Heb je Zelf je Levenspad bepaald?

Hoe weet je waarvoor je kwam in dit leven? Is er leven voor je geboorte? Een veel gestelde vraag is: Is er leven na de dood? De vraag: Is er leven voor je geboorte wordt meestal benoemd met: Wie was ik in vorige levens? Heb je je wel eens afgevraagd: Waarom kwam ik precies op deze datum en in deze eeuw weer naar de aarde toe? Je bepaalde dat zelf omdat je Ziel weet dat elk cijfer een eigen trillingsfrequentie heeft en elke trillingsfrequentie heeft weer invloed op jou en op je leven.

Levenspad 1Hoe kun je ontdekken met welke essentie of doel jouw Ziel hier op aarde kwam? Dat vertelde ik in mijn radioprogramma ‘Daisha Live’, te beluisteren via Radio Merlijn – www.radiomerlijn.nl Helemaal onderaan staat de link daar naar toe. Maar ik was nog niet klaar, dus aanstaande dinsdag 31 mei 2016 ga ik weer verder.

Welke trillingen waren er tijdens je geboorte?

Wie je was in vorige levens is niet zo belangrijk, wel wat je hebt meegemaakt. Wat je ervaringen zijn geweest, je trauma’s en welke wijsheid je hebt ontwikkeld. Wie je was is slechts de vorm, net zoals je lichaam en identiteit na je overlijden niet meer belangrijk zijn. Wel wie je in essentie bent geweest en welke ontwikkelingen je doormaakte en eigen maakte. Wanneer men op je begrafenis of crematie een lofrede over je houdt, dan zal er worden verteld wie je was, meestal niet wat je was.

Wat ik vertel heeft niet te maken met astrologie of numerologie. Het is een wetenschap welke alleen mondeling kan worden doorgegeven. De cijfers in je geboortedatum hebben als een rode draad invloed op je hele leven. Welke trillingen waren er tijdens je geboorte? Cijfers hebben invloed op je leven en je hele Zijn. Daarom koos je precies die dag om geboren te worden, daarmee bepaalde je je Levenspad!.

Je naam, je huisnummer, je omgeving, alles heeft invloedLevenspad 2

Waarom ging je in dat huis wonen? Past je huisnummer bij jouw Zijn? Wat beoogde je in dit huis te bereiken? Want zoals gezegd elk cijfer heeft invloed op je, dus ook je huisnummer. Je rapportcijfers, het cijfer dat je jezelf toekent. Als ik je nu vraag: geef jezelf een cijfer tussen de 1 en de 10, het cijfer dat je jezelf dan geeft zegt veel over hoe het staat met je zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Maar dat niet alleen ook je naam die je kreeg bij je geboorte heeft een trillingsfrequentie. Al die trillingen hebben invloed op je Ziel en je gevoel. Wanneer je de trilling van je naam verandert, verandert tegelijkertijd je mogelijkheden en je emoties. Dus als je je naam verandert, verandert er ook iets in jou. Zie mijn blog van 19 november 2015!

Laten we aannemen dat je zelf hebt besloten om op die speciale dag hier op aarde te komen. Ik weet zeker dat een Ziel in staat is om daar invloed op te hebben. Of je nu met een keizersnede bent geboren, zogenaamd te vroeg bent gekomen of op andere ‘toevallige’ wijze werd geboren. Je Ziel heeft zo’n kracht dat het zelf kan bepalen om te komen én weer om te gaan. Je Ziel kan je ook in een richting brengen waar je met je verstand nooit naar toe zou zijn gegaan.

Wat ik vertel kun je in geen enkel boek vinden

Wat ik over de trillingfrequentie van cijfers vertel heeft niets met astrologie of numerologie te maken. Deze zijn er van afgeleid, het is namelijk wijsheid van ver voor onze jaartelling. Het is wijsheid waar men rekening mee hield in de tijd van Lumeria en Atlantis. Het is kennis dat alleen mondeling doorgegeven kan worden. Waarom? Omdat het van je vergt dat je alles wat je hebt geleerd over getallen moet vergeten. Dus ben je bekend met Numerologie, met Kaballa der Getallen of Astrologie: vergeet het allemaal. En dat is voor de mens vaak het meest moeilijke: Overgave!

levenspad 5Vandaar dat wat ik je vertel in geen enkel boek kunt lezen. Het is ook niet op te schrijven, want elk woord doet weer tekort aan wat het is. Vroeger mocht men heilige kennis niet opschrijven. Niet omdat men bang was dat anderen het zouden lezen. Nee, omdat wat geschreven staat woorden zijn waar iedereen weer een andere uitleg aan kan geven. Met het gesproken woord geef ik een energietrilling mee, die ook al zou je de woorden niet begrijpen, diep je Ziel raken.
Wat ik vertel is kennis die je Ziel begrijpt. Dus ga niet te snel in het denken zitten, laat het binnenkomen, integreer het in je energiesysteem en je zult begrijpen waarom je precies op die datum bent geboren. Welke Zielentrillingen je Ziel wilde eigen maken of zich in wilde ontwikkelen.

Voor welk level ben jij gekomen?

Iedereen heeft in dit leven te maken met het functioneren op de levels aarde, gevoel en de spirit. Waar ligt bij jou in dit leven de nadruk op? Welk level wil je Ziel het meest ontwikkelen of vervolmaken? Is het het aardse level – de basisbehoeften van ieder mens? Is het gevoelslevel belangrijk voor je? Je sociale behoeften: behoefte aan liefde, de behoefte ergens bij te horen. Is het verlangen naar zelfvertrouwen, een verlangen naar vrijheid, onafhankelijkheid, verlangen een eigen individu te zijn? Kom je speciaal voor de spiritlevel? Het verlangen om diep in het leven te duiken en meer te worden wie je in aanleg al bent.Of misschien ben je wel voor alledrie gekomen!
Je hoort het aanstaande dinsdag 31 mei 2016 in Daisha Live via www.radiomerlijn.nl !

Zo werkt de trillingsfrequentie van cijfers

Wat ik vertel gaat niet alleen over de trillingsfrequentie van de cijfers van jouw geboortedatum. Hetzelfde geldt voor de geboortedatum van een dier, van een onderneming, van het beëindigen van iets, je huisnummer. Of het overlijden van iemand, een contract, een feest, etc. Wanneer er cijfers mee gemoeid zijn heeft het tegelijkertijd een Zielentrilling.

Reclamemensen maken graag gebruik van deze trillingsfrequentie. Waarom kost iets 98 of 99 euro en geen 100 euro. Omdat 100 meer lijkt dan 99. Waarom is de hoofdprijs van een loterij 6.000.000 en geen 6 miljoen? Omdat ieder mens onbewust reageert op de trillingsfrequentie van een cijfer. Hoe meer cijfers, ook al zijn het nullen, hoe meer het lijkt. Wanneer je iets koopt, moet het zo min mogelijk lijken en wanneer je iets kunt winnen juist zo veel mogelijk.
levenspad 4Niet alleen reclamemensen ook verstandige makelaars stemmen zich op die speciale trillingsfrequentie van een bedrag af om de verkoopprijs van een huis te bepalen. Een verkoopprijs van 299.000 euro trekt een andere categoriemensen aan dan als deze op 305.000 euro zou zijn gesteld. Toch is er bij zo’n groot bedrag nauwelijks verschil in prijs. Zo ook bij 498.000 of 505.000. Voel je het verschil?

Welke (eigen)waarde heb jij?

De prijs van een persoonlijk uur-consult is bij mij 100 euro. Er zouden meer mensen komen wanneer ik deze op 98 of 99 euro zou stellen. Waarom dan toch 100 euro? Om verschillende redenen, 100 euro heeft een grotere waarde dan 99. Wanneer jij die waarde er voor over hebt dan wil je serieus advies. Ook al zegt een enkeling tegen me: ik kom uit nieuwsgierigheid. Zijn of haar onbewuste – ofwel Ziel – weet dat het belangrijk voor je is, daarom reageer je toch op dat hoge bedrag. Niet uit nieuwsgierigheid maar omdat je Ziel aangeeft: ga nou maar wat het je ook kost!

De volgende reden is dat ik mezelf deze waarde toeken, omdat ik weet dat ik veel voor je kan betekenen. Bovendien zou ik niet meer mensen kunnen helpen, de wachttijd momenteel is twee tot drie weken voordat je terecht kunt. Dat vind ik al te lang, want wanneer jij als mens er aan toe bent, zou je meteen geholpen moeten kunnen worden. Dus wanneer er nog meer mensen een afspraak zouden maken, betekent dat ook een langere wachttijd voor jou, vandaar…

Elk cijfer heeft een unieke trillingsfrequentieLevenspad 3

Bij numerologie of anderszins telt men meestal de cijfers bij elkaar op. Volgens eeuwen oude wijsheid is dat niet juist, omdat elk cijfer zijn of haar trillingsfrequentie heeft, dus niet alleen het opgetelde cijfer. Het opgetelde cijfer is zijdelings aanwezig. Het zou hetzelfde zijn als dat je zou stellen: hier hebben een team van zes mensen aan gewerkt en dit is de uitkomst. Echter ieder van deze zes mensen heeft zijn of haar unieke invloed gehad op het uiteindelijke resultaat en hebben zodoende de weg om tot het resultaat te komen bepaald. Net zoals elk uniek cijfer in je geboortedatum invloed heeft op je Levenspad!

Wat ik vertel bij de diverse cijfers is waarvoor je kwam om datgene te ontwikkelen, te overwinnen, te vervolmaken, je eigen te maken. Je Ziel wil innerlijk rijker uit dit leven vertrekken dan waarmee je gekomen bent!

Lieve groet,
Daisha

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

Elke 1e dinsdag van de maand beantwoord ik vragen in het programma ‘Daisha Live – Vragenuur’. Het begint om 21.00 uur en is te beluisteren via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren:

Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen nu of uiterlijk op de maandag er voor naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma. Op de eerste dinsdag van de maand wordt dan je vraag in het programma beantwoord!

Gewijzigd op 08/08/2019

Reageren is niet mogelijk.