Inwijding in de Huna Code

In mijn vorige blog ‘Maak kennis met het best bewaarde Geheim ter Wereld!’ vertelde ik hoe de herontdekking van de Huna Code tot stand kwam. Mocht je het nog niet hebben gelezen, doe het beslist. Je begrijpt dan beter hoe belangrijk het is wat je nu vervolgens gaat lezen. Men zegt dat de Huna Code al zevenduizend jaar bestaat, maar het moet nog veel ouder zijn.

Lemurië

Er bestaat een legende die een verbintenis legt tussen het verdronken land van Lemurië en Huna. Deze bijzonder ontwikkelde levensfilosofie zou daar zijn ontstaan. Sowieso was Lemurië een continent waar hoog ontwikkelde, zeer spirituele wezens duizenden jaren hebben geleefd. Over het feit wanneer Lemurië heeft bestaan, heeft men verschillende meningen. De een noemt tientallen duizenden jaren geleden en de ander is van mening dat het miljoenen jaren geleden moet zijn geweest. Het zou nog voor het bekende Atlantis zijn geweest. De Atlantiërs zouden hun hoog ontwikkelde leefwijze van de Lemuriërs hebben ontvangen.

Volgens geologen was het niveau van de zeespiegel ongeveer 12.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 130 meter lager. In die tijd waren de oceanen een stuk kleiner. Dat betekent dat er grotere landmassa´s waren. Door de snelle stijging van de zeespiegel, 130 meter in 12.000 jaar, hebben culturen zich moeten verplaatsen naar hoger gelegen gebieden zoals Zuid en Midden Amerika en China.

Lemuria komt voor in de mythologie van tientallen inheemse culturen, waaronder hindoes, Australische aborigines, Polynesiërs en indianen. Beschrijvingen van de Lemurische beschaving lijken veel op beschrijvingen van het oude Hawaiiaanse volk en hun Aloha-geest. Lemurianen onderscheiden zich als emotionele wezens en buitengewoon hartgericht. Ze leiden vanuit het hart. Hawaii en Mount Shasta worden verondersteld de uiteinden te zijn van de eens zo grote beschaving en dragen nog steeds de resonantie van haar liefdevolle en vredige vibratie.

Lemuria leeft in de harten van velen die nu weer naar de aarde zijn gekomen en roept naar hen. Het is bekend dat de frequentie waarop de Lemurianen resoneerden: liefde, vrede, verdraagzaamheid, vreugde en spel is. Waarschijnlijk heb jij, degene die nu alles over de Huna Code wilt weten, in Lemurië of Atlantis geleefd. En behoeft deze hogere kennis slechts weer herinnerd te worden!

Yoga, Boeddha en Huna

Huna betekent verborgen kennis: kennis die met het blote oog, ofwel voor de niet ingewijde niet zichtbaar is.
Volgens Max Freedom Long maakten de Kahunas (de Huna ingewijden en Healers) op een gegeven moment vrienden met religieuze mannen. En werden de Yoga-leraren ingewijd in de Huna Code. Helaas raakte de essentie van deze overtuigingen geleidelijk aan verloren. En bleven de ademhalingsoefeningen, welke van vitaal belang waren voor de beoefenaars van Huna, slechts over in Yoga. Op een gegeven moment begonnen de yogi’s te experimenteren en verdween door de jaren heen het grootste deel van de Huna Code. Deze werd gemengd en verward, totdat uiteindelijk heel weinig overbleef van de praktische toepassing van het oorspronkelijke systeem in de huidige Yoga.

Toen Boeddha zijn leer verspreidde moet dit de oorspronkelijke Huna overtuigingen zijn geweest. Want er zijn esoterische elementen in het Boeddhisme terug te vinden die alleen door het kennen van de Huna Code kan worden begrepen.

De Inwijding in de Huna Code begint…

De essentie is: breng geen schade toe aan anderen, de natuur en jezelf…
De enige zonde volgens de Huna Code is ‘schade’ toebrengen aan anderen, aan jezelf of iets anders. Schade op lichamelijk gebied is bijvoorbeeld iemand pijn doen. Of als ouder ongezond voedsel aan je kinderen te eten geven. Of dat je te veel en/of ongezond snoept, of ongezonde dranken nuttigt, het roken, etc. Ofwel alles dat schade aan het lichaam en aan je gezondheid brengt.

Schade aanbrengen is bijvoorbeeld ook negatieve opmerkingen maken, waardoor er boosheid, angst of verdriet ontstaat. Zowel naar jezelf als naar anderen. Immers negatieve woorden, handelingen, etc. hebben een negatieve invloed op lichaam én geest. Niet alleen voor een korte tijd, maar ook op de lange termijn.

Schade toebrengen gebeurt ook als men te hard werkt. Bijvoorbeeld omdat men carrière belangrijker vindt dan een beter en rechtvaardiger mens te worden c.q. te zijn.
Het toebrengen van schade kan al tijdens de zwangerschap beginnen, doordat de moeder ongezond eet, drinkt, rookt of te hard werkt. Met de daarbij behorende stress en negatieve gedachten en gevoelens. Ook andere mensen rond de zwangere vrouw, kunnen door hun negatieve daden, verhalen en uitstraling het ongeboren kind in de zwangere vrouw negatief beïnvloeden.

Schade aan de mensheid toebrengen

Wees je  bewust van je woorden, handelingen en gedachten. Wees heel alert welke consequenties ze kunnen hebben naar jezelf en zelfs het hele Universum. De laatste jaren zijn gewelddadige films, computerspelletjes, geschreven teksten een soort hype geworden. Dit heeft een sterk negatieve invloed op de mensheid, en je ziet of hoort dagelijks de gevolgen hiervan in de wereld.

Dus: pas op voor je gedachten, ze kunnen wel eens werkelijkheid worden. Roddelen, negatieve gedachten hebben over bepaalde personen brengen niet alleen schade aan de betreffende personen, het keert als een boemerang naar jezelf terug.

De drie Zelven

Zoals in mijn vorige blog vermeld: de Kahuna’s zijn praktisch ingesteld. Theorie is leuk, maar praktische resultaten is waar het in ons leven om draait. Ik tipte toen kort aan dat de Huna ingewijden ervan uitgaan dat de Ziel van de mens uit drie delen ofwel drie Zelven bestaat.

Hoe zijn die drie ‘Zelven’ in je Ziel aanwezig? Je zou het op deze wijze kunnen zien: je Ziel is één grote bal vol energie. In deze bal zitten drie vloeistoffen. Niet gescheiden van elkaar, nee, alle drie zijn ze evenveel aanwezig. En alle drie kun je ze gebruiken op momenten dat jij ze nodig hebt, of dat je het je bewust bent.

– het Lagere Zelf = Kino = ons lichaam en tegelijkertijd ons onbewuste.
Het is het fysieke en primitieve deel van de mens, zoals bijvoorbeeld onze oerdriften. In dit Lagere Zelf worden al onze herinneringen opgeslagen. Informatie die nodig is om ooit beslissingen te kunnen nemen. Het ligt in je pijnappelklier, ofwel de epifyse, deze ligt aan je schedelbasis en heeft de grootte van een erwt. Deze wordt ook wel je derde oog of je Ziel genoemd. Net zoals de Huna Code dat aangeeft, maar dan gecombineerd met de andere twee ‘Zelven’.

Van het Lagere Zelf werd al in de oudheid gezegd dat het gemaakt is van energie en licht. Het communiceert met het bewuste zelf, de Unihipili. Het Lagere Zelf voelt en ervaart, maar neemt geen beslissingen. Het is hetzelfde als de opslagcapaciteit van een computer.
Dit bewustzijn slaat ALLE data op die het Bewuste niveau binnenkrijgt. Het vergelijkt daarnaast alle nieuw binnengekomen data met de reeds opgeslagen data. Het onderbewuste is dus niet in staat om een nieuwe of originele gedachten voort te brengen.

– het Midden Zelf, Lono, ook wel het bewuste zelf genoemd.
Het bewuste zelf is het logische zelf. Het is de ‘directeur’ van de energie die door de Kino, je Lagere Zelf, wordt ontvangen.
Dit niveau ontvangt alle data via de zes zintuigen. (Het zien, horen, proeven, ruiken, voelen én je derde oog of wel je zesde zintuig.) De data die hier wordt ontvangen, wordt direct het onbewuste ingestuurd om verwerkt te worden. Als het in het onbewuste komt, beslis je:

* Ik ga ermee akkoord, het is hetzelfde.

* Ik ga er niet mee akkoord, dit is een nieuwe situatie, ik reageer op een andere manier. Je onderscheidt dus de binnengekomen informatie en beslist hoe je erop zal reageren. Dit proces gebeurd allemaal in een fractie van een microseconde (= een miljoenste van een seconde!).

Voorbeeld: het vergelijkt de situatie waarbij je partner liefdevol met je begint te stoeien. Je onbewuste gaat het verifiëren en vind het erg lijken op iemand die jou aanvalt. Je onderbewuste geeft dan het signaal: vluchten als het kan!
Vervolgens gebruik je je bewuste – ofwel je Midden Zelf – en je beslist dat deze situatie anders is. Je kiest om niet te vluchten en laat je partner doorgaan en je stoeit lekker verder.

In de Huna Code wordt gesteld dat je bewustzijn altijd invloed heeft op materie. Dus wat je denkt dat beïnvloedt tegelijkertijd materie.
Voorbeeld: iemand raakt met zijn auto in een slib en denkt ‘ik moet niet die boom raken’. En botst daardoor juist tegen de boom. Wanneer je geïrriteerd of inwendig kwaad bent, dan kan je computer of andere apparaten storingen geven. Of je laat alles uit je handen vallen, etc.
Bij het Midden Zelf past: pas op met wat je denkt, het kan wel eens werkelijkheid worden!

– het Hogere Zelf = het bovenbewuste = Hoger Bewuste ofwel Amuakua!
Het Hogere Zelf beschikt over enorme vermogens, die men Goddelijk zou kunnen noemen. De Huna Code zegt hetzelfde als wat Jezus zei, namelijk: ‘Gij zijt goden’.

Het Hogere Zelf bevat alle data uit het verleden, het heden en de toekomst. Op dit niveau van bewustzijn bestaat tijd en plaats niet meer. Het verwerkt alle data tegelijkertijd en het produceert je ideeën, creativiteit en inspiratie. Van dit niveau is de zuivere intuïtie, helderziendheid, etc. afkomstig.

Het heeft de kracht alles te kunnen verwezenlijken dat je kunt bedenken. Het heeft de kracht van dat het daadwerkelijk gebeurt.
Ook hier is de bron van deze frequentie de pijnappelklier, waar de hersenhelften en het ruggenmerg bij elkaar komen. In je Hogere Zelf worden de Lagere en Midden Zelf met elkaar verenigd en wordt de dualiteit, die ons aan materie bindt, doorbroken. Door je dit bewust te zijn ontwikkel je een versterkende vitaliserende levenskracht!

Deze kennis, die dus al in je Ziel aanwezig is, kun je gebruiken om jezelf te helen. Zowel lichamelijk als geestelijk, alsmede helpt het je om je levensdoelen te bereiken. Niets is meer gescheiden van elkaar: het is er alle drie en je kunt het op elk moment gebruiken.
Ofwel er zit meer in je Ziel dan je bijvoorbeeld bewust bent. Doordat het Hogere Zelf in je Ziel aanwezig is, kun je contact maken met andere dimensies. Je ziet en hoort dat vaak van kleine kinderen. Die zien wat een volwassene vaak niet meer kan zien. Terwijl het er is, houdt de volwassene er geen rekening meer mee dat het gebruikt kan worden.

Hoe bereik je het Hogere Zelf?

De Huna Code richt zich op het goed doen én om hogere niveaus te bereiken. Het maakt gebruik van stille scherpstelling, de ademhaling en de richting van de levenskracht.

De hogere niveaus worden bereikt op diverse wijzen bereikt. Bijvoorbeeld door middel van concentratie, bewuste ademhaling, innerlijke stilte en meditatie. Hierdoor kan men een staat van het brein bereiken waarin alfagolven worden geproduceerd. In deze staat ‘werkt’ het Hogere Zelf.

In deze staat van bewustzijn is een grote afstemming op een bepaald onderwerp mogelijk. Zo blijkt herinnering mogelijk van allerlei zaken die men meende vergeten te zijn. Inclusief de periode van de geboorte, de levensfase in de baarmoeder, vorige levens en het instrueren van de Ziel. In deze staat krijg je bewust toegang tot het verleden en de toekomst.

Gedachten kunnen mensen en materie beïnvloeden, het Hogere Zelf brengt het goede tot stand en kan zelfs mensen redden. Zo sterk dat je bijvoorbeeld zelfs dobbelstenen kunt beïnvloeden wanneer dat goed is voor de mens, dier of natuur!

Volgende week ga ik verder met de interessante en bijzondere Huna werelden, ofwel dimensies!

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 06/12/2018

Reageren is niet mogelijk.