Hoog Gevoelig – Helderziend

Word je als hoog gevoelige geboren of kan je het op een gegeven moment ook worden? Hoe hoger je je bewustzijn ontwikkelt, hoe gevoeliger je wordt. Sowieso leven we in een tijd dat wij mensen ons kunnen ontwikkelen naar een hoger bewustzijn.
Waardoor komt dat? Ons leven bestaat niet meer, zoals in sommige landen nog het geval is, uit overleven. Ofwel je dagelijks druk maken of je voeding kunt vinden en een dak boven je hoofd hebt. Je leeft niet, tenminste niet in Nederland, in een oorlogssituatie. De basis om te groeien naar een hoger bewustzijn begint wanneer er wordt voldaan aan: dat de fysieke behoeften zijn vervuld, veiligheid, geborgenheid en reinheid.

Trauma’s maken kanalen in je open

Een hoger bewustzijn, ofwel de hoog gevoeligheid wordt in je leven meestal geleidelijk aan ontwikkeld. De groei kan worden geactiveerd door regelmatig te mediteren, of dieper in het leven te duiken, door alertheid, zelfreflectie en wat minder leuk is: meegemaakte intense trauma’s.

Waarom ontwikkelen niet alle mensen een hoger bewustzijn? Wanneer je nog onopgeloste emoties hebt, kom je door dieper in jezelf te duiken in een confrontatie met jezelf ofwel je ego. En wanneer je niet de diepte in wilt of durft te gaan, kan alles in je in verzet komen. Of je kunt het als niet interessant ervaren. Het ontwikkelen van een hoger bewustzijn vergt een stevige discipline, en dat heeft niet iedereen ervoor over.

Met name crisissen in je leven leiden tot een hoger bewustzijn, en daardoor tot een hoger gevoeligheid. Het traumatische schokeffect opent kanalen in je die je in verbinding brengen met je hogere bewustzijn. Hierdoor wordt het ego minder actief en staat er niet meer tussen. Hiervoor is er wel een degelijke basis nodig, anders kan men juist verzanden in een slachtofferrol.

Iedereen kan hoog gevoelig worden

Iedereen wordt geboren met de aanleg om een hoger bewustzijn c.q. hoog gevoeligheid te ontwikkelen. Zie je zelf als een boom: je wortels zijn je ouders en je voorouders. Respect en acceptatie van hen, leidt tot acceptatie van jezelf. Daardoor raak je goed geworteld. De stam ben jij, jouw groeiproces. De ringen zijn de jaren dat je leeft. Het sap dat in de stam vervoerd wordt is de voeding die je haalt uit je wortels en je omstandigheden.
Wanneer de wortels dieper in de aarde gaan, met andere woorden: als je contact dieper wordt met je onderbewustzijn, je ouders en je voorouders, dan zullen de takken en het bladerdak ook meer de hoogte in gaan. Een groei in de diepte zorgt ervoor dat het Hogere ook groeit.

Door de sapstroom vanuit de diepte van je wortels te laten komen, verbind je jezelf met het Hogere. Je verbindt jouw (w)aarde met jouw hemel. Hierdoor stroomt het in je en komen er creatieve krachten vrij. Deze creatieve krachten hebben weer verbinding met het hogere. Hoe gezonder je jezelf voedt, zowel lichamelijk als geestelijk hoe beter je geworteld raakt.
Bovendien dringen je wortels diep door in je onderbewustzijn en krijgt daardoor contact met datgene dat daar opgeslagen is. Oude kennis – het is immers het collectieve onderbewustzijn – kan zomaar door jou worden uitgesproken. Zo kun je ook steeds meer de trauma’s transformeren c.q. verwerken die in je persoonlijke onderbewustzijn zijn opgeslagen.

Hoog gevoeligen zijn er altijd geweest

In elke eeuw zijn hoog gevoelige mensen geboren, ook al voor onze jaartelling. Ze werden vaak als profeten gezien, of als dwazen. In de oudheid was het bijvoorbeeld de gewoonte dat in elk dorp een ‘gek’ of ‘de dwaze’ woonde. Deze persoon was beslist niet gek of dwaas, meestal zelfs hoogbegaafd en hoog gevoelig. Zijn of haar functie was om onrechtvaardigheden en/of misstanden in het dorp aan te kaarten. Dit deed hij of zij op humoristische wijze, zodat niemand zich aangevallen voelde. Maar de boodschap was voor iedereen duidelijk, er werd naar geluisterd en men nam maatregelen om het in orde te maken.

De latere hofnar is daarvoor in de plaats gekomen. De hofnar was iemand die door afwijkende geestelijke of lichamelijke eigenschappen (deze kon mismaakt zijn of zogenaamd geestelijk beperkt) de spotlust opwekte. Meestal was het een intellectueel die bewust spotte en een zekere politieke invloed had.

Zijn de hoog gevoeligen van nu de ‘dwazen’ van vroeger? Al eerder schreef ik waarom er zoveel hoog gevoeligen op dit moment op aarde zijn. Zoals ik in een eerdere blog schreef:
‘Ze zijn de zogenaamde martelaren, Zielen die zich als mens opofferen om ervoor te zorgdragen dat we bewuster met onze aarde en de producten die de aarde ons schenkt omgaan. Hun Ziel is nu, in deze tijdsperiode, naar de aarde gekomen om het niet te laten escaleren hier op aarde. Door hun gevoeligheid wordt eerder gesignaleerd wat er kan gebeuren als men op deze wijze doorgaat met voeding etc. In wezen zijn ze gekomen om de mensheid te redden van hun eigen ondergang.’

Martelaar of Nar?

Ik noemde ze toen martelaren, maar zou je de hoog gevoelige ook kunnen zien als de nar van vroeger en/of de dwaas van voor onze jaartelling? Wanneer je gaat kijken wat dwaas betekent, krijg je onder andere: belachelijk, idioot, onverstandig, raar, vreemd, zinloos, zot!

Belachelijk: Voor de niet hoog gevoeligen onder ons is de hoog gevoelige belachelijk gevoelig. Vaak wordt er dan gezegd, je moet weerbaarder worden. Met andere woorden trek een harnas aan. Maar wanneer je dat zou doen, word je in jezelf opgesloten en kun je ook de mooie dingen van het leven niet meer ervaren.

Idioot: Immers het zijn de mensen die door hun ZIJN signaleren dat er iets goed mis is met de huidige voeding, de straling, de producten die worden gebruikt, etc. etc. Voor de commercie is dat idioot, want er is niets mis met wat er nu wordt gemaakt. Tenminste dat wordt gezegd, alhoewel de laatste jaren de bewijzen zich opstapelen dat we wel degelijk moeten veranderen. In Zwitserland is niet voor niets de uitrol van het 5G-netwerk vanwege gezondheidszorgen stopgezet.

Onverstandig: hoog gevoeligen zijn onverstandige mensen, immers ze trekken het geweld en het onheil van de wereld aan. Moet je niet doen, heeft helemaal geen zin, zegt de mens die het lastig vindt om in eigen kring of in zichzelf daar verandering in aan te brengen.

Raar: het is toch raar dat je hoog gevoelig bent, je zintuigen werken tien keer zo sterk. Voor iemand die dit niet kan begrijpen geef ik het volgende voorbeeld: in een kamer van zo’n 4 bij 2,5 meter staan tien radio’s opgesteld. Ze staan allemaal aan, maar op een andere zender. Jij zit in het midden van de kamer en moet dit de hele dag aanhoren. Wat zou jij doen in zo’n situatie? Ik weet zeker dat je het nog geen tien minuten volhoudt, en gauw de kamer verlaat.

Vreemd: ze komen zo vreemd binnen, wordt wel eens gezegd, alsof zij of hij een klein kind is dat bijna niet binnen durft te komen. Ik kan me voorstellen dat het zo overkomt, het is geen onzekerheid of verlegenheid. Wanneer er meerdere mensen in de ruimte zijn, stralen alleen hun eigen energie uit. De kamer is dus gevuld met vreemde energieën, het is dan alsof er een muur van energie naar je toekomt. Wat doe jij als je tegen een muur aanbotst? Je doet een klein stapje terug, en je bent helemaal verwonderd want je had de muur niet zien aankomen.

Zinloos: al dat gedoe, nergens tegen kunnen. Geen gluten, geen lactose, geen suiker, dit niet en dat niet, want anders krijgt de hooggevoelige een allergie of wordt ziek. Het is zinloos om dat allemaal te laten staan, ze moeten er gewoon aan wennen. Alsof dat mogelijk is, hoe kun je allergie en ziekte voorkomen? Door jezelf te behoeden en de oorzaak daarvan niet te nemen!

Zot: vaak hoor ik ‘Het is toch van de zotte dat we rekening moeten houden met iemand die hoog gevoelig is, laten ze maar met ons rekening houden!’ Nu moet ik de muziek zachter zetten, kan ik niet gewoon de dingen koken die ik lekker vind, enz., enz.
Natuurlijk is het zo dat men zijn of haar leven niet hoeft te veranderen voor de hoog gevoelige, toch zou het wel eens verstandig zijn. Wie weet wat het je brengt om net zoals de hoog gevoelige te leven: zuivere voeding, onbespoten producten, minder vlees, minder lawaai, rust!

Iedereen heeft een eigen taak, c.q. missie!

Hoog gevoeligen hebben meer contact met hun lichaam. Vandaar dat ze eerder signaleren dat er iets mis is. Wanneer daarnaar zou worden geluisterd, door de hoog gevoelige zelf of de ouder, de opvoeder, de leerkracht, de begeleider, de huisarts, de specialist, ofwel iedereen, zouden er minder mensen ziek worden en zijn. Nu is het vaak het bestrijden van de ziekte, zonder de oorzaak te achterhalen. Daarbij gaat het bestrijden van de ziekte ook nog met medicijnen die of bijwerkingen hebben, of te zwaar zijn voor een hoog gevoelige.

Hoog gevoelige kinderen komen vaak in een gezin waar men zich niet bewust is dat hoog gevoelig zijn een andere begeleiding c.q. opvoeding nodig is dan men van oudsher gewoon was. Gelukkig zijn er al veel scholen die daarop inhaken. Ook zijn er veel publicaties waar je informatie kunt lezen of horen hoe er mee om te gaan. Toch zou er nog meer bekendheid aan kunnen worden gegeven. Of nog beter, er meer rekening mee gehouden kan worden.

Een hoog gevoelige jongen weigert vanaf zijn 12e jaar nog ongezonde voeding te eten. Hij weigert op een gegeven moment wat dan ook te eten. En het leidt naar anorexia, zelfs zodanig dat hij qua gewicht meerdere keren in de gevarenzone komt. Hij wordt opgenomen in een kliniek om te voorkomen dat hij sterft. De behandeling slaat na vier jaar nog steeds niet aan. Waarom niet? Op de eerste plaats wordt er niets of te weinig gedaan met zijn hoog gevoeligheid, de dagelijkse begeleiding bestaat uit continue aandacht naar voeding. Bijvoorbeeld dat je patat friet met lekkere mayonaise gerust mag eten, etc. In plaats van dat hij de voeding krijgt die bij een hoog gevoelige past. En daarbij kan men de dagelijkse aandacht beter verleggen naar zijn taak, zijn missie, hier op aarde.

Een jongeman van 19 jaar kan zijn weg niet vinden. Studeren vindt hij maar niets, en is al twee jaar thuis zonder ook maar iets te doen. De hele dag zit hij op zijn kamer te gamen of op social media. Zijn ouders zoeken baantjes voor hem: in een supermarkt vakkenvullen, bij een benzinepomp helpen, etc. Allemaal doe-baantjes waar hij het elke keer maar twee weken uithoudt, en dan weer thuisblijft. In plaats van iets te zoeken waar hij de hele dag op zijn manier mee bezig kan zijn. Gamen betekent dat hij een creatieve scheppende geest heeft. Social media zegt dat hij een luisterend oor heeft, dus een goede helper zou zijn op een zorgboerderij of iets dergelijks. Wanneer hij een taak zou krijgen die bij zijn creatieve, scheppende en menslievend karakter past, dan zal hij niet meer thuis blijven rondhangen.

Elke hoog gevoelige heeft een bepaalde taak hier op aarde. Trouwens, niet alleen de hoog gevoelige ook ieder mens. Er zijn zoveel gebieden waar zo’n taak kan worden uitgevoerd, dat men nimmer met een algemeen advies geholpen kan zijn. De Ziel van de hoog gevoelige – van ieder mens – weet waarvoor hij of zij gekomen is. Vandaar dat contact met je eigen Ziel of contact maken met de Ziel van de hoog gevoelige een eerste stap is naar het vinden van de eigen levensweg.

In al mijn opleidingen, seminars, Satsang, consulten, etc. breng ik je in contact met je Ziel. Neem eens een kijkje bij www.wellenberg.nl of er iets voor je bij zit!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 12/03/2020

Reageren is niet mogelijk.