Voorspelling 2014

2014

 • 2014 wordt een kleurrijk jaar
 • 2014: een jaar van stabilisatie en vooruitgang
 • 2014: geen Tweede Kamer verkiezingen, die bewaren we voor 2015
 • 2014: het jaar van familie, (wonder)kinderen en jongeren
 • 2014: vrede in Israël
 • 2014: buitenaards leven erkend
 • 2014: krachtige stormen trekken over ons land met grote gevolgen

kleurrijk2014 wordt een kleurrijk jaar!

Er komt weer kleur in ons leven. De modetrends voor het komende jaar zijn er al helemaal op ingespeeld. Vurig rood, koel blauw, mystiek paars, kopergeel. Duidelijke kleuren die aangeven (rood) dat er weer energie is in de economie. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen (blauw). Dat we bereid zijn om ons daarvoor in te zetten (paars), zodat onze economie weer opbloeit en groeit (kopergeel = geld).

De crisis was geen crisis

Regelmatig hebben we de afgelopen jaren moeten horen dat er crisis was. Het woord werd, zowel door de overheid als bedrijven, vaak gebruikt om onprettige maatregelen te kunnen nemen.

De crisis was echter geen echte crisis. In de jaren daarvoor was het geëscaleerd naar meer en meer en hebzucht. We moesten slechts consuminderen en dat was ook hard nodig. Zoals het in de jaren ’30 en ’80 was, zo is het nimmer geweest. Mede doordat we vanuit de jaren ’80 hebben geleerd hoe hier mee om te gaan en het tijdig te keren.

De cijfers vermelden dat er nog nooit zoveel werkeloosheid is geweest. En men vergelijkt het met de jaren 80. In die jaren was het werkloosheidscijfer 639.000, in 2013 is het 813.00. Inderdaad meer, maar men vergeet er bij te vermelden dat de beroepsbevolking toentertijd sterk minder was. Wanneer je het in percentages vergelijkt was het werkeloosheidscijfer in de jaren 80 ruim 10% van de beroepsbevolking. Nu blijven we nog steeds net onder de 10%. Het aantal openstaande vacatures is thans rond de 160.000, in de jaren 80 was dat een stuk minder.

Omdat velen een hogere luxe standaard gewend waren ten opzichte van de mensen in de jaren 80, was het niet gemakkelijk om in luxe terug te gaan. Echter mensen die in 2013 in grote problemen zijn gekomen, waren dat waarschijnlijk ook indien het hoogconjunctuur was geweest.

In de natuur heb je seizoenen. Deze seizoenen zijn er ook in de economie, alleen duren deze een paar jaar in plaats van een kwartaal. We hebben de ‘winter’ achter de rug, gelukkig was het niet zo’n strenge winter als in de jaren ’80. De lente is net begonnen en zal de komende jaren steeds meer kracht krijgen.

2014 is het jaar van zelf-ontdekking!

2014 ziet er gunstig uit
Op alle gebieden neemt men eigen verantwoordelijkheid. Degenen die daar moeite mee hebben, zullen daartoe worden aangespoord c.q. gedwongen door de maatregelen welke al zijn aangekondigd en welke nog meer worden verscherpt. Er wordt actie verwacht van degenen die daartoe in staat zijn. Anderen zullen worden begeleid om tot actie te komen.

Men komt uit de impasse welke de laatste jaren duidelijk zichtbaar was. 2014 is het jaar dat de zogenaamde crisis definitief vaarwel kan worden gezegd. Door de dadendrang van menigeen en de sterke wilskracht om er wat van te maken worden er vele successen behaald.

Sleutelwoorden voor 2014: positief, actief, communicatie, spiritueel, reislustig, kinderen in de aandacht, natuur en meer ‘wij samen’.

Sociale leven

Communicatie
Men is actief op het gebied van communicatie, interviews en social media. Steeds meer mensen gaan blogs schrijven of zelf (e)boeken uitgeven. Men wil kennis en wijsheid graag met elkaar delen. Het zijn vaak openhartige ontboezemingen, waarbij de levenservaringen anderen tot steun kunnen zijn. Praatprogramma’s zijn helemaal in!

Familie en kinderen
Familiesites, waarin men elkaar op de hoogte houdt van het wel en wee zullen explosief groeien. Aan kinderen en jongeren zal meer aandacht worden besteed. Zowel door ouders, instanties en media. Ouders worden ondersteund in de opvoeding van hun kinderen door middel van informatielijnen en speciale lezingen met diverse thema’s.

Ouders besteden in 2014 meer aandacht aan gezamenlijke activiteiten, zoals sportieve activiteiten, de natuur in of samen cultuur beleven. Ook thuis wordt samen iets ondernomen, bijvoorbeeld ouderwetse spelletjes in nieuwe vorm, voorlezen en/of koken c.q. bakken.

wonderkinderenWonderkinderen
Nu al zijn er jonge kinderen die iets geweldigs presteren. Dit onder andere op het gebied van kunst, het organiseren van acties of als zelfstandig ondernemer. In 2014 is er een ‘explosie’ van wonderkinderen. Kinderen die op zeer jonge leeftijd iets geweldigs presteren.

Jongeren
De opkomst van zelfstandige jongeren was in 2013 al zichtbaar, dit zet zich voort in de komende jaren. Hierdoor zullen een aantal whizzkids meer verdienen dan hun ouders. Jongeren, zeker die geboren zijn vanaf beginjaren 90, hebben moeite met gezag en autoriteit en hebben daarom behoefte zelfstandig hun werk te kunnen doen. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige. De werkgever die hier wijs mee omgaat, zal hierdoor goede resultaten boeken. Ze hebben nog de overmoed van de jeugd en komen daardoor tot handige en grootse innovatieve ontwikkelingen. Onze jeugd is daadwerkelijk onze toekomst!

Spiritueel, religieus
Lezingen, bijeenkomsten en kleinschalige activiteiten die een religieuze en/of spirituele inhoud hebben, worden goed bezocht. Mensen willen zich actief innerlijk ontwikkelen en/of komen voor innerlijke rust en het delen met elkaar. Vooral de kleinschaligheid spreekt aan, men wil elkaar echt ontmoeten en met zielsverwanten communiceren. Kerken van de diverse religies spelen daar op in en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten c.q. praatgroepen.

Reislustig
De reisbureau’s krijgen het druk in 2014, maar dan moet er wel iets speciaals worden geboden. Strandvakanties zijn uit of het moet gekoppeld zijn aan iets bijzonders. Liever heeft men een actieve natuur of cultuur vakantie. Vakanties met ontspanning én diepgang doen het het best.

Kortom op alle fronten is 2014 een actief en positief jaar!
2014 is de start naar een nieuwe samenleving!

Topics 2014

Vrede
In 2014 wordt via de vredesconferentie besloten dat er vrede zal zijn in Israël. Helaas duurt het hooguit vier jaar, dan escaleert het weer. Nu met dreiging uit het zuiden van Israël.

Ommekeer
Het jaar 2014 zal gekenmerkt worden met de duidelijke ommekeer naar een betere situatie sinds 2008.

Jongeren
Er is volop ondernemingslust, met name door welbewuste jongeren.

Nieuw innovaties op elk gebied, zowel fysiek, sociaal en geestelijk

Hoopgevend
Er is weer hoop, men zet de schouders er onder en men gaat de strijd aan met negatieve doemdenkers. Een waarschuwing hierbij is: pas op voor zelfoverschatting en verlies niet je zelfbeheersing.

Verkiezingen
Er zullen in 2014 geen Tweede Kamer verkiezingen zijn.

In november 2011 voorspelde ik voor 2014 en komende jaren het volgende:

[custom_list type=”check”]
 • Voor spectaculaire veranderingen en ontdekkingen moeten we wachten tot vooral in 2014. Zoals het concrete bewijs dat er leven is op een andere planeet en mogelijk meer planeten.
 • de hebzucht wordt ingetoomd.
 • Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden.
 • Eind 2015 en in 2016 veel emigratie en immigratie, een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing.
 • Tot en met 2016 kunnen we geen bijzondere groei verwachten, wel stabilisatie geen achteruitgang. Ondanks dat de werkloosheid de laatste jaren sterk is gestegen, vooral onder jongeren, wordt dit grotendeels opgevangen door de groei van zelfstandigen en vertrek naar het buitenland. Ik voorspelde dat aan het einde van 2013 het werkloosheidspercentage zal zijn afgenomen ten opzichte van december 2012. En dat gebeurde ook. Een kleine afname, welke zich doorzet in 2014.
[/custom_list]

Dit alles blijft nog steeds van kracht. Omdat exacte tijdstippen moeilijk te bepalen zijn, kan het zijn dat het één sneller wordt verwezenlijkt en het andere wat later.

Economie

topicsVooruitgang
De economische vooruitgang blijft in 2014 gestaag doorgaan. De berichten hierover zijn echter wisselvallig. De ene keer wordt gesteld dat het fantastisch gaat, dan weer komen er onheilspellende prognoses. De mensen raken gewend aan de wisselende berichten en maken zich er niet meer druk om. De crisis is duidelijk voorbij en de economie groeit langzaam naar een gezond evenwicht.

De overheid stelt plannen, welke jaren geleden zijn voorgenomen, uit of beperkt deze. Dit om andere meer noodzakelijke projecten te starten. Geld dat jaren geleden gereserveerd is voor bepaalde projecten wordt gebruikt om noodzakelijke ‘reparaties’ te kunnen uitvoeren. En dat is ook nodig, door de veelvuldige overstromingen in het najaar van 2014 is er veel werk te doen.

Werkgelegenheid
Wie wil werken, kan werken, er zijn voldoende vacatures in 2014. Men dient ofwel zich om te scholen of men wordt verplicht het werk aan te nemen dat er is.

Web shops blijven groeien
Steeds meer bedrijven gaan over tot de webshop. Je ziet het al bij de grote supermarkten: alles dat in de winkel te koop is, kan men ook via internet bestellen en thuis laten bezorgen. Was het voorheen een gevecht om de klant door een prijzenslag voor zich te winnen, in 2014 gaat het om de service die men de klant biedt. Deze kan aangeven op welk dagdeel men de bestelling bezorgd wilt hebben. Bij sommige bedrijven kan er zelfs op zondag worden bezorgd.

Thuisbezorgen begint gewoon te worden, dat betekent minder mensen in de winkel. Geen probleem, via internet bestelt men meer dan in de winkel gekocht zou worden. Vooral als er gezonde producten worden aangeboden.

Supermarkten veranderen steeds meer in verzamelingen van kleinere winkels. In plaats van één grote supermarkt waar de klant alles zelf moet pakken komen er juist kleinere afdelingen in de winkel. Iedere afdeling heeft mensen die de klant persoonlijk bedienen, spullen afwegen of advies geven.

Onderwijs
Onderwijs krijgt ruim de aandacht in 2014. Oudere leerkrachten worden opgeroepen en krijgen de mogelijkheid om met hun kennis de jeugd te begeleiden. Studies zoals wetenschappelijk onderzoek, op het gebied van gezondheid en waterbouwkunde hebben de toekomst.

Woningmarkt
De woningmarkt trekt in de eerste periode van 2014 duidelijk aan. Helaas is er in het midden van 2014 boven verwachting weer een kleine dip. Dit herstelt zich vanaf september, om vervolgens te stabiliseren.

Het is echter niet genoeg om de vele panden die te koop staan ook verkocht te laten worden. Een grote groep woningbezitters trekt het pand uit de verkoop terug en blijft in de huidige woning. Anderen krijgen toestemming van de hypotheekhouder om de woning te mogen verhuren. Een kleine groep redt het niet en zal de woning onder de aankoopprijs dienen te verkopen. Eind 2014 kan worden geconcludeerd dat de malaise in de woningmarkt is opgelost.

Renteaftrek en hypotheken
De nieuwe regels inzake hypotheekrenteaftrek en hypotheken worden wat betreft de renteaftrek gewaarborgd. De hoogte van de hypotheken en aflossingstermijnen zullen in 2014 ten aanzien van de huidige regels ongunstig veranderen.

kantorenKantoren
In mijn voorspelling voor 2013 schreef ik het volgende: De overheid gaat meewerken om woningen en kantoren andere bestemmingen te geven, zodat leegstand de komende jaren steeds minder voor komt. Woningen worden kleine werkplaatsen, kantoor of winkel voor ZZP’ers; kantoren worden wooneenheden en geschikt gemaakt voor opslag; bed en breakfast is in opkomst en diverse andere kleine projecten.

Dit is het bericht van de overheid:
‘Op dit moment – december 2013 – staat ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Waarschijnlijk neemt deze leegstand de komende jaren toe. Leegstaande kantoren zijn slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast is er, vooral in de grotere steden, nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Transformatie van kantoren kan hier een goede oplossing voor zijn. Bijvoorbeeld door kantoren om te bouwen naar studentenflats of seniorenwoningen. De overheid stimuleert kantoortransformatie door advies te geven aan gemeenten en andere betrokken partijen.’
In 2014 en komende jaren zal hier veel van worden verwezenlijkt.

Tweede Kamer verkiezingen

Iedereen is er van overtuigd dat de huidige basis te zwak is om concrete en eensluidende besluiten te nemen. Toch komen er geen Tweede Kamer verkiezingen in 2014. De daadkracht van alle partijen om het met elkaar eens te worden, ook al is het niet helemaal naar tevredenheid, is het belangrijkste. Men sluit compromissen en probeert de samenwerking te versterken.

De verschillen blijken op een gegeven moment toch te groot te zijn. In 2015 zullen daartoe vervroegde Tweede Kamer verkiezingen zijn. Met weer een opmerkelijke uitslag, maar daarover meer in de Voorspelling 2015.

De EU blijft bestaan

Het blijft rommelen in de Europese Unie. Steeds is er sprake van dat enkele landen, zich uit de EU willen terugtrekken. Toch wordt deze stap niet genomen. Het belang van een verenigd Europa blijft te groot, vandaar dat men er alles aan doet om de EU in stand te houden. Wel worden er stappen ondernomen om te onderzoeken of de zogenaamde Noord-Zuid splitsing gunstiger is.

Nieuwe wereldleider

In het vroege voorjaar van 2014 staat er een nieuwe (Europese) wereldleider op. Deze verzamelt door zijn oprechtheid in korte tijd veel sympathisanten. Hij belooft goeds voor de toekomst en brengt mensen met elkaar in verbinding. Hij roept op tot eenheid en om ieders verantwoordelijkheid te nemen. Velen sluiten zich bij hem aan. Er ontstaan diverse kringen van mensen welke datgene dat hij voorleeft in de praktijk brengen. Het getal zeven schijnt hierbij erg belangrijk te zijn.

Hij krijgt het niet gemakkelijk, want ondanks dat hij met oprechte bedoelingen mooie dingen tot stand brengt, krijgt hij genadeloze kritiek. Hij maakt waar wat hij zegt, maar krijgt met veel tegenwerking te maken door officiële instanties. Op een gegeven moment wordt hij onderuit gehaald, maar hij zet zijn werk echter daadkrachtig door. Sommige zien in hem de lang verwachte Maitreya.

Zorg en Gezondheid

Zorg
In de Zorg ontstaat chaos. Door alle beperkingen en nieuwe maatregelen komt er verwarring wie nu wat moet doen. De vage richtlijnen veroorzaken een onhoudbare situatie. Er wordt veelvuldig een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook al zijn deze welwillend, ze zijn niet deskundig genoeg om deze taken op zich te nemen. Dus blijven vele zorgbehoevenden in de kou staan en gebeurt er niets.

Hierdoor krijgen we te maken met meer agressiviteit bij de diverse loketten c.q. instanties. Regelmatig moet de beveiliging en/of politie ter hulp worden geroepen. De druk is te groot en de mogelijkheden te miniem.

Het aantal zelfdodingen stijgt in 2014. De deskundigen op dit gebied kunnen het aantal patiënten niet meer aan. In het derde kwartaal van 2014 wordt alles op alles gezet om meer hulp te bieden aan depressieve mensen. Helaas komt het voor velen te laat.

Uiteindelijk worden diverse beperkingen in de zorg teruggedraaid en taken worden duidelijker georganiseerd.

Zorgcentra
Wat ik in 2012 voorspelde en in gang werd gezet zal in 2014 worden voortgezet: Ziekenhuizen fuseren, waardoor kleine ziekenhuizen verdwijnen. Kleine huisartsenpraktijken gaan zich samenvoegen tot een grote praktijk. Huisartsenposten veranderen steeds meer in Zorgcentra, waarin de diverse disciplines – zoals fysiotherapie, diëtiste, acupunctuur, wijkzorg, e.d. – ondergebracht zijn.

Thuiszorg
Door de bezuinigingen in de Zorg zal de thuiszorg gedeeltelijk worden overgenomen door familie en/of buren. Ook al krijgt men hiervoor geen PGB, men ziet dat het nodig is en pakt het vrijwillig op. In plaats van tafeltje-dekje kookt men een extra maaltijd voor de zieke thuis. Vrijwilligers zorgen voor aandacht en doen – eventueel samen – de boodschappen of rijden de zieke naar arts en specialisten.

zelfmoordEenzaamheid
Bekend is dat één op de drie volwassenen eenzaam is of zich eenzaam voelt. Van de twaalf miljoen volwassenen zijn dat bijna vier miljoen Nederlanders. Eenzaamheid en alleenstaanden worden in 2014 door allerlei groeperingen en overheid onder de aandacht gebracht. Men heeft in 2014 helaas nog niet dé oplossing om dit terug te dringen. Mede doordat er niet genoeg deskundigheid en geld beschikbaar is om het op te lossen. We moeten helaas tot 2016 wachten voordat deze grote groep mensen daadwerkelijk de aandacht krijgt die zij verdienen. Mede doordat het aantal de komende jaren nog gaat groeien.

Gezondheid
In 2014 wordt er ruim aandacht besteed aan voeding, beweging en chronische ziekten. Zowel door de mens zelf als door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting van diverse instanties en overheid. Veelvuldig zullen we radio en tv programma’s kunnen beluisteren en zien die het thema gezondheid hebben. Gezondheid wordt een hype!
Er komen afval- en bewegingsprogramma’s, zowel georganiseerd en gesubsidieerd door Overheid en Verzekeraars. Begeleiding is vergelijkbaar met de tv serie ‘The Biggest Loser’.

Deze toenemende aandacht voor gezondheid kan echter niet voorkomen dat er meer mensen te kampen krijgen met hartziekten, oren en de waterhuishouding.
De mens is niet minder krachtig geworden, de voeding is de laatste decennia minder krachtig geworden. Dit eist steeds meer zijn tol. De basis van de mens ofwel het immuunsysteem is uitgehold door de jarenlange toevoeging van allerlei chemische en synthetische producten.

Antibiotica wordt nog meer verbannen. Bedrijven zullen minder of geen toevoegingen gebruiken in de producten. Regelmatig zul je op de verpakking zien staan: glutenvrij, suikervrij en geen toevoegingen.
Wetenschappelijk wordt bewezen dat suiker meer ziekten veroorzaakt dan alleen diabetes. Er komt na de zomer een grootse campagne om over te gaan op suikervrije producten.

Voeding, alcohol en biologisch
Voeding
Grootmoeders recepten zijn weer in. Ook producten waar het woord ‘oer’ voor staat worden graag gekocht. Maar pas op, het wordt nogal gauw zo genoemd. Het is net als het woord ‘duurzaamheid’ op een gegeven moment wordt het zo veelvuldig gebruikt dat het de lading niet meer dekt. Men kiest voor puur natuur en in plaats van kwantiteit voor kwaliteit. De porties worden kleiner en gezonder.

Wat de laatste jaren nog minimaal werd gedaan, zal in 2014 en komende jaren een trend worden. Namelijk zelf groenten en fruit van het land halen c.q. plukken bij de boer. Ook initiatieven als foodsharing zijn groeiend. De foodtrends van Mathijs Vriese voor 2014 kan ik helemaal onderschrijven (zie de link aan het einde van dit artikel).

De Oerdis
Gezonde en biologische voeding worden heel gewoon. In restaurants krijgt men eerder streekproducten of vergeten groenten voorgezet dan allerlei liflafjes. Terug naar vroeger is in 2012 al in opgang gekomen, dit zal het komende jaar steeds meer terrein winnen. Ook het zelf bakken en koken is weer helemaal in. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht. De magnetron is uit, de wok is in.

Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen gehoor. En op een gegeven moment wordt het gebruik hiervan verboden. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

Fabrikanten passen zich aan, ze moeten wel
Fabrikanten gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd. Dus houd het goed in de gaten.
Er zijn diverse organisaties die zich hiervoor sterk maken en zaken aan de kaak stellen als er onterechte vermeldingen op de verpakking staat.

Religie en spiritualiteit

Religieus en/of spiritueel zijn is in! Steeds meer mensen hebben behoefte om zich enkele dagen terug te trekken in een religieuze gemeenschap of elders. Men zoekt rust om innerlijk helder te worden en zich te kunnen wortelen in de snel veranderende maatschappij.
Boeddhisme, Zen en andere stromingen komen volop in de belangstelling.

Datingsites zullen de nadruk gaan leggen op spirituele relaties en zielsverwanten. Het hart is er vol van en uiteindelijk luwt het allemaal weer. Ook zullen er datingsites komen die gebaseerd zijn op religie.

De christelijke kerken moderniseren de diensten en gaan samenwerken. Zelfs de meest traditionele kerken zoals de Gereformeerde kerk gaan hier in mee. Er worden onder andere moderne diensten gehouden voor jongeren. De jongeren kunnen zelf hieraan meewerken en zo op eigen wijze bij elkaar komen. Ook voor jonge kinderen komen er speciale diensten. Deze traditie doorbrekende nieuwe manier van bij elkaar komen, trekt veel mensen aan. Er is dan ook een langzame opbloei om weer gezamenlijk de dienst te vieren.

pausPaus Franciscus krijgt steeds meer invloed. Zijn prediking van eenvoud wordt, ook doordat hij zelf daarvan het voorbeeld is, gevolgd in 2014 en volgende jaren. Door zijn eenvoud, tolerantie en het promoten van je in te zetten voor je naasten krijgt Paus Franciscus alom weerklank. Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook daarbuiten. Hij wordt op een gegeven moment het voorbeeld van de nieuwe samenleving genoemd. (Foto: giulio napolitano / Shutterstock.com)

Dalai Lama trekt zich om gezondheidsredenen steeds meer terug. Hij stelt in overleg iemand aan om zijn taken over te nemen.

Dieren

Dierenpolitie
Door tegenstrijdige belangen in de organisatie van het Korps Landelijke Politiediensten komt het bestaan van de Dierenpolitie onder druk te staan. Het aantal medewerkers van de diverse regionale eenheden wordt drastisch verminderd en de organisatiestructuur wordt herzien.

Asieldieren
Dieren in asielcentra krijgen meer aandacht. Er komen diverse acties waardoor meer dieren in gezinnen worden opgenomen.

BuitenaardsBuitenaards leven

Al sinds de oudheid zijn er berichten dat er buitenaards leven zou zijn. Regelmatig duiken bewijzen daarvan op. Berichten dat er meer leven in het universum moet zijn dan uitsluitend op aarde. Diverse films zijn gebaseerd op het buitenaardse, soms positief een andere keer weer met de ondergang van de aarde als thema.

Nog nooit zijn berichten over ufo’s of buitenaards leven officieel erkend. In de zomer van 2014 komt daar een ommekeer in. We kunnen er niet meer om heen, de bewijzen stapelen zich op. Wetenschappers ontdekken steeds meer van het Universum, onder andere dat er wel degelijk op andere planeten leven mogelijk is. Eerst wordt het nog ontkend om vervolgens in november 2014 met officiële en erkende verklaringen te komen.
Helaas zullen diverse mensen doemscenario’s naar buiten brengen, waardoor velen door angst worden gegrepen. Door een vooraanstaand wetenschapper worden deze berichten onderuit gehaald.

Koningshuis

Koning Willem Alexander krijgt steeds meer respect. Hij is een harde werker met een creatieve geest. Hij maakt lange dagen en is vaak op reis om contracten voor Nederland te bewerkstelligen. Zijn invloed is groot, voornamelijk in het buitenland.

Door zijn wilskracht om in korte tijd voor ons land een nog krachtiger positie in de wereld te veroveren, doet hij een enkele keer onhandige uitspraken. Hij bedoelt het goed, maar ze veroorzaken groot tumult. De media, ook de buitenlandse, maken er gretig gebruik van om het nog eens aan te dikken. Het lijkt of iedereen zich tegen hem samenspant, ook de regering, maar hij laat zich niet ontmoedigen.

Hij leert snel en herstelt zijn aanzien door wat hij presteert. Koning Willem Alexander zal zich dan ook in de tweede helft van 2014 bescheidener opstellen. Hij wordt diplomatieker en is een graag geziene persoon waar hij ook komt.

Koningin Máxima neemt haar taken zeer serieus en is dan ook heel druk met de vele werkzaamheden. Koningin Máxima doet alles met plezier. Ze is, net als de koning, een harde werkster. Zij is praktisch, nuchter en weet te relativeren.

Prinses Amalia zal steeds meer in het openbaar verschijnen.

Prins Constantijn speelt op de achtergrond een grotere rol dan men denkt. Met zijn aimabele persoonlijkheid, zijn optimistische karakter en wijze geest is hij een grote steun voor de koning. Hij is een goede adviseur waar graag naar wordt geluisterd. Doordat zijn taken steeds meer van hem vragen, besluit hij uiteindelijk weer in Nederland te gaan wonen.

Prinses Margriet en Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven zullen zich in 2014 steeds meer terugtrekken uit de diverse functies.

Het weer in 2014

Elfstedentocht

elfstedentocht 2014_site

Ik heb me nog nooit gewaagd om het weer te voorspellen. Dit kan ik wel op korte termijn, maar voor een heel jaar, daar is het weer veel te grillig voor. Toch zijn er nu zaken waar mee men voor 2014 rekening moet houden. (Foto: Eric Gevaert / Shutterstock.com)

Vanaf half januari tot half maart zal er een strenge vorst periode zijn. Het is dan echt winter, met sneeuw en ijs. De Elfstedenkoorts heerst weer volop in Nederland. En het ziet er naar uit dat de Elfstedentocht daadwerkelijk in maart kan worden gereden.

Stormen, overstromingen, dijkdoorbraak
Ik houd niet van kou, maar daar is doorheen te komen. Het ergste zijn de stormen in het najaar. Zelfs tot een paar keer toe. Harde windstoten met hier en daar windkracht elf tot veertien. Treinen die niet meer rijden, lange files, veerdiensten die uit de vaart worden gehaald en vliegtuigen die niet meer kunnen landen of opstijgen. Krachtige stormen trekken dan over Nederland, in oktober zijn deze het ergst.

Ik zie overstromingen, een dijkdoorbraak in Limburg en op de grens Zeeland/Zuid Holland. Helaas worden veel mensen slachtoffer van de stormen.

Conclusie c.q. advies

Natuurlijke ontwikkeling
Hoe verschillend het karakter en de ontwikkeling van de mensen ook mag zijn, de primaire levensbehoeften zijn voor iedereen hetzelfde. De natuurlijke beweging van het leven is: iets nieuws neerzetten, een zaadje planten. Het laten ontkiemen door het aandacht te geven en te verzorgen. Zodat het kan groeien en vruchten voortbrengen. Het zaadje is in 2013 geplant, in 2014 gaat men het aandacht geven, verzorgen en laten ontkiemen. De komende jaren zal het verder groeien, bloeien en vruchten afwerpen.

Betutteling en/of pamperen is uit
Zo zullen velen in 2014 een nieuwe richting inslaan. Als ze dit niet al in de tweede helft van 2013 hebben gedaan. De veranderingen zullen op elk gebied plaatsvinden. In 2013 nog gedwongen, in 2014 omdat men deze weg vrijwillig inslaat.
Niet iedereen zal kunnen meekomen, want de veranderingen gaan snel. Begeleiding en ondersteuning in vele sectoren zijn in 2014 dan ook van groot belang. Dit vraagt om een diepere en intensere aanpak, terug naar de oerwortels van de persoon.

Tegenstellingen
Het spreekwoord: ‘Door het botsen der meningen komt de waarheid naar voren.’ is voor 2014 volop van toepassing. Men is het vaak niet met elkaar eens, de opvattingen over hoe iets dient te worden verwerkt, gedaan en/of afgehandeld lopen ver uiteen. Harde maatregelen of gedwongen regelgeving zouden het contrast alleen maar groter maken. Het is dan ook sterk aan te raden de geleidelijke weg te volgen en compromissen te sluiten.

Voor 2014 wens ik je:

Liefde voor jezelf en de mensen om je heen. Wijsheid voor jezelf en dit te delen met anderen. Enthousiasme in zoveel mogelijk dat je doet. Mededogen voor de mensen die om je heen zijn en die je ontmoet. Innerlijke rust, ook als het hectisch is. Samen staan we sterk en kunnen we veel overwinnen!

Wat kwam er uit van mijn voorspelling van 2013:

Dit kun je lezen in de terugblik op mijn voorspelling 2013.

Wil je een persoonlijke voorspelling voor 2014? Neem contact op voor een afspraak…

Links
Huidige regels renteaftrek en hypotheken
Foodtrends 2014 Matthijs Vrieze

Over mij
Ruim veertig jaar ben ik allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Van mijn voorspellingen komt ongeveer 90% uit. Deze zijn gebaseerd op het afstemmen op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit van de betrokken personen en hun mogelijkheden.
Mijn vakkennis op diverse gebieden is groot. Zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Dit wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon of het bedrijf c.q. organisatie.

Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen – en dat zijn er gelukkig veel – ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip komt op de eigen situatie. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.

Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl (blog en consulten)
www.wellenberg.nl    (opleidingen, seminars, lezingen, consulten)
www.radiomerlijn.nl  (interactieve radioprogramma’s)

Mailen kan naar: daisha@wellenberg.nl of daisha@radiomerlijn.nl
Ik ben tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op: 0575-502264      

Een Gezond, Liefdevol en Inspirerend 2014 toegewenst!

Lieve groet,
Daisha

 

Gewijzigd op 24/07/2014

3 Responses to “Voorspelling 2014”

 1. Aleida

  Lieve Daisha en Sander,

  Bedankt voor het delen van de voorspelling voor 2014. Ook enorm bedankt voor het persoonlijk advies in november 2013 die ik van Daisha in een telefonisch consult mocht ontvangen, het heeft veel rust gegeven.
  Ik wens jullie en natuurlijk ook de dieren een gezond en wijs 2014. Dikke tuut uit Friesland van Aleida

 2. Gert-Jan

  Bedankt daisha en Sander

  Voor deze voorspelling, het ziet er allemaal rooskleuriger uit, behalve de overstromingen dan. Ik hoop dat die bij de 10% zit die je niet goed hebt. De beste wensen voor 2014!!

 3. Christine

  Overstroming Zeeland/zuid Holland vind ik minder ik woon daar……
  Dat van de paus zag ik al meteen vanaf de eerste keer dat ik hem zag heel bijzondere man,het zou mij niks verbazen als hij een soort opvolger van de overleden Nelson Mandela word,hij zal veel voor de wereld betekenen de komende jaren.

Reageren is niet mogelijk.