Terugblik op Daisha’s Voorspelling 2015

Zoals ieder jaar blik ik traditiegetrouw terug op Daisha’s voorspelling voor het afgelopen jaar. Wat is er uitgekomen en waar moeten we nog even op wachten? Ik ben in de kranten en op het internet op zoek gegaan naar bewijzen. De volgende onderwerpen van Daisha’s voorspelling zijn duidelijk in 2015 aan bod gekomen.

De economie groeit, de mens verpaupert

Het jongste en meest treurige voorbeeld van ‘De economie groeit, de mens verpaupert’, waarmee Daisha haar voorspelling begon, is misschien wel V&D. Het concern werd opgekocht door durfkapitalisten die al het vastgoed (62 winkelpanden) verkochten voor het bedrag van 1,4 miljard. Aandeelhouders blij, het CBS kon weer wat winst bijtellen voor de economische groei. Echter, omdat V&D nu geen eigen panden meer heeft, gaan ze failliet omdat de maandelijkse huurkosten te hoog zijn. Met als resultaat dat 10.000 werknemers op straat dreigen te belanden. Zo zijn er meer voorbeelden van bedrijven waarmee het boekhoudkundig en voor de aandeelhouders ogenschijnlijk geweldig gaat, maar wel ten koste van duizenden werknemers die ontslagen worden, zoals de Rabobank.
De dreiging van een Derde Wereld Oorlog was voelbaar in 2015. Op meerdere fronten waren spanningen tussen Europa en Rusland.

Massale ontslagen

Omdat de massale ontslagen waarschijnlijk over het jaar worden heen getild is er volgens het CBS alleen nog sprake van een lichte daling van het aantal werkenden in 2015. Maar met de recente mededelingen van de Rabobank en V&D kun je gerust stellen dat de grote werkeloosheid nu al een feit is.

Dreiging Derde Wereldoorlog

De dreiging van een Derde Wereld Oorlog was voelbaar in 2015. Op meerdere fronten waren spanningen tussen Europa en Rusland. Europa legt Rusland sancties op voor hun optreden op de Krim en Rusland waarschuwt Europa op haar beurt dat dergelijke acties niet zonder gevolgen zullen blijven. De oorlog in Syrië en de acties van Europese landen en de VS tegen ISIS brengen een grote stroom vluchtelingen op gang. Een dergelijke volksverhuizing heeft niet meer plaatsgevonden sinds de Tweede Wereld Oorlog. De beelden van vluchtelingen destijds van Europa naar Afrika zijn vergelijkbaar met die van vandaag… maar dan andersom.

 vluchtelingen uit Europa

Diverse doofpotten worden geleegd

De studentenopstand eind februari is uitgebreid op het nieuws geweest met als hoogtepunt de bezetting van het Maagdenhuis.Een ander onderdeel van Daisha’s voorspelling waar we niet omheen konden in 2015 waren de doofpotten die werden geopend. Maar liefst drie kabinetsleden waren genoodzaakt om in 2015 op te stappen door de zgn bonnetjes affaire. Het bleek dat de regering onjuist was geïnformeerd over de deal met crimineel Cees H. Waardoor Ivo Opstelten en Fred Teeven hun functie moesten neerleggen. Uiteindelijk stapte om deze zelfde affaire ook Kamervoorzitter van Miltenburg op en dreigde het vallen van kabinet Rutte II. Deze motie (een oproep tot aftreden van de regering) werd gesteund door twee derde van de kiezers, maar gelukkig voor het kabinet dacht de meerderheid van de Tweede Kamer er anders over.

Iets verder weg, maar wat ook in Nederland veel impact heeft gehad waren de schandalen bij het bestuur van de FIFA. Na de arrestatie van meerdere bestuursleden werd uiteindelijk ook voorzitter Blatter uit zijn functie gezet wegens het omkopen van UEFA voorzitter Blattini.

Sexschandelen in de Voetbalwereld

Ook de sexschandalen waren niet van de lucht in 2015. Er was al langere tijd sprake van dat hoge ambtenaar Joris Demmink sexuele relaties zou hebben gehad met jonge mannelijke prostituees. Tijdens de radiouitzending bij 3FM stelde rapper Lange Frans dit item nog eens duidelijk aan de kaak. In het in april 2015 verschenen boek ‘Sex, Drugs en Voetbal’ doet schrijver Maarten Bax een boekje open over diverse sexschandalen binnen de voetbalwereld.

Studentenopstand in 2015 & Onderwijshervorming

De studentenopstand eind februari is uitgebreid op het nieuws geweest met als hoogtepunt de bezetting van het Maagdenhuis. De studenten eisten meer inspraak in het onderwijs en het bestuur van de UvA. De protesten waren niet zoals in de voorspelling vermeld over de invoering van het Leenstelsel, maar meer gericht tegen het bestuur van de Universiteit. Maar een opstand is er gekomen. Ook de door Daisha aangekondigde hervorming in het onderwijs is er gekomen. In juni kondigde het Ministerie van Onderwijs de hervorming als volgt aan ‘Overbodige administratieve rompslomp wordt opgeruimd, het accent komt meer te liggen op verbetering dan op verantwoording en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging komt weer te liggen waar het hoort: bij de docenten en studenten.

Europa

Hoewel er in 2014 veel sprake was van een Grexit, een Neuro en Zeuro (opsplitsing van Noord en Zuid Europa) zijn de gemoederen in 2015 wat bedaard. Tegen de helft van 2015 hoorde en las je niets meer over de Grieken en hun schulden. De heftigheid waarmee tot dan toe openlijk over de Griekse regering werd gesproken veranderde toen bleek dat Europa de Grieken hard nodig had in de opvang van de vele vluchtelingen. Door de vluchtelingencrisis moesten de Europese landen wel hun meningsverschillen opzij zetten en gaan samenwerken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het inzicht dat Europa welliswaar belangrijk is, maar dat er verschillende vormen van die samenwerking naast elkaar kunnen bestaan.

Opmerkelijke volksverhuizing

De vluchtelingencrisis was iets waar niemand omheen kon in 2015. De grote stroom vluchtelingen voor het oorlogsgeweld in Syrië beheerste de gemoederen in Nederland. Zoals Daisha in haar voorspelling vermeldde zullen de vluchtelingen ook in 2016 nog naar Europa blijven komen, aldus het AD.

Zorg

De chaos in de zorg is er inderdaad gekomen in 2015. Niet alleen was er tot ruim in de 2e helft van 2015 nog veel onzekerheid bij grote groepen patiënten over de te ontvangen zorg in 2016. Ook de overdracht van zorgtaken naar Gemeenten zorgt voor veel papierwerk en stagnatie in de zorgverlening.

Eenzaamheid

In 2015 was er veel aandacht voor eenzaamheid. Van 24 september tot en met 3 oktober ging de landelijke week tegen eenzaamheid van start. Organisaties als Stichting Humanitas en veel Gemeenten organiseerden bijeenkomsten en acties om mensen uit hun isolement te halen.
De vluchtelingencrisis, de grote volksverhuizing, was iets waar niemand omheen kon in 2015.

Zelftesters en gezondheidsapps

Nederlanders zijn in 2015 bewuster omgegaan met hun gezondheid. Volgens een recent onderzoek van marktonderzoeker Telecompaper heeft meer dan 22% van de smartphonebezitters een gezondheidsapp op zijn telefoon. In 2014 was dit nog 17%. Ook Apple lanceerde in 2015 Reasearch Kit, een onderzoeks app voor Apple’s plannen voor een gezonde wereld. Voor veel ziektes is gedegen onderzoek ingewikkeld omdat proefpersonen moeilijk te vinden zijn en het een tijdrovende klus om ze allemaal aan dezelfde test te onderwerpen. Met dank aan ResearchKit kunnen wetenschappers hun onderzoek echter uitzetten op iPhones. Hiermee bereiken ze razendsnel proefpersonen over de hele wereld, die allemaal in hun eigen tijd en omgeving kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Meer ouderen ondervoed / kloppen aan bij de voedselbanken

Hoewel de cijfers over 2015 van de voedselbank momenteel nog niet bekend zijn, is er begin 2015 een rapport verschenen waaruit blijkt dat de langdurige armoede in 2014 sterk is toegenomen. Zo ook het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank.De verwachting is niet dat dit heel snel zal veranderen. Ondervoeding bij ouderen is een groot probleem, blijkt uit de cijfers voor 2015 van het Nationaal Ouderen Fonds.

Verkiezingen 2015

Ondanks de vele dreigingen is het kabinet niet gevallen in 2015. Of Daisha’s voorspellingen van toepassing zijn op een eventuele val van het kabinet in 2016 houden we uiteraard in de gaten.

Ouders trekken in bij hun kinderen

Door verschillende redenen besluiten kinderen hun ouders in huis te nemen of trekken zelf weer in bij hun ouders in 2015. Deze trend is vooral te zien bij Surinaamse gezinnen, maar het feit dat veel Notarissen zich al profileren als deskundige op dit gebied laat zien dat het steeds vaker voorkomt. Het samenwonen met je kind heeft allerlei juridische haken en ogen en die wil men wel goed geregeld hebben.

Inspraak jongeren

De inspraak van jongeren in beleidsvorming heeft erg veel aandacht gekregen in 2015. Op prinsjesdag werd er zelfs een aparte troonrede gehouden door de Koning van de Jongeren. Dit was speciaal om jongeren bewust te maken van de mogelijkheden die er bestaan voor jongeren om hun stem te laten horen. Ook de grote Education Hackathon 2015 is een mooi voorbeeld hoe jongeren betrokken werden bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor het onderwijs.

Familie, vrienden en buren

Er is weinig te vinden over initiatieven van buren, vrienden en familie om hulpbehoevenden te helpen in 2015. Wel is er in december een rapport verschenen dat alleen al in 2014 ruim 4 miljoen Nederlanders mantelzorg verleenden. In dit rapport was nog veelal sprake van overbelasting van mantelzorgers. Of dit in 2015 is opgelost door meer lokale initiatieven moet dus nog blijken.

Koninklijke familie

Er zijn geen berichten in het nieuws geweest over emotionele gebeurtenissen bij het Koninklijk huis. Dit betekent ofwel dat het een rustig jaar in die zin is gebleven, of dat deze gebeurtenissen in alle privacy hebben plaatsgevonden. In dat geval hulde voor de roddelpers dat ze er niet bovenop zijn gedoken.

Drastische veranderingen in Religie

Tijdens de kerstboodschap kondigde de Paus drastische veranderingen aan, waaronder hervorming van de Curie. Hij voegde ook daad bij het woord door de benoeming van 20 nieuwe kardinalen uit alle hoeken van de wereld. Niet alleen van de meest belangrijke bisdommen. Ondanks een lek waardoor belangrijke documenten naar buiten kwamen blijft de Paus zijn hervormingen in de Kerk doorzetten. Over betaalde kerkdiensten en een toename van oecumenische diensten heb ik geen nieuwsberichten kunnen vinden.
Op prinsjesdag werd er zelfs een aparte troonrede gehouden door de Koning van de Jongeren

Fusies in 2015

Er zijn inderdaad veel fusies van grote bedrijven geweest in 2015, zoals Daisha voorspelde. Wereldwijd was het zelfs een recordjaar qua aangekondigde fusies aldus fondsnieuws.nl.  Eén van de meer opmerkelijke daarvan in Nederland was de fusie tussen de Lotto en de Nederlandse Staatsloterij. Deze was in die zin bijzonder omdat de NMA deze fusie eerder nog had afgekeurd.

Herstel woningmarkt

De woningmarkt herstelde zich sneller dan Daisha in haar voorspelling heeft genoemd. In het laatste kwartaal van 2015 werden er zelfs 17% meer hypotheken verstrekt dan het jaar daarvoor. Of er nog extra hulp van de overheid nodig zal zijn, is dan ook de vraag. Wel werden er vele kantoorpanden omgebouwd tot woonruimte. Niet alleen voor jongeren maar ook voor statushouders die ruimte moeten maken in de overvolle asielzoekerscentra.

Er wordt meer biologische voeding geconsumeerd

Dat biologische voeding populair is geworden is een feit. In een recent onderzoek van Bionext blijkt dat meerdere productgroepen het aanzienlijk beter doen dan vorig jaar. Ook vraagt volgens een ander recent onderzoek de consument om meer transparantie en pure producten. Het zogenaamde ‘clear label’ wordt in de voedingssector zelfs als een overkoepelende trend gezien voor 2016.

Al met al is er ook dit jaar weer veel uitgekomen van Daisha’s voorspelling. We wachten met spanning de voorspelling voor 2016 af!

Hartelijke groet,

Sander de Wijs

Gewijzigd op 27/12/2015

Reageren is niet mogelijk.