ons Zielenplan

Ligt er ergens een Zielenplan van ons leven, van onze geboorte tot aan de dood? Of ontwerpen we zelf ons eigen leven? Neemt ons leven bij elke keuze een andere wending? Ik krijg regelmatig vragen over hoe ons leven is bepaald, en of het al van tevoren vaststaat hoe ons leven zal zijn.

Wanneer je het ontroerende verhaal van kleine Engel Abigail leest zou je denken van wel. Dat de Ziel niet sterft zou door twee vooraanstaande wetenschappers, Dr. Stuart Hameroff en Sir Roger Penrose, al in 1996 bewezen zijn. Volgens hen is het menselijk brein een ‘biologische computer’. En het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven. Zij beweren dat nadat mensen sterven, hun Ziel teruggaat naar het Universum en niet sterft.

Dr. Hameroff zegt: ‘Laten we zeggen dat het hart stopt met kloppen, het bloed stopt met stromen; de microtubules verliezen hun kwantumtoestand. De quantum informatie binnen de microtubuli wordt niet vernietigd, kan niet worden vernietigd, en het wordt gewoon gedistribueert en verdwijnt in het universum in het algemeen. Als de patiënt is gereanimeerd, nieuw leven ingeblazen, kan deze quantum informatie teruggaan in de microtubuli en de patiënt zegt dan: “Ik had een bijna-dood-ervaring.” Als ze niet nieuw leven ingeblazen krijgt, en de patiënt sterft, is het mogelijk dat deze quantum informatie kan bestaan buiten het lichaam, misschien zelfs voor onbepaalde tijd als Ziel.’

Onze Ziel blijft eeuwig bestaan

Dat de Ziel eeuwig blijft bestaan wordt al van oudsher verteld. Hierdoor kun je je Ziel eventueel raadplegen wanneer je iets wilt weten over vorige levens. Immers je hebt meerdere levens gehad en de informatie daarover ligt in je Ziel opgeslagen. Dus ook wat de Ziel van plan is met dit leven!
Helaas vergeten we alles van eerdere levens en met welk plan we zijn gekomen. Of is het: gelukkig dat we het vergeten, zodat we niet belast worden met de daden uit ons verleden. Zodat je volkomen onbevooroordeeld het huidige leven begint en leeft?!?

Mijn levensplan koos ik heel bewust op mijn dertiende!

Ik kan me niet voorstellen dat mijn Ziel totaal zonder plan naar deze aarde kwam. Wanneer ik terugkijk op mijn leven en dat zijn al heel wat jaartjes, dan zie ik daar zeker een vastomlijnd plan in. Gebeurtenissen die mijn leven bepaalden, en die op dat moment niet prettig waren, zijn uiteindelijk het beste geworden wat me ooit kon overkomen. En dat is niet alleen in het verleden, ook nu nog zie ik dat de zogenaamde toevallige gebeurtenissen een uiteindelijk plan bevatten.

Ook de levenstaak die ik op mij mijn dertiende had gesteld, ook daarvan zie ik dat het al van kinds af aan de bedoeling was. En dat zie ik niet bij mij alleen, wanneer ik me afstem op iemand dan geeft de Ziel van de persoon duidelijk aan waarvoor hij of zij gekomen is. Het kan niet anders of elke Ziel neemt een taak of opdracht op zich naar dit aardse leven.

In je beginjaren als baby, en soms zelfs tot je tiende levensjaar, zijn er bindingen aanwezig met de Universele Ziel. Doordat we al vroeg vol kennis worden gestopt, verdwijnt dit weten naarmate we ouder worden. Dat kinderen nog bindingen hebben met hun Ziel en de Universele Ziel, uit zich bijvoorbeeld doordat ze praten over onzichtbare vriendjes, ze spelen daar ook mee. Of dat ze verschijningen zien in de vorm van geesten of mensen.

Hoe komen we achter de kennis die we als Kinderziel hadden?

Je wordt als kind opgevoed met de ideeën en ervaringen van je ouders. Kinderen zijn in hun eerste jaren een spiegelbeeld van beide ouders c.q. de opvoeders. Maar wat was daarvoor, wat was jouw bestemming? Je zou daar achter kunnen komen door de ervaringen die je hebt te toetsen of ze bij je passen. Voelen ze goed voor je? Is het iets dat écht bij je past. Je Ziel kent je levenstaak en zal dan ook via je gevoel signalen afgeven als je dingen doet of volgt die niet bij je passen. Deze signalen kunnen zich ook uiten in lichamelijke kwalen en klachten. Of dat je voelt dat er iets niet klopt.

Ontdek je Zielenplan en je weet waarom je leeft!

Naar je gevoel luisteren is het meest verstandige dat je kunt doen. Maar hoe weet je of het je gevoel of je verstand is? Je verstand doet je twijfelen, je gevoel is een zeker weten. Helaas kan het verstand door innerlijke redenatie je gevoel overtroeven. Je Ziel gebruikt meestal je lichaam als communicatiemiddel, ofwel ‘praat’ via je lichaam tegen je. Hier schreef ik al eerder over, lees het bij https://www.daishadewijs.nl/je-ziel-vertelt/

Je lichaam is de vertaler tussen jou en je Ziel

Je lichaam is niet alleen je zogenaamde jas, via je lichaam kan je Ziel duidelijk ‘onder woorden brengen’ wat het beste voor je is!
Tijdens je eerste levensjaren maak je als kind een enorme ontwikkeling door. Niet alleen lichamelijk, ook je zintuigen ontwikkelen zich verder. Als kind leer je steeds meer te begrijpen (je verstandelijke ontwikkeling). Je gaat je hechten aan de mensen rondom je. Heel belangrijk! In de eerste twee jaar van een kinds leven leert het zich te binden.
Als er een hechte band is, dan zal je als kind later geen problemen hebben om contact te leggen met anderen. Liefde, geborgenheid, veiligheid en aandacht zijn ontzettend belangrijk in je kindertijd.

Na de verstandelijke ontwikkeling ontwikkelt geleidelijk aan de eigen persoon (ofwel de sociale ontwikkeling). Het leren kruipen, lopen en rennen (dit is de grove motoriek). Vervolgens ontwikkel je de fijne motoriek door te leren grijpen, bijvoorbeeld door zelf te eten. Verder ontwikkel je je fijne motoriek door te tekenen, een bal vangen en weggooien, te schrijven, etc.

Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsritme. Het is als ouder belangrijk dit eigen ritme te respecteren, en rekening te houden met de eigenheid van het kind. Sommige kinderen lopen bijvoorbeeld al met 10 maanden, anderen pas met 18 maanden of nog later. Dat betekent niet dat je als kind afwijkt van ‘het normale groeiproces’, want dat is er niet. Ieder kind heeft een eigen groeiproces. Ik heb gezien dat vlugge kinderen ineens een stilstand in de ontwikkeling kregen. En dat langzame kinderen ineens in een paar maanden alles inhaalden. Je kunt er niets van zeggen.

Je Voorbestemming

Het zegt wel iets over wat voor jou belangrijk is, wat je Ziel belangrijk vindt. Misschien kun je nog de verhalen traceren over je ontwikkeling als kind zijnde. Of weet je het zelf nog. Kijk naar waar je kind graag mee bezig is, en je weet welke richting de Ziel heeft gekozen. Zie daartoe de voorbeelden bij https://www.daishadewijs.nl/de-kinder-ziel/

Volgens oude verhalen komen we allemaal in dit leven met een bepaalde voorbestemming. En komen we hier op aarde met ons Zielenplan. Ons innerlijk weten kent dit Zielenplan. In dit Zielenplan zit alles wat te maken heeft met wat je komt doen in dit leven, wat voor kwaliteiten je bij je hebt en welke je wilt ontwikkelen. Welke uitdagingen je tegen zult komen, wat je wilt ontvangen en geven in dit leven. Het betekent niet dat wanneer je ergens heel goed in bent, dat dat je weg is. Je Ziel wil zich verder ontwikkelen, wil nieuwe dingen in dit leven in zich ontwikkelen.

Een voorbeeld: een jongen wordt al vanaf de eerste klas van de bovenbouw gepest op school. Jaar in, jaar uit is het voor hem afschuwelijk op school. Zo erg dat hij op een gegeven moment als jonge puber niet meer wil leven. Hij is trouwens momenteel niet de enige onder jonge kinderen.

Al decennialang worden steeds meer bewuste kinderen geboren. Immers we groeien toe naar een andere wereld, een wereld waar meer harmonie tussen de mensen waarheid gaat worden. Wanneer je bewust leeft, weet je wat daarvoor nodig is. Vandaar dat de kinderen mondiger zijn, moeite hebben met arrogantie en hiërarchie. In de ogen van ouderen brutaal zijn, terwijl ze slechts hun ongezouten mening geven.

Terugkomend op de jongeman. Wanneer je het zes jaar hebt volgehouden om zo getreiterd te worden, heb je een aardige buffer tegen onterechte kritiek opgebouwd. Deze buffer heb je beslist nodig wanneer je met nieuwe menselijke ideeën komt. Zeker in de politiek, of op vooraanstaande posities. Ik kan me voorstellen dat de jongeman aan het ‘einde van zijn latijn’ is, ofwel niet meer wil leven. In wezen wil hij DIT leven niet meer. Dus is het tijd om hem voor te bereiden op de door zijn Ziel zeer belangrijke gekozen taak, namelijk mensen helpen die in het verdomde hoekje van de maatschappij staan of zijn beland.

Invoelen of meevoelen?

Invoelen is tien keer beter dan meevoelen. Waarom maken leergrage Zielen, ofwel mensen die vele gebeurtenissen in hun leven kunnen betitelen als zijnde onaangenaam, zoveel mee? Omdat ze zijn gekomen om mensen te helpen, soms zelfs 24 uur per dag. Ben jij een leergrage Ziel? Dan zal je, waar je ook bent, mensen tegenkomen die je hulp nodig hebben, of een luisterend oor nodig hebben. En wat is er dan niet mooier dat je kunt INvoelen wat hun probleem is, in plaats van slechts te kunnen meevoelen.

Wat is het verschil? Invoelen betekent dat je hart wordt geraakt, en zodoende innerlijk weet wat hun probleem is. Daardoor kan je een advies geven waar men mee verder kan. Meevoelen betekent dat je verstand er zich mee gaat bemoeien, en dénkt te weten wat het beste is voor de persoon. Maar wat dikwijls de plank misslaat.

Stromende energie

Hoe meer we ons verbinden met hoe we dingen geleerd hebben, en niet met ons innerlijk weten, hoe meer we afwijken van ons Zielenplan. Hoe meer je vertrouwt op je verstand en dingen mentaal probeert te verklaren of de oorzaak van iets wilt vinden of uitleggen, hoe meer je energiebron en doorstroming uitputten of afzwakken. Wanneer je missie je roept, is het beter hieraan gehoor te geven, zodat je het in je eigen tempo kunt verwezenlijken.

Soms moet je wat oplossen c.q. healen in jezelf om de energie te laten stromen. Je kunt soms zo versmolten zijn met je huidige levenspad en/of geloofspatronen of de manier van leven waarmee je niet happy bent, dat je energie alleen nog maar daarnaar toegaat.

Als we ons Zielenplan volgen wil het niet zeggen dat we geen moeite meer moeten doen om onze bestemming in ons leven te integreren. Het zegt niet dat ons leven alleen nog maar uit gelukkige momenten bestaat. Immers onze leermomenten gaan door. Conform onze eigen Ziel-voorbestemming leven en in ons innerlijk weten wat het beste voor ons is, brengt tevredenheid, brengt je vrijheid.

Wanneer ben je vrij?

Wat bedoel ik met vrijheid, met tevredenheid? Je bent pas echt vrij wanneer je het niet meer nodig vindt dat andere mensen je begrijpen. Wanneer je begrijpt wat de ZIN van je leven is, met welk doel, welk Zielenplan je hier bent gekomen. Ik zou je daar bij kunnen helpen, maar je kunt het ook zelf. Lees in ieder geval de blogs die ik hierboven noem. Maar het belangrijkste is dat, zoals ik al zei, dat anderen je niet hoeven te begrijpen. In het woord ‘begrijpen’ zit ‘grip hebben op’.

Het is mooi als mensen je begrijpen, alleen niet als dat voor je per se noodzakelijk is. Want dan hebben die personen grip op je, en kan het zijn dat ze je dingen in de mond leggen, of adviezen geven die totaal niet bij je passen. De meeste mensen geven vanuit hun eigen denkwijze advies, dus niet vanuit het invoelen.

Wanneer je begrepen wilt worden, wil je erbij horen. Hiervan kan de consequentie zijn dat je je aanpast, conformeert met hoe zij in het leven staan. Dat brengt je zeker geen vrijheid, en ook geen tevredenheid. Je komt dan in gevecht met jezelf. Ik heb liever een conflict met een ander dan een conflict met mijzelf. Met mijzelf moet ik dag en nacht leven, met de ander hoeft dat niet.

Heftige gebeurtenissen brengen je terug naar je Zielenplan!

Weet, dat heftige, ingrijpende gebeurtenissen je terugbrengen naar het volgen van je Zielenplan. Je hart gaat open en een diepgaand begrip opent en ontwikkelt zich. Tenminste als je er zo naar gaat kijken. Je hoeft niet meteen te begrijpen waarvoor het gebeurt. Dat komt later wel, als de puzzelstukjes meer op hun plek zijn gekomen.
Vervelende perioden, of heftige gebeurtenissen en momenten in je leven zijn nodig om je naar je Zielenplan terug te brengen. Dus in plaats van in teleurstelling, of verdriet te blijven hangen, weet dat dit uiteindelijk het beste voor je is en leef!

Zonder jou is de schepping op dit moment niet compleet.
Daarom: maak jezelf geen verwijten om dingen waar je je schuldig over voelt of die je nog niet kunt.
Zolang je leeft ben JIJ nodig hier op aarde.

Geniet van jezelf en zeg tegen jezelf: Ik hou van MIJ!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 06/02/2020

Reageren is niet mogelijk.