Energetisch lek, Corona, Economische crisis…

Naar aanleiding van mijn blog van vorige week kreeg ik een vraag van M. K.
Het onderwerp van M.’s mail was: Niemand iets schuldig zijn…
‘Dank weer voor je mooie artikel van vorige week. Mijn kwartje valt echter niet helemaal bij jouw opmerking: Zorg dat je niemand iets schuldig bent. Bijvoorbeeld je huur betalen. Ik ben opgevoed inderdaad dat je moest zorgen dat je nooit schulden hebt. En liefst nog sparen ook daarnaast, voor het geval er iets stuk gaat. Ik kan alleen de diepere bedoeling niet helder krijgen over het waarom precies. Heeft het misschien te maken, dat wanneer ik dit leven op aarde ga verlaten, dat ik dat dan zonder lasten en verplichtingen kan doen om mijn leven hierna vrij te kunnen ingaan? Wil je dit a.u.b. uitleggen?’

Vorige week vertelde ik dat de economische crisis, die er ongetwijfeld de komende jaren aan staat te komen, mij doet denken aan de crisis van de tachtiger jaren. ‘Om deze financiële crisis goed door te kunnen komen, gaf ik het volgende advies: Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent, behalve een eventuele lening en/of hypotheek. Laat daar een waarde tegenover staan, en betaal elke maand weer je maandelijkse lasten. Woon je in een huurhuis, betaal elke maand je huur, en andere vaste kosten.’

Een hele goede vraag van M. die ik graag toelicht. Geld = energie, materie = energie. Wanneer je een hypotheek hebt en de waarde van je pand staat daar tegenover, dan heb je de situatie: geld t.o.v. gelijke waarde aan materie, blijft energie t.o.v. energie. Zo ook wanneer je een lening zou hebben voor een auto, camper, caravan, boot, etc. Dus als de waarde van de materie evenveel is als de lening groot is, blijft de energie in balans.

Schulden geven stress

Bij een huurhuis maak jij gebruik van het woonrecht en daar betaal je huur voor. Wanneer je stopt met het betalen van je huur, en je blijft wel gebruik maken van het woonrecht, dan ontstaat er een energetische energielek. Ofwel je maakt oneigenlijk gebruik van het woonrecht. Je ontvangt woonrecht en stelt er geen waarde tegenover in de vorm van het betalen van de huur.

Zoals gezegd geld is energie, materie is ook energie. Wanneer de waarde van beide in evenwicht is, is er niets aan de hand. Echter wanneer materie wordt gebruikt terwijl er geen vergoeding tegenover staat is het uit balans. Hierdoor ontstaat de energielek. Deze energielek heeft (onbewust) invloed op de mens die met deze onbalans leeft.

Zo’n energielek ontstaat ook wanneer je een praktijk of bedrijf hebt en voor je verdiensten te weinig geld vraagt. De waarde c.q. het product dat jij geeft aan cliënten moet gelijk zijn aan de waarde die je ontvangt in materie c.q. geld. Is dit te weinig of zelfs niets, dan zal je (eigen)waarde steeds minder worden. Er komt dan een moment dat je je praktijk c.q. bedrijf niet meer kunt uitoefenen. Of omdat er niet genoeg geld binnenkomt, of omdat er geen cliënten meer komen, of omdat je uitgeput bent!

Wanneer zo’n lek langdurig bestaat, heeft het op een gegeven moment invloed op je gezondheid. Dit uit zich eerst in moeheid, niet meer lekker in je vel zitten, lage rugpijn, verkrampte spieren, etc. En wanneer er geen uitzicht is om dit energielek te kunnen dichten, leidt het zelfs naar depressie en/of een burn-out. Je bevindt immers voortdurend in een stresssituatie.

Schulden maken vijanden

Voorbeeld: een man verdiende elke maand grote bedragen. Als zelfstandige weet je dat je daar inkomstenbelasting over moet betalen. Maar de man verkeerde in een gezelschap van rijke vrienden. Zomaar even naar Ibiza voor een weekendje, dat dan ruim tweeduizend euro kostte. Of elke week een duur diner, en om te laten zien dat hij goed verdiende schroomde hij niet om dat ook voor zijn vrienden te betalen. Vier keer per jaar duur op vakantie gaan, was jarenlang heel gewoon. Dure oppas voor de kinderen, omdat hij elk weekend met vrienden doorbracht, etc., etc.

Nu kun je voor je belastingaangifte uitstel krijgen en dat deed zijn accountant ook. Totdat hij de rekening kreeg gepresenteerd van ineens voor drie jaar de inkomstenbelasting te betalen, ter waarde van 130.000 euro. De man had niet gespaard, woonde in een huurhuis, had niets om ook maar een gedeelte ervan te kunnen betalen.

Hij wilde een betalingsregeling treffen met de belastingdienst, maar die wilde dat hij 6.000 euro per maand zou aflossen. Inmiddels waren zijn verdiensten minder geworden, en 6.000 euro per maand kon hij onmogelijk betalen. Hij ging in onderhandeling met de persoon die daar over ging bij de Belastingdienst. Maar deze wilde op geen enkele manier meewerken. Immers de man had kunnen weten dat hij over het verdiende inkomen al die jaren belasting moest betalen.

Kortom: de ene gerechtsprocedure na de andere, de ene deurwaarder na de andere. Met uiteindelijk beslaglegging op alles. Ook op het speelgoed van zijn kinderen, zijn auto, etc. Jarenlang ellende waar hij nog steeds niet uit is. Went het dat dit boven je hoofd hangt? Nee, hij heeft dan ook de ene ziekte na de andere. En weet niet hoe hij verder moet.

Voorkom een energielek

Zo kan ik nog vele voorbeelden geven. Mensen die uiteindelijk in de schuldsanering terecht komen. En dat moet je beslist niet willen. Een gezin dat oorspronkelijk 3.000 euro per week te besteden had, kwam in de schuldsanering en kreeg voor het hele gezin nog slechts 75 euro per week om van te leven. Voor elke cent die ze uitgaven moest verantwoording worden afgelegd.

Cicero: Het grootste kwaad is schuldig zijn.

Schulden hebben waar niets tegenover staat moet je echt niet willen. De min of meer dreigbrieven die je krijgt om je schuld te betalen. En op een gegeven moment de deurwaarder die komt. Deze geeft je misschien uitstel, maar het blijft als een zwaard boven je hoofd hangen. Het trekt als het ware alle energie uit je. Doe jezelf dat nooit aan. Ik heb in de jaren dat ik mensen financieel adviseer – en dat is al vanaf 1974 – daar te veel ellende in meegemaakt.

In de jaren 1976 t/m 1989 had ik een financieringskantoor. Men kon bij mij terecht voor leningen en hypotheken. Ik berekende dan voor degene die wilde lenen of de lasten haalbaar waren ten opzichte van het inkomen. Ook eventueel rekening houdend met als het een jong stel was, dat er een kindje zou kunnen komen. Waardoor de lasten hoger en het inkomen lager zou kunnen worden. Zag ik dat het qua maandlasten te zwaar werd, dan kon men bij mij geen lening krijgen.

Helaas gingen sommigen dan naar een andere bank of financieringskantoor waar ze het wel konden krijgen. Om vervolgens een jaar later in grote problemen terecht te komen. Soms kwam men bij me terug om hen te helpen hier uit te komen. En dat lukte meestal wel, maar alleen door de tering naar de nering te zetten. Dus de uitgaven zodanig terug te schroeven dat alleen de hoogst noodzakelijke dingen gedaan konden worden. Je moet het jezelf nimmer willen aandoen om in een faillissement, schuldsanering of andere ellende terecht te komen.

Zoals ik vorige week ook schreef: In de jaren tachtig werd ik regelmatig door diverse banken gevraagd om bedrijven te begeleiden, zodat ze niet failliet zouden gaan. En dat is gelukt! De voornaamste reden daarvan was dat ik de eigenaars en de werknemers de tering naar de nering liet zetten, zoals dat heet. Eerst alle rekeningen betalen en dan pas aan jezelf denken. Dan overleef je elke crisis.

een Universele wet

Tijdens het Chinese Nieuwjaar, dat elk jaar groots wordt gevierd, een zeer belangrijk feest voor 1,5 miljard Chinezen, is het elk jaar gebruikelijk om eventuele schulden af te betalen.

Goethe: Alle schuld wreekt zich nog op aarde.

In Trouw las ik: bij de (1,6 miljard) moslims is het zelfs ongepast om te lenen. Een goede moslim leent niet. Geld lenen en daar rente voor betalen, dat is in islamitische kringen ongepast. Geld uitlenen en er rente voor ontvangen eveneens. Rente zorgt maar voor onrust in de geest. Daarom is het ‘haram’, is: voor moslims verboden. Maar beleggen mag weer wel.

En als men dan toch op de een of andere manier schulden heeft gemaakt, dan zegt de hadith van de dag: “Wie het gemakkelijk maakt voor iemand (met schulden) in moeilijkheden, Allah zal het gemakkelijk voor hem maken in deze wereld en in het Hiernamaals.”
Dat geldt ook voor: Allaah subhanhu wata’ala zegt: als hij het moeilijk heeft, geef hem dan uitstel totdat het gemakkelijk voor hem is om de schuld terug te betalen, en als jullie het schenken als een vorm van liefdadigheid, dan is dat beter voor jullie.

40% van onze wereldbevolking is zich bewust dat schulden hebben zeer onverstandig is. Waarom? Vanwege het ontstaan van de energetische energielek, met alle gevolgen van dien!

Schuldgevoelens

Zelf ben ik katholiek opgevoed. Vroeger was het de gewoonte om elke week te gaan biechten. De biecht is om toe te geven aan iets schuldig te zijn. Ofwel zonden begaan te hebben. Mijn zonden waren als kind vrij simpel: vervelend gedaan naar mijn broertje of zusje, niet geluisterd naar mijn ouders, of een snoepje gepakt terwijl ik dat niet mocht.

Je zou zeggen kleine zonden, maar het luchtte enorm op wanneer ik dat had gebiecht. Ik moest daar dan iets tegenoverstellen, meestal het bidden van tien ‘wees gegroetjes’. Of, en dat vond ik effectiever, extra lief zijn voor mijn broertje of zusje. Of de volgende keer wel luisteren naar mijn ouders.

Kijk maar eens wanneer je een schuldgevoel hebt voor het een of ander. Het ondermijnt je energie, ofwel er ontstaat een energielek. Voel je je ergens schuldig over, kijk dan eerst of het feitelijk ook zo is. Heb je bewust iemand gekwetst, over iemand geroddeld of iets anders wel of niet gedaan naar iemand? Wanneer je het onbewust hebt gedaan, dus niet met opzet, bespreek het met de ander. Maar heb er alsjeblieft geen schuldgevoel over, maak jezelf niet wanhopig of zelfs ziek terwijl dat niet nodig is.

Of het nu privé is of bedrijfsmatig: zorg er voor dat je altijd spaargeld achter de hand hebt. Gewoon cash geld, niet belegd in aandelen of obligaties of in een of ander onduidelijk fonds. Zet maandelijks een klein bedrag op een aparte bankrekening waar je van jezelf niet aan mag komen.

Geef zeker geen gehoor aan zogenaamde adviseurs dat je geld op die manier achteruit gaat. Omdat je er nauwelijks rente voor ontvangt, of vanwege de inflatie. Door je spaargeld kan elke grote klap – en die gaat er zeker komen – worden opvangen. En wat ook belangrijk is: je uitgaven aanpassen aan je inkomsten, nadat je alle (maandelijkse) kosten hebt betaald. Houdt daarbij ook rekening met jaarlijkse lasten, zoals verzekeringen, WOZ-aanslag, etc.

Heb je op dit moment nog geen (spaar)geld achter de hand? Begin er vandaag nog mee om elke maand een bedrag apart te zetten. En kom hier voorlopig niet aan, zodat je straks een eventuele ‘klap’ kunt opvangen!

Geloof me, het voelt volkomen vrij wanneer je kunt zeggen:
ik heb aan niemand of iets enige schuld!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 04/06/2020

Reageren is niet mogelijk.