2019 kondigt een Nieuwe Levensfase aan!

Veel mensen staan momenteel op een kruispunt in hun leven. Het groeien naar een hoger bewustzijn heeft hier alles mee te maken. In ons leven komt na een actieve periode een rustfase, en soms zelfs een nulpunt. Wanneer je op zo’n nulpunt staat, weet je niet hoe je verder moet. Het oude past niet meer bij je, maar er is ook nog niets nieuws.

Zo’n nulpunt-periode is nodig voor de groei naar een hoger bewustzijn. Het voorkomt dat je na de vele levenservaringen gestrest zou kunnen worden. De bedoeling van deze periode is wat meer afstand van alles te nemen, waardoor je je leven gaat overzien. Vaak gaat het gepaard met het nemen van moeilijke beslissingen. Je kunt op innerlijke pijn stuiten, of verdriet en/of weerstand in jezelf. Het loslaten van oude waarden kost vaak moeite.

Ieder cijfer vertelt veel…

Hoe kom je het beste deze periode door? Elk cijfer heeft enorme invloed op datgene waar het betrekking op heeft. Je huisnummer heeft invloed op de energie van je huis. De cijfers in je geboortedatum zeggen iets over waarom je hier op aarde kwam. Cijfers van het jaar bepalen de energie van dat betreffende jaar, zo ook dus voor het jaar 2019!

Wanneer je de cijfers van het jaar 2019 elk voor zich bekijkt, is de essentie van het jaar 2019:
De ‘0’ in 2019 is een bijzonder cijfer omdat het pas rond 1300 na Christus zijn intrede deed in de westerse wereld. In India komt het getal nul rond 600 jaar na Christus al voor. De Arabieren hebben het getal nul twee eeuwen later meegenomen naar het westen waar het nog eeuwen duurde voor het ook echt gebruikt werd. In de natuur komt het getal nul niet voor, het is een cijfer dat door de mens is bedacht om het rekenen eenvoudiger te maken. Het is dus een puur fictief cijfer.

De ‘1’ is een heilig cijfer. Het is gelijk aan de opkomende zon, het kondigt nieuw leven aan, en heeft te maken met een nieuwe start. Zoals gezegd is de 1 een heilig cijfer, het symbool van de Schepper, het goddelijke. De 1 is ondeelbaar, het is de oereenheid, de IK, de eigen mening. De 1 is actief, vol zelfvertrouwen, impulsief, vol passie en een met de natuur.

De ‘2’ is de voortzetting van 1, het is een belofte, het is deelbaar. De 2 heeft met flexibiliteit en zorgzaamheid te maken. Het samenbrengen van tegenstellingen die wel bij elkaar horen. Zoals bijvoorbeeld in de mens zelf: de mannelijke en vrouwelijke aspecten en kwaliteiten. Het cijfer 2 kondigt veranderingen en komende gebeurtenissen aan. Alleen het is nog niet de tijd, het moet nog rijpen. Wacht af, het goede komt, ga in de overgave. Ofwel Wu Wei, doen door niets te doen, blijf alert en wacht je kans af. Het is de moeder die klaar staat om je te helpen.

De ‘9’ is het getal van wijsheid, de échte inwijding. Ook dit cijfer kondigt aan dat je een nieuwe weg in gaat slaan. Door alle ervaringen van voorheen heb je wijsheid opgebouwd en bent daardoor in een hoger bewustzijn gekomen. De 9 verlangt dat je ijverig, energiek en scherpzinnig bent. Negatieve situaties oplossen en/of verlaten. Maak je vrij en weet dat je het alleen moet doen. Het is het groeien naar diepgang. Er is geen weg meer terug, de 9 kondigt een wedergeboorte aan. Gebruik je zesde zintuig, je intuïtie, zie, voel, hoor en doe!
De 9 is een openbaring en loutering tegelijkertijd. Een moeder draagt het kind 9 maanden in de baarmoeder. Druiven hebben 9 maanden nodig om te rijpen. De 9 heeft alle cijfers van van 1 t/m 8 in zich (1 + 8 = 9; 2 + 7 = 9; 3 + 6 = 9; 4 + 5 = 9)!  De 9 omvat alle kwaliteiten en aspecten van alles!

Een tijd van ommekeer!

Het jaar 2019 heeft, als je de cijfers optelt, het eindcijfer 12. In de Tarot is dat 12 de Gehangene, deze kondigt een tijd van ommekeer aan.
12 de Gehangene vertelt je dat het heel normaal is in ons leven dat na een actieve periode een rustfase komt. Het zou anders naar een stresssituatie kunnen leiden.

12 De Gehangene is deze rustperiode. Het is de bedoeling dat je in 2019 je leven gaat overzien, en wat meer afstand neemt van alles.  Het gaat gepaard met een nauwelijks opvallende, langzame verandering in je zelf en je leven. Je oordeel verandert, je wilt alleen nog zinvol leven. Vaak gaat het gepaard met het moeten nemen van moeilijke morele beslissingen. En daarbij kun je op pijn en weerstand in jezelf stuiten. Het loslaten van oude waarden kost moeite, is ook niet eenvoudig.

Overgave is voor de mens het meest moeilijke!

De 12 van de I Tjing is hexagram 12 P’i De Stilstand. Dit hexagram is het tegenovergestelde van hexagram 11 de Vrede. Terwijl 11 de Vrede aankondigt en zegt dat alles in harmonie is, vertelt 12 P’i de Stilstand dat niets meer ‘klopt’. Het is een periode dat je bij jezelf wel naar binnen moet gaan. Dit om de waarden van jezelf en je leven te ontdekken of in ogenschouw te nemen. Het stagneert momenteel, (bijna) niets lukt.

2019 is voor velen een periode van chaos en verwarring. Communicatie gaat vaak langs elkaar heen. Trap niet in mooie beloftes, onderzoek en voel in je hart wat voor jou belangrijk is. Pas op voor je emoties, vooral negatieve emoties zoals angst en weinig zelfvertrouwen. Laat je niet leiden door wat je denkt, maar door wat je zeker weet in je hart. Ofwel: sta stil en voel!

Een voorbereiding op…

Wanneer je de 12 optelt krijg je het cijfer 3. Dus ook de energie van het cijfer 3 is in dit jaar aanwezig.
De ‘3’ is het toppunt van volmaaktheid. Het heet niet voor niets: alle goede dingen in drieën. De 3 is het beginresultaat van iets, de eerste winst, datgene wat het eerst bereikt wordt. Het oogsten. Maar ook: geniet van het leven! Breng lichaam, geest en Ziel in evenwicht, besteed aan alle drie aandacht. De 3 is een compleet geheel, het heeft groei en (innerlijke) rijkdom in zich. Wees optimistisch, het komt goed!

Je ziet wel hoeveel energie en beweging er in het jaar 2019 zit. En dat allemaal ter voorbereiding op het jaar 2020. Wat kunnen we dan in 2020 verwachten?
2020 wordt een ‘bouwjaar’, er wordt een degelijk fundament gelegd. In het jaar 2020 zit twee keer het cijfer 2 in, is samen 4.

Twee keer de 2 betekent dat we wel samen moeten gaan werken. En onze kennis, Liefde, en mooie kwaliteiten samen gaan delen. Het zorgzame en er voor elkaar zijn zal steeds meer plaats krijgen. Dit is naar de ander toe gericht, maar ook naar jezelf. Je gaat meer leven naar je eigen essentie, je authenticiteit!

De ‘4’ is ook een heilig getal. Het staat voor de vier elementen water, aarde, vuur en lucht. En voor de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. De 4 gaat voor resultaat, wil een doel bereiken. De 4 kan voor jou betekenen dat je hard gaat werken aan de opbouw van jezelf. Of aan het tot stand brengen van je ideaal, je droom, en het lukt je dan ook in 2020. Het is het cijfer van verwezenlijking, van het werkelijk bereiken en van concentratie.

Het is het jaar van een fundament leggen voor… en dat kan van alles zijn. Nieuw werk, relatie optimaliseren of nieuwe relatie, bouwen aan je gezondheid, etc. In ieder geval bouwen aan iets dat compleet gaat worden. Op een natuurlijke bij jou passende manier en mens gericht.

Wie een muur afbreekt, bouwt een uitzicht op!

Een voorbereidingsjaar…

Hoe kun je nu het beste de rest van het jaar 2019 doorkomen, want 2020 duurt nog een paar maanden. En je weet het: de laatste loodjes wegen het zwaarst!
In 2019 is het de bedoeling dat je (oud) verdriet verwerkt. En dat gaat vaak samen met ups-and-downs. Vooral als je (hoog) gevoelig bent. De nieuwe en volle maan helpen je om dat te doen. Je kunt je rond die tijd zo verdrietig voelen, terwijl je niet weet waarom. Probeer dat ook niet te achterhalen, wees verdrietig.

Het spreekwoord zegt:
Je moet eerst je oude ogen uit je hoofd hebben gehuild, voordat je nieuwe kunt krijgen!

Voor veel mensen is het jaar 2019 een jaar van verwarring, chaos en niet weten hoe nu verder. Wanneer je in een dergelijke gemoedstoestand bent is het beter in de overgave te gaan en tegen je zelf te zeggen: ik zie wel.

Heb je een ideaal, een wens, een droom? Dan is 2019 het ideale jaar om vast voorbereidingen daarvoor te treffen. Om diep in jezelf te duiken en weten wat je werkelijk wilt verwezenlijken. Om het rond te bazuinen, om er met mensen over te praten die eventueel mee kunnen helpen.
Hoort zegt het voort, is immers de beste manier om hulp en ondersteuning te krijgen. Het mooie daarvan is dat hoe meer je er over praat, hoe meer je daardoor het voor jezelf helder krijgt.
Afscheid nemen van het oude niet meer functionerende, maar toch zo vertrouwde, is zoals de Fransen zeggen: Partir c’est mourir une peu! Ofwel: afscheid nemen is een beetje sterven.

Weet je dat verdriet en kwaadheid bij elkaar horen? Je kunt in 2019 te maken krijgen met de verschillende stadia in jezelf: radeloosheid, verdriet, opstandigheid, optimisme, het niet meer weten, etc. Kijk daarom liever naar wat je belangrijk en zinvol vindt, concentreer je daarop, in plaats van te kijken wat is weggegaan, wat er niet meer is. Sta jezelf toe dat verdriet er mag zijn en tijd nodig heeft.

De rups die een vlinder wordt

Vraag je niet af: ‘Waarom ik?’, ‘Waarom overkomt me dit?’, ‘Waarom laat men mij in de steek?’ Denk dan aan de rups die een vlinder wil worden. In de rups vindt al de metamorfose plaats naar de voltooiing van de vlinder.

Hoe zich dit voltrekt, weet men nog steeds niet, maar het is een gegeven dat het in de rups al een vlinder is geworden. Op een gegeven moment moet de vlinder het omhulsel van zich afwerpen. En dat gaat gepaard met een enorme vechtlust en doorzettingsvermogen. Zou de vlinder dat niet doen, dan zou hij of zij nooit kunnen vliegen. De vlinder heeft het ‘gevecht’ nodig om straks vrij te kunnen vliegen!

Hoe ga je om met de wisselvalligheid van 2019?
Sta jezelf toe dat je een dwaas mag zijn, dat je het allemaal nog niet hoeft te kennen of te weten. Neem jezelf niet zo serieus. Het heerlijke van een dwaas zijn is dat daar niets van wordt verwacht, men heeft geen grip op een dwaas.
Wees eerlijk naar jezelf, en wat er ook gebeurt blijf jezelf. Laat de ander zichzelf zijn, erger je er niet aan, het is verspilde energie. Eerlijkheid is er als je de verantwoordelijkheid neemt voor je daden, je woorden en gedachten!

Gebruik je intuïtie. Intuïtie is een natuurlijke gave, een gave die iedereen in zich heeft. Het is een talent dat we kunnen gebruiken om te bereiken wat we willen bereiken. Wanneer intuïtie niet bij je werkt, dan is dit een teken dat het contact met je werkelijke IK hersteld dient te worden. Trek dan meer tijd uit voor jezelf, neem de tijd om te ‘voelen’ over iets.

Intuïtie is er of is er niet. Het komt plotseling en voor je het weet is het alweer voorbij en heeft je denken het overgenomen. Intuïtie kun je niet logisch verklaren, het is een ongrijpbare energie, niet in woorden te vatten. Doe dat dan ook niet, ook niet voor jezelf, het is een innerlijk weten!

Ik wens je veel geduld met jezelf en je omstandigheden, veel wijsheid en blijf lachen wat er ook gebeurt.
Het leven duurt slechts even, jammer om jezelf ongelukkig te maken door iets te willen wat er (nog) niet is!

Ter informatie: 
Hier geef ik uitleg over de cijfers 0 t/m 5 en hier over de cijfers 6 t/m 9.
Hier kun je nog meer interessante informatie vinden over het jaar 2019.

Lieve groet,
Daisha

Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 08/08/2019

Reageren is niet mogelijk.