Heel je Hart !

Je Hart is het Centrum van je ZIJN!

De laatste jaren komt het veelvuldig voor dat mensen last krijgen van hun hart. Dat gebeurt bijvoorbeeld als men door de omgeving gestuurd en gedreven wordt om een bepaalde maatschappelijke positie te bekleden. Een positie die men zelf niet ambieert, die men zelfs niet wenst. Komt men dan toch tegemoet aan de wensen van anderen, dan komt men na verloop van tijd onder grote spanning te staan. Het voelen, het liefhebben, maar bovenal het verwerken van eigen rechtvaardiging, gaat door middel van je hartchakra en het gaat fout als men niet tot invulling van zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen IK kan komen.

We kennen allemaal de uitspraak: ‘met heel je hart’. Je doet iets helemaal of je doet het niet. Dat wordt bedoeld met: ‘heel je hart’.
Je hartchakra is een van de meest zwaarbelaste chakra’s van de zeven hoofd chakra’s. Waarom? Omdat het te maken heeft met menselijke emoties. Het zijn menselijke emoties, want je Ziel, zeker meer ontwikkelde Zielen, zijn neutraal, kennen geen emoties. Er zijn natuurlijk ook spreekwoorden met: ‘het snijdt door mijn Ziel’ en ‘Zielenpijn’. De pijn die hier wordt bedoeld is heftige emotionele pijn, die meer met je hart te maken heeft dan met je Ziel.

Emotionele pijn

Emotionele pijn komt voort uit menselijke emoties, zoals scheiding, afscheid nemen, verdriet, tegenvallers in je leven, allerlei spanningen in de relatie of in de opvoeding, niet begrepen worden, etc. Al deze emoties worden allemaal door je hartchakra verwerkt.

Voorbeeld, waargebeurd: Een man moet van jongs af aan meehelpen in de zaak van zijn vader. Hij wordt naar een technische school gestuurd, omdat dat ten goede komt aan het bedrijf. Hij weet niet beter of hij gaat op een gegeven moment de zaak samen met zijn vader doen. Op een gegeven moment gaat de vader met pensioen en de zoon neemt het bedrijf over.
Na een paar jaar het bedrijf op eigen kracht gedreven te hebben, met af en toe wat adviezen van zijn vader, ontdekt hij dat de verantwoordelijkheid die het bedrijf met zich meebrengt en de activiteiten in het bedrijf niet bij hem passen.

Als jongen droomde hij er al van om mensen met emotionele problemen te helpen. Helaas is hij meegegaan met wat van hem werd verwacht. Door de goede band met zijn vader wilde hij hem niet teleurstellen. Hij besluit om de zaak te verkopen. Echter tijdens dat de verkoop gaande is, krijgt zijn vader het aan zijn hart. Hij ziet hoeveel pijn het de vader doet dat hij de zaak aan het verkopen is. En als de vader dan, terwijl de onderhandelingen nog gaande zijn, een hartstilstand krijgt en overlijd, zet hij de verkoop stop.
Het is nu jaren later, de man is nog steeds ongelukkig. Hij doet zijn werk, maar niet met vreugde. Het kan niet anders of deze man krijgt het ook aan zijn hart. En dan zal men zeggen: ‘Kan ook niet anders, zijn vader had het ook.’ Maar had de vader het misschien omdat het bedrijf ook niet bij de hem paste?

Elke stap in je leven heeft consequenties, ook wanneer je in de situatie blijft die je geen vreugde schenkt.

Nog een voorbeeld, waargebeurd: Een man had de bakkerij van zijn vader overgenomen. Hoe het gegaan is, is hetzelfde als bij mijn eerste voorbeeld. Al zijn hele leven maakte het hart van de man een sprongetje wanneer hij kon fotograferen en filmen. Hij maakte dan ook de mooiste foto’s en zoals ze toen nog heette video’s. Deze werden zo gewaardeerd en zoveel gevraagd dat hij besloot de bakkerij te verkopen. Maar ja, hoe vertel je dat je vader. Na een jaar daarmee te hebben gelopen, vertelde hij het zijn vader. Hij had verwacht dat hij daarmee zijn vader veel verdriet zou doen. En toen zijn vader dan ook in tranen uitbarstte, ging er door hem heen: ik doe het niet.

Hij zei hardop tegen zijn vader: ‘Pa, ik ga gewoon door met de zaak.’ Zijn vader stopte onmiddellijk zijn tranen en zei: ‘Jongen dat had ik al toen ik jong was willen doen. Ik verkocht de bakkerij niet omdat het al meer dan honderd jaar van vader op zoon werd doorgegeven. Het zijn tranen van vreugde die ik nu heb, dus doe het alsjeblieft wel. Ik sta er helemaal achter, dit is de mooiste boodschap die je me kunt brengen!’
En vader én zoon leefden nog lang en gelukkig!

Ontlast je hart

Hoe kun je je hart ontlasten? Niet alleen door te kijken welk werk bij jou past, ook onder andere door de vormen van liefde te begrijpen.
Thich Nhat Hanh zegt in zijn nieuwste boek ‘Angst’ het volgende: ‘Onze oer-angst is niet alleen terug te voeren op onze eigen geboorte en jeugd, maar de angst die we voelen komt ook voort uit de oer-angst van onze voorouders. Onze voorouders kenden veel leed, veroorzaakt door honger en andere gevaren. En er waren momenten dat zij zich ongelofelijk veel zorgen maakten. Dat soort angst wordt aan ons doorgegeven. Iedereen draagt die angst in zich mee.’

Vroeger had men niet de luxe om zelf een partner uit te kiezen om de rest van je leven mee te delen. Men ging trouwen omdat je niet beter wist, en soms moest men trouwen omdat er een kind op komst was. De vrouw koos vaak voor geborgenheid, zodat de man voor het inkomen zorgde. Voor de man was het vaak de zekerheid dat zijn familielijn door zou gaan. Het waren niet altijd verstandshuwelijken, gelukkig niet, maar toch…

Wij leven nu in een andere tijd, een tijd dat we heel bewust een partner voor het leven kunnen kiezen. Maar doet men dat ook? En hoe zit het met de relaties die we in ons leven hebben? Waarom komt men bij elkaar? Dat kan zijn als partners, ouder-kind, familie, collega’s, vrienden, etc.

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:
(In mijn vorige blog schreef ik hier al over, maar nu wat meer toegelicht!)

 • Yin-Yang-relatie
  Je kunt, zoals ik dat noem, een yin-yang- relatie met iemand hebben. Je hebt tegengestelde karakters, maar wel aanvullend. De een is een rustig persoon (introvert), de ander zeer levendig en druk pratend (extrovert). De herkenning ligt juist in de tegenstellingen met elkaar. In deze relatie is het belangrijk dat je blijft begrijpen dat er tegenstellingen in ieders karakter zijn. Het maakt de relatie juist uitdagend en zeer leerzaam.
  Een relatie die zeker goed zal functioneren wanneer beide personen al eerdere relaties hebben gehad en/of oude Zielen zijn. Of bij vriendschappen, ouder-kind, familieleden en collega’s. Een dergelijke (partner)relatie zou ik niet aanraden bij jonge mensen en/of jonge Zielen. Omdat bij deze relaties ook het risico in zit dat men zich op een gegeven moment aan elkaar gaat ergeren.
 • Gemeenschappelijke levensmissie.
  Samen heb je een gemeenschappelijk doel voor ogen, je bent daar ook voor bij elkaar gekomen. Je ondersteunt elkaar hierin, je geeft feedback en samen strijden jullie om iets wezenlijks voor de mensheid neer te zetten. Dat kan in verenigings-, politiek- of goede doelen vorm zijn, maar ook heel goed in een partnerrelatie.
  Zolang het doel nog steeds voor beiden levend is, zal het een hechte relatie zijn. Is het doel bereikt en wordt er geen nieuw doel gecreëerd dan wordt meestal de relatie beëindigd.
  Je zou dit ook Zielengroepen kunnen noemen. Kijk voor de uitgebreide uitleg bij Zielengroepen in mijn blog: https://www.daishadewijs.nl/herkenning-zielsverwant/
 • Zielsverwanten
  Herkenning van een Zielsverwant komt van binnenuit. Al vanaf de eerste ontmoeting heb je het gevoel elkaar al jaren te kennen. Zielsverwanten hebben al vele levens samen gedeeld, vandaar de herkenning. Ze voelen elkaar aan en zijn graag samen, vaak om iets moois tot stand te brengen. Vandaar dat er soms verwarring kan ontstaan. De vonk kan zo plotseling overslaan. En dit kan tussen man/vrouw of tussen vrouw/vrouw of tussen man/man zijn. Het heeft niets met sekse te maken. Door de geweldig heftige ‘vonk’ kan men denken dat je elkaar hebt ontmoet om tot een relatie te komen en een gezin te stichten. Het kan, maar het hoeft niet.
  Wanneer je de ander herkent als Zielsverwant, kom je er op een gegeven achter waarom je elkaar ‘moest’ ontmoeten. Dat heeft meestal tijd nodig. Dus denk niet te vlug: dit is de partner voor de rest van mijn leven. Het kan zijn dat het uitsluitend bedoeld is om samen aan een voorbestemd doel te werken. Of het starten van een Zielengroep met een missie waarbij anderen zich kunnen aansluiten.
  In mijn blog kun je uitgebreide informatie over Zielsverwanten lezen.
 • Rustige vriendschap (Philos)
  Een heerlijk ongecompliceerde vriendschap, groeiend naar intensiever contact. Vaak heeft het even tijd nodig om te weten wat je aan elkaar hebt. In je doen en denken zal je ontdekken dat je met elkaar op één lijn zit. Het kan zelfs dat jullie leven tot nu toe bijna hetzelfde is verlopen. Waardoor je weinig woorden nodig hebt om elkaar te kunnen begrijpen.

Dit zijn dierbare en diepgaande vriendschappen, die ook wel Philos worden genoemd. Philia (philos) is het oude Griekse woord voor vriendschap. Het woord filosoferen is ervan afgeleid. Vriendschap werd gezien als praten met elkaar, (diepzinnige) gesprekken voeren, samen tot een mening komen. En respect hebben voor elkaar en elkaars mening respecteren. Er is niet alleen een verstandelijke, maar ook een emotionele verbondenheid.
Philos kan heel diepgaan, echter zal nimmer tot seks leiden. Philos is in een relatie heel belangrijk, zeker tussen jou en je ouders, broers, zussen, je familie, vrienden, collega’s.

 • Passievolle relatie (Eros)
  Of je hebt dezelfde passies in het leven óf voor elkaar! Wanneer het dezelfde passie voor iets is, bijvoorbeeld een verzameling of dergelijke, zal er geen seks aan te pas komen. Passie voor elkaar wordt ook wel Eros genoemd. Het is de blinde passie voor iemand. Elke keer wanneer je bij elkaar bent of aan de ander denkt vliegen de seks hormonen door je lichaam.
  De hormonen dopamine, noradrenaline en fenylethylamine (PEA) zijn ontzettend actief. Hierdoor kun je je buitengewoon energiek voelen, soms zelfs euforisch en een bijna ‘high’ gevoel. De hele dag verlang je naar en denk je aan de ander. Het is een soort verslaving, die op een gegeven moment eindigt omdat de verlangens zijn vervuld.
  Deze liefde komt voort vanuit de sterke fysieke aantrekkingskracht op elkaar. Dus meer op de buitenkant van iemand gericht dan op de binnenkant. Het kan ook te maken hebben met materiële liefde en claimgedrag.
 • Gelijkgestemde Zielen
  Dit kan betekenen óf het klikt meteen óf er is zoveel herkenning dat je het liever niet herkent in de ander. Andere uitleg: als je het moeilijk vindt om je schaduwkanten te erkennen, te accepteren, zal je de ander liever op afstand houden. Als je min of meer daarmee klaar bent, heb je je zodanig ontwikkeld, dat je schaduwkanten geen obstakels zijn, dan pas kun je een hechte vriendschap hebben.
  Voorbeeld: De vader heeft een koppig karakter, kan moeilijk de ander zijn gelijk toegeven. De zoon botst continu met de vader, omdat hij per se wil dat zijn vader hem begrijpt. Ofwel hij is net zo koppig als zijn vader en hij accepteert niet dat zijn vader zich bij zijn mening houdt.

Wijze woorden

Volgens de Griekse schrijver Plato toonde Socrates aan dat wanneer de liefde in iemand zelf ontbreekt, deze gericht wordt op de ander om de liefde van de ander te krijgen. Ofwel wanneer liefde van één kant komt, zal de liefde op een gegeven moment uitgeput raken. Immers de ander tapt continu liefde af van de ander. Om liefde te laten groeien is het nodig dat het wordt beantwoord, naar de ander én in en naar jezelf!
Met andere woorden, houden van jezelf is een eerste vereiste om liefde aan de ander te kunnen geven. Immers wanneer je iets niet hebt, hoe kun je het dan delen of geven? Wanneer je niet van jezelf houdt, slurp je de liefde van de ander zodanig op dat de ander qua liefde uitgeput raakt.

Het is tijd om voor je hart te zorgen!

Het is NU de tijd om te kijken voor welk werk, welke activiteiten, jouw hart een sprongetje maakt.
Het is NU de tijd om te beseffen hoe jouw relatie is met de ander.
Het is NU de tijd om voor Liefde te kiezen.
Die vrijheid hebben we nu, ook al kan je besluit materiële of financiële consequenties hebben. Ik weet zeker dat wanneer je de keuze maakt die bij je Ziel, bij je hart, past dat alle zorgen en problemen die je nu bedenkt uiteindelijk worden opgelost!
Elke stap in je leven heeft nu eenmaal consequenties, ook het in een situatie blijven die je geen vreugde schenkt.

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 12/09/2019

Reageren is niet mogelijk.