Tachtigjarige oorlog woedde en er volgden nog vele oorlogen. Net zoals heden ten dagen werd de sociale status door inkomen bepaald. De afgelopen vier eeuwen kun je betitelen als de tijd van machthebbers, onderdrukking, revolutie, industrialisatie en oorlogen.

Zoals altijd en met alles in het leven was er in deze periode opgang en neergang. De neergang ervaren we nu, maar ook al de chaos van het begin van de 1e Hemel van de vijfde cyclus. De opgang moeten we nog even op wachten, maar deze zal zeker weer komen.

Vanaf ongeveer 2012 begint de vijfde cyclus. In elke cyclus groeien we naar een hoger bewustzijn, een hogere frequentie. De komende 5.125 jaar groeien we dus naar de vijfde dimensie. Volgend jaar start de 1e Hemel van deze nieuwe cyclus. De komende vier eeuwen (394 jaar) gaan we opnieuw zaaien, het begin van het nieuwe bewustzijn van de vijfde dimensie. De één zal daar vlugger mee zijn dan de ander.

Het is dus niet zo dat in 2012 deze groei al voltooid is. Nee, daar gaan we zo’n 5.125 jaar over doen! Voordat we kunnen zaaien moeten we eerst omploegen, de grond bewerken en dan kunnen we pas zaaien. Met het omploegen en onkruid wieden zijn we al mondjesmaat gestart. De aarde is echter groot, voordat alles klaar is, zijn we weer een paar eeuwen verder. Dan kunnen we echt gaan zaaien, nu is het alleen nog op enkele plekjes.

Na het zaaien komt het verinnerlijken en het integreren in onze samenleving. Vervolgens dienen we het over de hele wereld verspreid te krijgen. Zoals bij alles dat nieuw is, zal er verzet komen. Om rust en harmonie te krijgen, hebben we weer vier eeuwen voor nodig. En zo gaat deze cyclus van 5.125 jaar door met: assimileren, gelijkstemmen, nieuwe uitingsvormen, opstand tegen dit nieuwe, het vervolmaken en uiteindelijk de oogst van het nieuwe bewustzijn!

Conclusie:

 • de wereld vergaat nog lang niet. Er zal zeker nog een zesde cyclus komen, de zesde dimensie, een zevende, achtste, negende, enz. In tegenstelling tot het Universum dat 12 miljard jaar oud is, bestaat de aarde slechts 4 miljard jaar. En we zijn in al die jaren nog steeds niet tot vrede en harmonie gekomen. Dan kan het niet anders dan dat we nog een paar miljard jaar terug moeten komen om dat te leren. Om uiteindelijk de Hemel op Aarde te bereiken. (Zijn we allemaal Engelen!)
 • er zullen slechts minimale veranderingen bereikt worden de komende jaren. Dit is helaas en ook geweldig. Helaas, het gaat niet vlugger. Geweldig, er komt verandering!
 • we zullen nog heel wat keren naar de aarde moeten terugkomen om het groeiproces van dit nieuwe bewustzijn te kunnen bewerkstelligen. In ieder geval kunnen we de komende 394 jaar meehelpen met het omploegen, het onkruid wieden, de grond vruchtbaar maken, het zaaien en de verzorging.

Wil je hier meer over weten? Luister dan hieronder naar mijn uitgebreide uitleg in het radioprogramma ‘Inspiratie’ via Radio Merlijn.

Veel wijsheid en Liefde,
Daisha

Gewijzigd op 03/01/2012

6 Responses to “De enige waarheid over 2012!”

 1. wanda

  en wie zegt dat dit de waarheid is?

  • daishadewijs

   Lieve Wanda,

   het fijne van het leven is, dat je in de loop der tijd, dat wat wordt gezegd kunt verifiëren.
   Nu nog een paar eeuwen blijven leven, dan kun je wat ik zeg of bevestigen of als onwaar betitelen.

   Veel liefs,
   Daisha

 2. Marian Muller

  Hoi Daisha en Sander,
  Wat betreft 2012 doe ik liever geen uitspraken. Heb namelijk in heldere dromen twee wegen gezien voor de mensheid. De een prachtig, wat minder jachtig en meer op zoek naar eendracht, waarbij innerlijk inzicht ontwikkeld kan worden en we van Karma worden bevrijd. De andere weg gaat veel moeizamer, hectisch en dogmatisch. Geeft meer belastingen dan de mens dragen kan. Verleden is voorbij, deze herbeleven heeft geen zin.
  In het hier en nu wordt de basis gegeven voor de toekomst.
  Ik wens jullie een fijn weekend
  Met vriendelijke groet
  Marian

  • daishadewijs

   Lieve Marian,

   datgene dat je schrijft is al zolang de aarde bestaat het leven hier op aarde. Er zal altijd een mooie weg zijn en een weg vol ‘belasting’. Soms lopen die wegen zelfs parallel aan elkaar.

   Het verleden is nimmer voorbij, zou jammer zijn als dat zo was. Want dan zouden onze ervaringen, waar we van hebben geleerd, ook verleden tijd zijn.
   Het is zelfs zo dat alles wat we doen of besluiten een reactie is op het verleden (ook al is dit slechts een nanoseconde) en dat het leven in het hier en nu zelfs niet bestaat. Dr. Shankar legt dat zeer eenvoudig en beeldend uit in zijn dvd “Non-duality Life as it is”, te bestellen via zijn site http://www.acadun.com

   Het nu is nu al geen nu meer. Want zodra ik nu zeg en één (nano)seconde verder ga, spreek of schrijf is het nu al het verleden.

   Een zonnig weekend.
   Lieve groet,
   Daisha

 3. Gert-Jan

  Beste daisha

  Je zegt dat we al 4 miljard jaar leven en nog geen vrede hebben gevonden.
  Hoe zit het dan met de mythes over Atlantis of A’dam en Eva
  Het lijkt er op dat we ooit de weg zijn kwijt geraakt?
  Maar wel vrede hebben gekent

  • Daisha

   Hallo Gert-Jan,

   bedankt voor je reactie.
   Als je het bekijkt zoals jij doet, dan zou de mens regelmatig de weg zijn kwijtgeraakt. Als we de Bijbel moeten geloven, begint dat al bij Adam en Eva.
   Wij mensen zijn hier op aarde om leerervaringen op te doen. Als dat niet zo was, dan zouden we in een/de andere dimensie blijven. Die leerervaringen zijn heel divers: het verzorgen van de aarde; het begeleiden van mensen; het uitdiepen van onze wijsheid; het overstijgen van ons ego; etc.
   Vrede is als yin en yang ofwel positief en negatief in evenwicht zijn. Vrede betekent het ontbreken van oorlog, niet het ontbreken van negativiteit. Het is dat alles in balans is. Als er uitsluitend positiviteit zou zijn, dan is er geen vrede. Dat kan zelfs leiden naar passiviteit of juist oorlog. Dat is wat er ook uiteindelijk met Adam en Eva en Atlantis is gebeurd. Adam en Eva zouden volgens het verhaal net nog die ene appel willen hebben, die niet voor hen bedoeld was ofwel het maken van kindertjes.In Atlantis kwam men niet in opstand tegen de buurlanden die hun rijkdommen wilden hebben, zo werden ze overspoeld door ‘barbaren’.
   Vrede is het ontbreken van oorlog in jezelf. Geen conflicten met jezelf of een ander, geen twijfel of afkeuring, het is vrede hebben met dat wat is. Vrede begint bij ons zelf door vrede te creëren in ons eigen hart. We kunnen dat bereiken als we alles van onszelf én van anderen – ook datgene dat in het verleden is gebeurd – totaal accepteren. Je ziet in vrede zijn, is een hele klus!
   Je kunt ook stellen, dat sinds de Tweede Wereldoorlog wij hier in Europa vrede hebben. Nu nog de mens zelf!

   Hartegroet,
   Daisha

Reageren is niet mogelijk.