Was je ooit Heks in een vorig leven?

Was je ooit Heks in een vorig leven? In vroegere tijden werden heksen geprezen of verguisd. De heksenvervolging heeft vele eeuwen geduurd. Ook de naam heks heeft nog steeds een vervelende betekenis. Maar was jij misschien ooit heks? Had je in een vorig leven bijzondere krachten? Was jij de wijze vrouw of man, en heb je deze gaven meegenomen naar dit leven? Of ben je bang voor je gaven uit angst dat je weer wordt verguisd?

Hoe weet je of je ooit Heks was in een vorig leven?

In vroegere tijden had ieder dorp of kleine stad wel een man of een vrouw waar men terecht kon voor allerlei problemen. Of je fysieke, praktische of emotionele problemen had, de persoon kon je op elk gebied helpen. Je kunt het vergelijken met de huidige homeopaat, vroedvrouw, magnetiseur, de sjamaan en coach, soms zelfs in één persoon vertegenwoordigd. De persoon had veel verstand van kruiden, was er iemand ziek dan werd daar een drankje of poeder voor gemaakt. Vroeg men om een goede oogst, dan werd een ritueel gedaan of een voorwerp gegeven om op het land te leggen.

Ver voor onze jaartelling was het gebruikelijk dat jonge vrouwen die ongesteld waren hun menstruatiebloed op de vier hoeken van de akkers lieten lopen. Immers het bloed van de vrouw vertegenwoordigde dat er kinderen konden worden gebaard. Vandaar dat dit gold als het opwekken van vruchtbaarheid.
De Heks – ook al werd zij of hij in eerste instantie niet zo genoemd – was in wezen een allround healer, adviseur en, zowel geestelijk als emotioneel. Hoe kan het dat zulke mooie mensen op een gegeven moment werden vervolgd en zelfs gedood?

Een gefrustreerde monnik

In 1216 werd de Dominicaanse orde opgericht om ketterij te bestrijden. De Dominicaanse monnik Heinrich Kramer schreef in 1486 het boek Malleus maleficarum, ofwel De Heksenhamer. In het voorwoord schreef hij dat Jacob Sprenger medeauteur was, maar deze had er niets mee te maken. Omdat Jacob Sprenger nogal een bekendheid was in die tijd moest zijn naam het boek meer bekendheid geven. In eerste instantie werd het boek nauwelijks serieus genomen, mede doordat Heinrich Kramer het geschrevene nimmer had onderzocht op waarheid.

Hij bedacht en schreef in zijn boek de meest gruwelijke zaken. Zoals: vroedvrouwen die bewust baby’s bij de geboorte doodden om liefdesdrankjes van hun beenderen te kunnen maken. Ze zouden seks met de duivel hebben, bewust de oogst laten mislukken. Zelfs de inslag van bliksem of schade door stormen werden aan heksen toegeschreven. Hij beschreef daarbij uitgebreid hoe je heksen kon herkennen.

Hij verloor en won!

Heinrich Kramer (Institoris) was een Dominicaanse inquisiteur en voerde regelmatig heksenprocessen. Nadat hij een proces verloor tegen twee vrouwen, die werden vrijgelaten, werd hij nog feller dan hij al was. Het lukte hem dat de net gekozen corrupte paus zijn boek onderschreef. Paus Innocentius VIII stelde een geschrift op waarin hij schreef dat hekserij hetzelfde was als ketterij. Vanaf die tijd kwam de heksenjacht volop op gang, en werd het boek als leidraad gebruikt. Zo zijn er duizenden en men zegt zelfs meer dan een miljoen mensen veroordeeld tot hekserij en daartoe gedood.

De door Kramer bedachte gegevens die hij in zijn boek werden beschreven kregen massale invloed. Hij was ervan overtuigd dat hij een nieuw kwaad had ontdekt. Namelijk de duivel wilde via heksen de wereldheerschappij overnemen. De incidentele gevallen van hekserij die men voordien kende, zo schreef hij, waren in vergelijking hiermee onschuldig geweest. De ‘nieuwe’ heksen gingen op een heel andere manier met hun heer en meester om. Zij vlogen op bezemstelen naar heksensabbatten en bedreven daar ontucht met elkaar en met de duivel. Deze verscheen in de vorm van een zwarte bok.

Hoe kwam hij daaraan? Wetenschappelijk bewezen? Nee! Dit beeld had Kramer hoogstpersoonlijk verzonnen en in zijn boek verwerkt.

Elke vrouw is slecht, deugt niet…

Kramer beweerde dat de vrouw van nature slecht, zwak en inferieur is. Verder is zij ook nog ongelovig, eerzuchtig, wraakzuchtig, heerszuchtig en hebzuchtig. Ondanks haar uiterlijke aantrekkelijkheid was het aan te raden om bij haar weg te blijven, want ze zou een onverzadigbare vleselijke begeerte hebben. Volgens Kramer werkten heksen bij voorkeur in op het gebied van de voortplanting en de seksualiteit.

Waarschijnlijk was deze Dominicaanse monnik ooit gefrustreerd door zijn moeder, of zussen, of misschien ooit afgewezen door een vrouw. Dat vertelt de geschiedenis niet, maar de beschrijving die hij deed over ‘de vrouw’ laat zien dat hij een vreselijke hekel had aan bepaalde vrouwen. Had je rode haren, was je knap en slank, gebruikte de bewoners van je dorp je gaven? Dan was je sowieso een heks.

In het laatste hoofdstuk van zijn boek neemt hij ook bepaalde mannen op. Mannen die magie bedreven, de toenmalige tovenaars, mannen die een talisman voor je konden maken, mannen die zich voordeden als bijvoorbeeld de huidige sjamaan. Ook zij werden verdacht van hekserij.

De jacht was lucratief!

Op een gegeven moment werden er heksenjagers aangesteld. Deze kregen daar een premie voor, bovendien mochten ze alle bezittingen behouden die aan deze heksen toebehoorden. Je begrijpt als er in arme tijden wat te verdienen valt, dan zijn er genoeg mensen die dat beroep wel willen uitoefenen.

Op verschillende manieren werd getest of iemand een heks was voor men tot vervolging overging. Een heks zou van nature buitengewoon licht zijn en daardoor op water kunnen blijven drijven. Een vrouw die verdacht werd van hekserij werd, met een steen aan haar voeten, in het water geworpen. Bleef zij drijven dan was bewezen dat zij een heks was en kwam zij uiteindelijk op de brandstapel terecht. Bleef zij niet drijven, dan was daarmee haar onschuld bewezen. Meestal was het dan te laat en was zij verdronken.

Bij een andere test werd van de weegschaal gebruik gemaakt. Een heks zou minder wegen dan haar lengte boven een meter in kilo’s. De verdachte moest zich onder toezicht uitkleden om te kijken of zij geen gewichten in haar kleding verborgen had. Vervolgens kreeg zij een wit gewaad aan waarin zij werd gewogen. Bekend is de Heksenwaag in Oudewater, die ook vandaag de dag nog, zij het als museum, is te bezichtigen.

Het kon nog gruwelijker

Bij een andere heksentest werden pinnen in de verdachte gestoken. De verdachte moest dan de plekken aanwijzen. Mensen met veel eelt voelden de pin niet goed en konden daardoor de plek niet aanwijzen, waaruit geconcludeerd werd dat het een heks betrof.

Een bekentenis mocht op de pijnbank worden afgedwongen. Tijdens deze martelingen bekende de slachtoffers alles wat hun ondervragers wilden horen en zij gaven op hun aansporing ook vaak de namen van andere ‘heksen’, die vervolgens eveneens werden gearresteerd en gefolterd totdat zij bekenden en anderen van hekserij beschuldigden. Zo ontstond een sneeuwbaleffect waarbij soms een derde van de bevolking van een plaatsje op de brandstapel eindigde.

Vooral oude vrouwen werden slachtoffer van beschuldigingen van hekserij. Het lag er vaak duimendik bovenop dat met het bewijs geknoeid was of dat er duidelijk haat, nijd, roddel en achterklap aan het werk waren geweest. Een beklaagde die op de pijnbank bekende werd als heks bestempeld. Als zij de marteling doorstond werd ook zij als heks gezien, want de duivel zou ervoor zorgen dat zij niet wilde bekennen. Ook als de ongelukkige onder de tortuur bezweek en bewusteloos raakte gold dit als duivelsbewijs.

Een ander invloedrijk boek waarin de toen heersende heksenmanie aan de kaak werd gesteld was het in 1693 door de Nederlandse gereformeerde predikant Balthasar Bekker gepubliceerde ‘De betoverde wereld’.

Onderdrukking van de vrouw

Het op bezemstelen vliegen was niet anders dan een vruchtbaarheidsritueel. BIj het ritueel werd uiteraard niet gevlogen. Men liep met een bezem tussen de benen rond het (graan)veld. Dat gebeurde ’s nachts, waardoor het waarschijnlijk er uit zag alsof men van de aarde los was.

Het geloof in hekserij is veel ouder dan 1400, maar tot dan toe werd de schuldige niet ter dood gebracht. Daarna wel, waarschijnlijk heeft de door pestepidemieën veroorzaakte onzekerheid ertoe bijgedragen dat er een heksenjacht ontstond. Uit angst dat er nog meer onheil zou komen. Met name was het tegen vrouwen gericht, zeker wanneer zij hun kennis en kunde ten toon spreidden.

De patriarchale politiek en bestuurders hadden eeuwen lang gepoogd de vrouw te onderdrukken. Als een vrouw alleen leefde of een praktijk had om mensen te genezen, zoals ze met hun kruidenkennis vanouds hadden gedaan, werden ze verketterd. Zij betekenden immers een potentiële ondergraving van de macht.

De heksenjacht was niets anders dan de onderdrukking van de vrouw. Om de vrouw angst aan te jagen, zodat ze zich uitsluitend zou bezig houden met waarvoor ze volgens de man voor bestemd was, namelijk kinderen baren en gehoorzaam zijn aan de man.

Er was echter een uitzondering: Hildegard van Bingen als abdis en priores. Een zeer bijzondere vrouw, zij had zowel religieuze als wereldlijke macht. Hildegard werd niet verketterd door patriarchale bisschoppen, maar bewonderd en over grote kerkelijke gebieden aangesteld waar zij pastoors mocht benoemen en betalen. Hildegard had kennis over stenen, kruiden en kosmologie, ze was katholiek.

Hoe weet je nu dat je ooit een heks bent geweest?

Vaak maak ik mee dat men angst heeft voor de Tarot. Of om zich te verdiepen in de vele prachtige spirituele mogelijkheden. Zoals massage, de pendel, Runen, healing, etc. Er is een aantrekkingskracht om zich er mee bezig te houden, en toch…
Ik kan het me voorstellen als je ziet wat je in een vorig leven hebt moeten meemaken toen je je gaven gebruikte. De heksenjacht heeft vele eeuwen geduurd, en is op sommige plaatsen in de wereld nog een hot item.

Een heks heeft geweldige eigenschappen en kwaliteiten. En aangezien we alles dat we ooit hebben geleerd ofwel ontwikkeld meenemen naar dit leven, zal je deze nog steeds hebben. Misschien heb je een eigen praktijk en heb je de angst om ter dood veroordeeld te worden ooit in een ander leven opgelost. Of durf je er niets mee te doen, is het nog ‘slapende’ in je, eens zal je voelen: ik wil hier iets mee!

Wanneer je graag anderen helpt, in welke vorm dan ook, dan zal je beslist ooit in een leven heks zijn geweest. Met name als je dat heel gewoon vindt. Ook de volgende kenmerken vertellen dat je heks bent geweest: je hebt interesse in kruiden en doet daar ook regelmatig wat mee.

Rituelen, ook al zijn het dagelijkse rituelen, zijn je niet vreemd. Je vindt zelfs dat deze bij het leven horen. Je hebt een of meer van de volgende interesses: pendelen, handlezen, energie werk, astrologie, Tarot, Runen, massage, kaarsenmagie, je volgt de maanstanden, etc. Bovendien is de natuur erg belangrijk voor je, én het verbonden zijn met mensen!

Volgende week vertel ik:

  • hoe je eenvoudig een beschermingsamulet voor jezelf kunt maken;
  • hoe je zeker kunt weten of je ooit een heks bent geweest;
  • hoe je mee kunt doen met de Heksentest;
  • hoe je een naam kunt ontvangen die bij jouw Heksen-energie past!

Moraal van bovenstaande: Pas op met alles te geloven wat in een boek staat. Pas op met te geloven wat iemand stellig beweert. Blijf altijd je nuchtere verstand gebruiken. Laten we alsjeblieft nooit meer in zulke vreselijke toestanden terecht komen door een verhaal dat volkomen bedacht is door een gefrustreerd iemand. In dit geval door een hoogstaande geestelijke. Ook in de Bijbel staan onwaarheden, dat blijkt uit de in 1945 gevonden Nag Hammadi geschriften. Alles dat door een mens is geschreven, ook wat ik schrijf, haal er je eigen waarheid uit!

Tot volgende week!

Lieve groet,
Daisha

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_heksenvervolging

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 16/01/2020

Reageren is niet mogelijk.