Wij zijn onze Voorouders!

 

(Dit is een vervolg op ‘Wij zijn de Nazaten van Eva en God’ en ‘Racisme en Slavernij’
In de vorige afleveringen vertelde ik dat volgens wetenschappelijk bewijs wij allen, dus alle mensen op de hele wereld, oorspronkelijk uit één DNA stammen. En dat we van origine een donkere huidskleur hadden. Mocht je dat nog niet gelezen hebben, dan raad ik je aan om het alsnog te doen. Het kost maar een paar minuten van je tijd, maar het maakt het volgende zoveel begrijpelijker.

Wij zijn onze eigen Voorouders! Waarom denk ik dat? Daar zijn vele redenen voor. De eerste reden is dat gebeurtenissen in vorige levens in dit leven nog steeds een rol kunnen spelen. Als ik me tijdens een consult afstem op de persoon ‘praat’ ik met de Ziel en deze vertelt me over je huidige leven, maar ook over vorige levens. Het is bekend dat je als kind – zeker voor je tiende levensjaar – je je nog dingen kunt herinneren uit vorige levens. Er zijn kinderen die zoveel details kunnen geven over plaatsen waar ze nog nooit zijn geweest, dat bij verificatie men wel moet aannemen dat ze daar ooit hebben geleefd. Immers hoe kunnen ze anders die speciale details weten? Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat je op een plek kwam en je voelde: hier ben ik eerder geweest. Of: dit komt me zo bekend voor. Terwijl je zeker weet dat je er nog nooit eerder was. In regressietherapie gaan mensen terug naar vorige levens en kunnen daardoor meestal problemen in het huidige leven opgelost krijgen.

Als ik me tijdens een consult afstem op de persoon ‘praat’ ik met de Ziel. Je Ziel vertelt me niet alleen de gebeurtenissen uit dit leven, maar ook welke verwondingen je hebt meegenomen uit vorige levens. Ik noem dit ‘de littekens in je Ziel’. Door je over deze littekens te vertellen, doet het jou begrijpen waar je drempels en blokkades in dit leven vandaan komen. Je bent dan ook in dit leven gekomen om deze te overstijgen, om ze te helen. Of om er mee leren om te gaan en ze uiteindelijk op te lossen. Je Ziel vertelt me ook met welke missie/doel je nu op aarde bent gekomen. Waarom je daarvoor dat speciale karakter en die omgeving wilde hebben. Het brengt een hoop duidelijkheid in je doen en laten én waarom je leven is zoals deze is.

Bert Hellinger, een beroemde psychotherapeut, is van mening dat wij uit liefde voor onze Voorouders schuld of gedrag op ons nemen. Hij noemt dat ‘het systeem’. Hij stelt: ‘Mensen, zoals Voorouders, die niet ons leven delen, zijn nog steeds in ons ‘systeem’ aanwezig.’ Ik denk echter dat het de energie is uit onze eigen vorige levens welke wij in ons systeem meedragen. Datgene dat we willen herstellen is niet het gedrag van een Voorouder, maar het gedrag uit een vorig leven van onszelf áls Voorouder!

Je ziet er zijn vele redenen om aan te nemen dat wij onze eigen Voorouders zijn: wat ik tegenkom bij afstemming op een persoon, datgene dat men tegenkomt bij familieopstellingen. Het gezegde door Bert Hellinger: dat wij iets proberen goed te maken of herhalen wat in onze vorige generaties ook aanwezig was. Hoe vaak wordt niet een oud patroon van generatie op generatie doorgegeven? Elke keer zie ik dat het karakter van een Voorouder, of iets dat hij of zij ‘fout’ deed, terugkomt in het huidige leven. Nu kun je stellen: ja, dat wordt in de genen doorgegeven. Maar is dat wel zo? Zijn wij teruggekomen om datgene te herstellen dat wij zelf in vorige levens, als eigen Voorouder, hebben veroorzaakt?

Bij de Maya’s, oude stammen, oude culturen, Indianen, is verering van de Voorouders een heilige zaak. Zij hadden via de sjamaan of andere wijze persoon contact met hun Voorouders. Of vereerden zij hun eigen vorige levens en hadden zij contact met de Ziel die eeuwig bestaat? De Ziel die niet gebonden is aan een bepaald lichaam of aan een bepaalde tijd. De Ziel die door de Kerk en alle oude culturen wordt beschouwd en erkend eeuwig te leven.

Hoe zou je omgaan met je Voorouders als je weet dat jij dit zelf bent? Teruggekomen om je verder te ontwikkelen. Teruggekomen in een kring van mensen waar je al eerder mee te maken hebt gehad. Niet met dezelfde leeftijden van toen. Je moeder kan je zus of je kind zijn geweest. Zo ook kunnen de andere familieleden een andere relatie met je hebben gehad. Misschien zelfs wel je geliefde of je minnaar (minnares). Een kring, deze wordt ook Zielenkring genoemd, die zo belangrijk voor je is dat je je daar in wilt ontwikkelen. En zodra je in deze kring alles hebt ‘uitgediept’ en ‘vervolmaakt’, ga je verder met een kring waar je in een ander leven zijdelings mee te maken had. Waar je je weer verder kunt ontwikkelen.

Hologram  Algemeen wordt aangenomen dat een Voorouder een persoon is waar iemand van afstamt. En die kunnen wel 100, 1000 of nog meer generaties terug hebben geleefd, zegt men. Onderzoek wijst uit dat wij uit één DNA afstammen. Als je een stukje van een hologram afhaalt, laat het beeld nog steeds het hele hologram zien. Hoe klein dat stukje ook is. Stel je voor dat dat unieke DNA een hologram is, dan kan ik me voorstellen dat vele eeuwen later het hologram een kleine afwijking vertoont. 84.000 jaar later blijken er immers zeven DNA groepen te zijn. Maar dat dat slechts zo’n klein verschil is dat we nog steeds van die oorspronkelijkheid uit kunnen gaan. Zijn wij afstammelingen van onze Voorouders of zijn we het zelf?

Nog een bewijs: Op aarde leven nu ongeveer zeven miljard mensen. Als iedere Ziel, welke ooit heeft bestaan in die 150.000 jaar, vele keren terugkomt in andere familiekringen, dan zouden er tientallen miljarden meer mensen op deze aarde zijn. Ook daarom denk ik: we zijn onze eigen Voorouder, we komen zelf elke keer terug.
Onze Ziel leeft eeuwig, telkens in een ander lichaam in een andere tijdsperiode. Zouden we het karakter, de denkwijze, het gedrag, van een Voorouder kennen, een die een paar generaties terug leefde, dan weet ik zeker dat je je zelf daar in voor een groot gedeelte in herkent. Waarom niet helemaal? Omdat je Ziel in die vorige levens een ontwikkeling doormaakte waardoor je anders, bewuster bent gaan leven. Gezien het aantal bewoners van deze aarde en alle voorgaande conclusies kan het niet anders dan dat wij zelf onze Voorouder zijn.

Helaas kan ik het niet bewijzen, ik ben geen wetenschapper, geen onderzoeker. Logisch nadenkend en alle feiten op een rijtje zettend, kan ik niet anders concluderen dan dat wij onze eigen Voorouder wel moeten zijn!

(wordt vervolgd)
Lieve groet,
Daisha

 

Gewijzigd op 20/07/2018

Reageren is niet mogelijk.