Spiritueel versus Verstand

Terwijl ik schreef wat je hieronder kunt lezen, was ik me ervan bewust dat het nieuwe maan is. De mensen die er verstand van hebben zeggen dat het Nieuwe Maan in Leeuw is. En dat zou volgens Petra Stam te maken hebben met: ‘Creatief en groots denken, verder kijken dan wat alleen voor jezelf goed is, brengt jou en de wereld verder. Houd je hoofd koel, want met de Maan in Leeuw is kritiek lastiger te verdragen en kun je gemakkelijker ergens een drama van maken.’
Een drama zal ik er niet van maken, wel je verder laten kijken. Tenminste dat is mijn bedoeling van wat je nu gaat lezen.

Laat ik eerst beginnen met wat wetenschappers en geleerden al eeuwen geleden hebben ontdekt. Namelijk dat ons verstand slechts laat binnenkomen wat je al denkt of graag wilt denken. Wanneer ik zeer oude wijsheid over bijvoorbeeld getallen vertel, dan zal iemand die numerologie heeft gestudeerd, of zelfs Kabbala der Getallen slechts datgene horen wat ze al weten. Ons verstand is heel tricky, het laat nauwelijks nieuwe dingen toe.

Dat kan toch niet!

De aanleiding waarom ik het volgende vertel is een mail die ik kreeg. Ofwel het was de prikkel die mij deed besluiten wat ik je al langer had willen vertellen. Soms moet iets een trigger zijn om het dan ook te doen. Op het gevaar af dat mensen die me volgen en het lezen zich van me afkeren. Ik ga iets zeggen wat voor jou een ontgoocheling kan zijn. Iets dat men graag wil geloven, en nu heb ik daar een andere mening over? Foei!

Hier is een gedeelte van de langere mail, waar ik om privacy redenen de namen en persoonsgegevens uit heb gehaald. Het gaat over een broer van de vriend van de dochter:
‘Hij heeft een zeer uitgesproken mening… over eigenlijk alles. Altijd een negatieve praat…. en totaal niet empathisch. Dit laatste is natuurlijk niet iedereen gegeven. Maar het wordt steeds duidelijker dat hij een narcist is. Onlangs was er via een whatsapp een fikse ruzie ontstaan tussen mijn dochter en hem.

Wat zou liefde hier doen…

De maat is nu vol voor haar. Ze werd zo gemeen beschuldigd over van alles en nog wat… dat ze nu zoiets heeft… ik hoef hem niet meer te zien. Haar vriend staat volkomen achter haar… en ziet ook dat het gedrag zo verwoestend is van zijn broer… Maar ja leuk vindt hij het ook niet. Ik zelf wist eigenlijk mondjesmaat over narcisme…
Jij, Daisha, hebt er wel eens over verteld… Ik maak het van ‘dichtbij’ mee…van een goede kennis van mij… Ik heb gisteren op de site van Inspirerendleven.nl een geweldig helder stuk over narcisme gelezen en dit krijgt mijn dochter ook nog van mij. Ik herken zoveel wat erin staat m.b.t de broer van haar vriend. Nu is mijn vraag: indien mogelijk…. of jij mag vertellen wat er voor oorzaak is dat hij zich als narcist gedraagt…. en vooral… heb je nog tips voor onze dochter hoe hier mee om te gaan?’

Minderwaardig of meerderwaardig?

Waarom hebben sommige mensen behoefte om iemand te kleineren of minderwaardig te behandelen? Dat kan vele oorzaken hebben. De grootste oorzaak is misschien wel: een minderwaardigheidscomplex welke is veranderd in een meerderwaardigheidscomplex. De oorzaak is dus niet dat ze zich superieur aan je voelen, maar juist minderwaardig. Ofwel ze kunnen niet omgaan met de power die je uitstraalt. In wezen een compliment aan degene waar het gedrag naar toe is gericht. En nu hoop ik toch zo dat men dat ook gaat zien.

Jezus zei: Heb je vijanden lief! En dat zei hij niet voor niets. Iedereen die je triggert, die jou kan kwetsen of vernederen, raakt iets in jou waarop een pijnpunt zit. Dat kan zijn dat je een lage eigenwaarde hebt. Het kan ook iets zijn waar jij je schuldig over voelt. In ieder geval raakt het jou, het maakt je boos, verontwaardigd, etc. Op zo’n moment kun je beter jezelf afvragen: WAAROM?

Iemand kan je alleen maar ‘raken’ wanneer je liefde voor die persoon voelt. Of dat je door de betreffende persoon geliefd wilt worden. Is er geen liefde, dan zou je je schouders ophalen en denken ‘je kletst maar’. Je zou onverschillig zijn ten opzichte van wat de persoon naar je doet.

Autist, Narcist en Egoïst

Het typische is dat een tijd geleden er vele artikelen gepubliceerd werden over autisme. Nu is dat veelvuldig over narcisme. Is autisme weer uit, en narcisme in? Of heeft men iets ontdekt dat gretig wordt gelezen, zoals bijvoorbeeld over Covid. Wanneer ik iets schrijf over Covid weet ik dat mijn blog veelvuldig wordt gelezen en gedeeld. Schrijf ik bijvoorbeeld over Moederschap, wat toch ontzettend essentieel is, want tenslotte zijn we allemaal uit een moeder voortgekomen, dan wordt het slechts beperkt gelezen en gedeeld.

Ik trouwde op 19-jarige leeftijd met een man die men nu een narcist zou noemen. Toen zou men hem een egoïst of klootzak hebben genoemd. Toch zal ik die woorden niet gebruiken, toen niet en nog steeds niet. Zijn jeugd en een vorig leven hadden een grote stempel op hem gedrukt. Zijn vader had hij vanaf zijn zevende levensjaar nooit meer gezien of contact mee gehad. Zijn moeder trouwde met een man die hem niet kon uitstaan, en hem tiranniseerde. Het excuus van zijn moeder was: Ik ben gelukkig met hem, want ik heb weer een man!

Hij zocht zijn eigen oplossing…

Op een gegeven moment kon hij dit leven niet meer aan. Vanaf zijn 14de zwierf hij van de ene vriend naar de andere. Toen ik hem leerde kennen, hij was toen zeventien, had hij al die jaren ook geen contact meer met zijn moeder gehad.

Hij werd bij ons thuis hartelijk verwelkomd en woonde na korte tijd ook bij ons. Hij in de ene slaapkamer, ik in de andere. Want samen slapen voordat je getrouwd was kon als goed katholiek meisje niet. Doordat hij op een gegeven moment in militaire dienst ging, zag ik hem alleen in de weekenden. Te kort om het karakter van hem goed te leren kennen. Dat kwam pas toen we getrouwd waren.

Door zijn jeugd had hij geleerd goed voor zichzelf te zorgen. En dat deed hij ook toen we getrouwd waren. Zijn behoeften gingen altijd voor, daarna kwamen ik en de kinderen. Ook zijn seksuele geaardheid kwam toen naar boven, en daar kon ik niet mee leven. Het vreemdgaan, de absurde wijze van seks, etc. werden me op een gegeven moment te veel. De enige oplossing was scheiden, terwijl ik ontzettend veel van hem hield. Ik wist dat zijn karakter min of meer gevormd was (of is het misvormd?) door alles wat hij had meegemaakt.

Vorige levens en de jonge jaren

Een jeugd, maar ook vorige levens hebben ontzettend veel invloed op hoe men later als volwassene in het leven staat. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een vorig leven een kloosterling is geweest, dan moet diegene in dit leven de sociale omgang nog leren. Als kloosterling had je alleen met jezelf te maken, er waren regels, maar voor de rest van de tijd was je op jezelf aangewezen.

Wanneer je iemand niet begrijpt, of wanneer diegene dingen doet die jij niet prettig vindt, dan wordt er al snel een stempel op iemand gedrukt. Hoe zou jij het vinden om de stempel narcist te krijgen, terwijl je juist op jezelf gericht moet zijn om te herstellen van bijvoorbeeld een langdurige ziekte of een burn-out. Zo kan men ook moeten herstellen van de trauma’s die men heeft meegemaakt in een vorig leven of in zijn jeugd.

Een man die in zijn jeugd seksueel misbruikt is, kan voor een ander een autist of narcist zijn. Want ofwel hij sluit zich in zichzelf op (autist) of hij zorgt ervoor dat hij zelf nu op de eerste plaats komt (narcist). Narcisme (of wat in 90% van de gevallen bedoeld wordt met narcisme) is in essentie goed voor jezelf zorgen!
Je kunt door het gedrag van iemand je beschadigd voelen. Met name als je niet achter het gedrag van de ander kan ‘kijken’. Of wanneer je ook op jezelf bent gericht, of je vindt dat er te weinig aandacht voor je is, of dat je denkt dat je niet gezien wordt.

Ik zeg beschadigd ‘voelen’, maar het is in wezen ‘denken’. Wanneer je zou weten waar het gedrag door komt, zou je waarschijnlijk compassie voor de persoon hebben. En zou je de woorden niet opvatten als een belediging of anderszins.

Begrijpen of Accepteren?

Sommige hoog gevoelige mensen hebben de neiging dat de ‘wereld’ om hen moet draaien. Ze verwachten dat de mensen om hen heen rekening houden met hun hoog gevoeligheid. Maar hoog gevoeligen dienen net zo goed rekening te houden met, en aanpassen aan de mensen om hen heen. Hoog gevoeligheid is soms een excuus om aandacht te krijgen. En ook dat gedrag komt ergens vandaan…

Een etiket op iemand plakken betekent niet meteen dat je de ander accepteert zoals hij of zij is. Helaas betekent het meestal dat de persoon wordt buitengesloten. Je hoeft niet iemand te begrijpen om de persoon te accepteren. Natuurlijk is het begrijpen wel ‘handiger’, maar dan zou je net als ik doe achter het gedrag kijken. Een mens is niet per definitie negatief, dus negatief gedrag, negatieve handelingen hebben altijd een oorzaak!

Doordat mijn zoon op jonge leeftijd, hij was pas drie jaar oud, autistisch werd gediagnosticeerd mocht hij niet naar een ‘gewone’ kleuter- en later de basisschool. Hoe ouder hij werd hoe meer hij zich ongelukkig voelde als hij weer met het busje naar de speciale school werd gebracht. Vriendjes in de buurt had hij daardoor niet. Toen hij negen jaar was en ik hem jarenlang had begeleid kreeg ik het voor elkaar dat hij de basisschool, die heel dichtbij was, mocht volgen.

Wat was hij gelukkig! Daarna heeft hij de ‘gewone’ middelbare school doorlopen en heeft hij nu een fantastische baan. Was de diagnose toen niet juist? Nee, die was correct, maar door de intense begeleiding leerde hij anders in het leven te staan. Zo heb ik in de loop der tijd meer jonge kinderen mogen begeleiden die ‘anders’ zijn.

Spirituele mensen

Begrip hebben voor… is de eerste stap naar aanvaarding van iemand zoals de persoon is. Het omgaan met een bepaald karakter is niet eenvoudig, maar alsjeblieft sluit de persoon niet buiten. Ofwel verstoot hem of haar niet. Dat je partner een voor jou onaanvaardbaar gedrag heeft, ofwel een onaanvaardbaar karakter wil niet zeggen dat je je partner moet verguizen.  In plaats de afkeur over je partners gedrag aan je omgeving te vertellen, ofwel over je partner te roddelen, kun je beter een oplossing zoeken. En dat kan zijn: hem of haar leren begrijpen en compromissen sluiten of gaan scheiden. Dat is wel zo zuiver!

Er is altijd een waarheid achter de waarheid. C.F.Nothomb

Bovendien alle negatieve woorden die je uit over een ander hebben ook effect op jouzelf. De negativiteit er in keert als een boemerang naar je terug. Elk woord heeft een resonantie, dat is al langer bewezen. In Japan zegt men dan ook elk woord heeft een Ziel. Wanneer je negatieve woorden naar of over de ander uit, dan wordt de Ziel van die ander daarmee belast. Maar ook jouw Ziel krijgt een knauw.

Hoe uit zich dat? Je gaat steeds agressiever je onmin uiten, je voelt je ongelukkig of niet begrepen. En aangezien niemand zin heeft in negativiteit zullen de mensen je steeds meer mijden. Of je zoekt de ‘club’ van negatieve mensen op, waardoor je nog meer in de negatieve spiraal terecht komt. Het effect is dat je nauwelijks meer gelukkig kunt zijn, niet met je leven hoe dat is, niet met de mensen om je heen, etc. Dus doe jezelf dat alsjeblieft niet aan!

Spirituele mensen kunnen soms negatief naar of over anderen zijn. Echter spiritueel zijn betekent niet veel kennis hebben over allerlei bepaalde esoterische wetenswaardigheden. Spiritueel zijn is verdraagzaamheid, achter de dingen kijken en bewustwording. Bewust zijn dat jouw werkelijkheid niet dé werkelijkheid hoeft te zijn.

Ontdek je eigen Waarheid!

In een eerdere blog schrijf ik dat spiritueel zijn het meest aardse is dat er bestaat. Het is je verstand en je gevoel samen gebruiken. Het is je eigen waarheid ontdekken en niet meelopen met de meute die een bepaalde mening als hype in de wereld brengt.

Absolute waarheden zijn de basis voor intolerantie. En dat is wat tegenwoordig veelvuldig wordt gevolgd. Iemand roept wat, met zo’n zekerheid dat velen het geloven en gaan volgen.

Wat ik ook schrijf, wat ik ook zeg, zoek je eigen waarheid. En verander die waarheid als je een andere waarheid hebt gevonden! De echte waarheid bestaat niet, niet hier op aarde.
Alles verandert, de mens, het weer, de natuur, etc. Laat jouw waarheid mee veranderen als je een andere mening krijgt. Nog beter is: Besef dat er geen waarheid bestaat!

Lang, heel lang geleden heb ik me voorgenomen dat als iemand mij pijnlijk raakt om het eerst een dag te laten sudderen in me, en tegelijkertijd me intussen afvragen:

WAT ZOU LIEFDE HIER DOEN…?

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 20/08/2020

Reageren is niet mogelijk.