Wij zijn Vrije Kosmische Mensen !

Wij zijn Kosmische Mensen!

Wij zijn niet alleen een deel van het Universum, maar we zijn ook het Universum! Dat we één zijn met het grote Universum is bijna niet te begrijpen. We zijn dus net zo onmetelijk als de Kosmos. We hebben geschenken in ons zoals liefde, respect, aandacht, inspiratie en meer. Deze zijn net zo oneindigend als het Universum zelf. Waarom ervaren we dat niet? Waarom zijn we ons vaak niet bewust van die Kosmische Eenheid? Hoe kunnen we onze ‘kleinheid’ overstijgen?

Het is ongelooflijk hoeveel energie ons mensen hier op deze kleine planeet aarde ter beschikking staat. We worden gevoed door de zon en zijn een deel van een sterrenstelsel van een miljard sterren. Bovendien zijn er nog miljarden andere sterrenstelsels, elk met miljarden sterren. Dit is een werkelijkheid die bijna niet te begrijpen is. Hoe komt het dat in al deze onmetelijkheid wij ervaringen kunnen beleven van Kosmische Eenheid? Deze Kosmische Eenheid brengt ons geschenken en beloningen, zoals zaligheid, eenheid, liefde, vrede en perfectie.

Ontdek die ene Bron!

In de jaren tachtig stelden twee bekende wetenschappers: John Barrow en Frank Tipler het antroposofische kosmologisch principe op. Volgens hen en hun bevindingen (erg wetenschappelijk zeer wiskundig!!) moet het heelal miljarden lichtjaren in omvang zijn. En dat wat we nu kennen is slechts een ‘uitkijkpost’ in wat in het Universum leeft.

Alles wat anders dan onszelf is, kunnen we dus nog verkennen. Als je dat zou doen bereik je daarmee de eenheid, de totaliteit van alles. Dan weet je dat er geen tijd bestaat. Dan weet je dat verleden, heden en de toekomst allemaal ergens bij elkaar wonen. Dan weet je dat alles uit die ene bron komt. En wanneer je toegang tot die bron hebt dan heb je geen besef van moment tot moment, maar ervaar je dat alles één is. Datgene dat nu is, dat wat was en dat wat komt. Dus kun je ook van tevoren weten wat er gaat komen.

Dan is alles zo één dat het stil is. Stil in jou en in je leven. Net zoals de as van een wiel, deze is het centrum ervan en draait niet. Het wiel draait wel, ook de naaf. Terwijl de as, naaf en het wiel één zijn ervaren ze dus alle drie iets anders. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons hele energieveld is één, nimmer gescheiden. Misschien ervaren we gescheidenheid in onze gedachten, maar nooit in onze harten of in onze Ziel.

Onze Kracht is Groter dan die van onze Voorouders

Alles op aarde stroomt van hoog naar laag. Dat is de wet van de zwaartekracht ofwel de wet van de aarde. We leven hier op aarde, daarom wees je bewust van deze wet.
In Wikipedia staat over deze wet het volgende: ‘De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die twee massa’s op elkaar uitoefenen. De zwaartekracht is op astronomische afstanden in nog sterkere mate de overheersende kracht. Bijvoorbeeld tussen de aarde en de maan, tussen de zon en planeten en zelfs tussen sterrenstelsels. Waardoor de uitdijing van het heelal wordt tegengewerkt. De zwaartekracht, die verantwoordelijk is voor het vallen van bijvoorbeeld een appel zorgt er eveneens voor dat de maan of een satelliet in een baan om de aarde blijft. Dat de aarde zelf in een baan om de zon blijft draaien, en dat de zon op zijn beurt samen met alle andere sterren van de Melkweg om een zeker middelpunt heen blijft draaien.’

Met andere woorden: alles op aarde draait om het middelpunt, om de essentie. Wat heel belangrijk is om te beseffen is, dat zoals het in het Universum werkt, werkt het ook in ons leven. Alles draait om de essentie van en in jezelf, je familie, je nazaten, je omgeving, etc.

De kracht tussen onze verre voorouders en onszelf is groot. Groter nog dan de kracht tussen onze ouders en ons. Immers hoe verder de afstand, hoe sterker de kracht toeneemt. Hoe meer generaties voor ons, hoe meer kracht wij in onszelf kunnen ontwikkelen. Zodat, net zoals alles in het heelal er geen uitdijing plaatsvindt, zodat er geen innerlijke verscheurdheid komt. Het een heeft met het ander te maken.

De waterval

Ooit schreef ik: Wij zijn onze eigen Voorouders! Het is niet te bewijzen dat we dat zijn of toch wel? Wie weet zijn wij zelf onze voorouders, naar de aarde teruggekomen om onze krachten te vermeerderen.
Zoals gezegd: alles stroomt van hoog naar laag… Boven op de berg ligt een laagje sneeuw, de zon maakt het tot een waterstroompje. Hoe verder het naar beneden stroomt hoe harder het water gaat stromen en in volume toeneemt. Onderaan de berg wordt het een woeste watermassa dat zich een weg baant door het landschap. Echter hoe verder het stroomt hoe breder en rustiger de waterstroom wordt.

Zo zou het ook met onze generatie dienen te zijn. Ooit is de mens als bacterie ontstaan, vervolgens heeft deze zich ontwikkeld tot mens, voor 70% bestaande uit water. Onze woeste en ruige voorouders zijn daarna gekomen. Om vervolgens en misschien uiteindelijk de mens te ontwikkelen met een brede blik en rustig van aard. Maar helaas, sommige mensen zijn zich niet bewust van deze natuurkracht en gedragen zich nog als de woeste voorouder.

Blijf in Contact !

Wat is de moraal van dit verhaal? Dat is dat elke generatie een steeds bredere ofwel een open mind zou dienen te hebben. Levend vanuit een rustige innerlijk stromende energie. De werkelijkheid is dat het bij velen anders is. Ouders worden bekritiseerd, de rug toegekeerd en op een gegeven moment verbreekt het kind het contact met de ouder of ouders.
Het kan zijn dat in een eerder stadium de ouder het contact verbrak en het kind de rug toekeerde. Dan nog is het voor het kind funest om datzelfde te doen. Want tegelijkertijd wordt het kind afgesneden van de kracht – de innerlijke kracht – en komt er innerlijke verscheurdheid.

Kan het kind dan wel de verbinding in stand houden, ook al heeft de ouder deze verbroken? Jazeker, een verbinding maken is inhaken. De bergbeklimmer slaat een haak in de berg om hogerop te komen. Zou hij dat niet doen, dan zal hij op een gegeven moment naar beneden glijden en verongelukken. De berg maakt geen contact met de bergbeklimmer en toch ook weer wel. De berg is zich niet bewust dat de haak in hem is geslagen en weert zich dan ook niet.

Wij, kinderen van onze vorige generatie, dienen te beseffen dat wij de brede en rustige rivier kunnen zijn. Hier op aarde gekomen om breder en rustiger te handelen, te oriënteren, te gedragen, ons te ontwikkelen enz. Breder dan onze vorige generaties. Je kunt stellen: wij zijn gekomen om onze ouders en voorouders te overstijgen.
Sommigen weten dit en denken dat het met carrière te maken heeft. En als ze dan hoger op de maatschappijladder zijn geklommen dan hun ouders, slaan ze zichzelf op hun borst. Denkende dat ze het hebben gemaakt. Zich niet beseffend dat carrière maken niets met de Ziel te maken heeft, maar uitsluitend met het ego van de mens. De mens sterft, de Ziel blijft leven. Met andere woorden: carrières verdwijnen in het niets, vergaan tot stof, opgevreten door de wormen. Ofwel worden overgenomen door de mensen die na hen komen.

Welke erfenis laat jij na?

Het enige dat kan blijven bestaan is wanneer we iets voor de mensheid, de dieren of de natuur hebben gedaan. Dat we iets hebben nagelaten dat voor velen een betekenis heeft. Woorden met levenswijsheid, door de Ziel gesproken. Daden waar men generaties later nog de revenuen van heeft. Schilderijen gemaakt vanuit de Ziel, enz.
Alles dat vanuit de Ziel ontstaat, ís voor het Grote Geheel. Ook al lijkt het soms alleen voor onszelf te zijn. Alles dat vanuit ego, vanuit denken, vanuit het menselijke ontstaat, is slechts voor jezelf. Dit verdwijnt, vervluchtigt, verdampt bij je overlijden of heel spoedig daarna.

Keer nimmer je (voor)ouders of een van je (voor)ouders de rug toe. Het afkeuren van hen is tegelijkertijd jezelf de rug toekeren. Overstijg hen, wees groter als mens en Ziel. Je bent gekomen om vorige generaties te overstijgen. Dat kan alleen maar als je ze accepteert en respecteert in hun Zijn. Je hoeft niet iemand te begrijpen om toch respect voor die persoon te hebben. Je hoeft niet te zijn zoals de persoon is om toch de persoon te accepteren.

Een Ziel komt om zich verder te ontwikkelen

Je kunt niet gelukkig zijn als je je afgesneden hebt van de stroom. Je kunt je niet verder ontwikkelen als Ziel als je een dam slaat in de stroom. Je kunt slechts de soms woeste stroom die van bovenaf komt, geleiden naar rustig vaarwater.

Hoe? Door een brede visie te hebben, rustig de uiterlijke onrust accepteren. Door je innerlijke onrust te overstijgen. Door te begrijpen dat ouders niet alleen zijn gekomen om jou de mogelijkheid te geven je verder te ontwikkelen dan zijzelf.
Nee, zij zijn ook gekomen om zich via jou te ontwikkelen. Niet doordat je hen gaat opvoeden, zoals je denkt kinderen te moeten opvoeden. Nee, door jouw Zijn help je hen en door hen te accepteren hoe zij zijn, help je hen. Door wat ze ook naar je doen, de weg naar jou open te laten. Door zelf niet het contact te verbreken, maar te kijken welke mogelijkheden er zijn om met hen contact te hebben. Zodra jij je echter hen de rug toekeert, staat de ontwikkeling zowel van jezelf als die van je ouders stil.

Zo ben je écht VRIJ !

Wil je vrij zijn, echt vrij? Schenk dan aandacht aan je innerlijke ontwikkeling. Pak met beide handen alles aan dat je in dit leven innerlijk verder brengt. Wil je het paradijs ervaren? Wil je de Hemel op Aarde ervaren? Dat kan, begin daar vandaag nog mee!

Wees vrij door vanuit je essentie te leven. Je verstand, je ego, zet je gevangen in situaties. Vrij zijn heeft niets te maken met je levensomstandigheden. Vrij zijn heeft te maken met hoe je met jezelf, je leven, je familie en je omgeving omgaat. Relativeer vervelende gebeurtenissen. Wanneer jij, als bewust levend mens, verlaten wordt zal het je raken, zal het je verdriet doen. Maar de levensvreugde hoeft niet weg te zijn.

Wees je bewust dat een nieuwe situatie je tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden biedt. Wees je bewust dat je essentie nimmer kan worden aangetast. Net zoals de spaken van het wiel de as niet kunnen beschadigen. Jij bent de as, de spil, het middelpunt, de essentie. De naaf en de spaken zijn de dingen die om je heen draaien. Zoals bijvoorbeeld andere mensen, je werk, het dagelijkse leven, etc. Zorg ervoor dat jij de spil blijft, dan ben je altijd vrij!

Wie een muur afbreekt, bouwt een uitzicht op!

Volgende week: De invloed van je Ziel gaat ver, heel ver !

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn !
En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

Gewijzigd op 06/04/2017

2 Responses to “Wij zijn Vrije Kosmische Mensen !”

  1. Ghaitrie Matadin

    Heel mooi prachtig lieve Daisha

  2. Yves Optie

    hoe toepasselijk. net wat ik nodig heb om terug een beetje grip te krijgen. woorden met betekenis,woorden gevuld met hoop!

Reageren is niet mogelijk.