Voorspelling 2017, het jaar van Voorspoed en Spiritualiteit !

De tendens van de laatste jaren zet zich in 2017 voort. In ons leven zullen er altijd golfbewegingen zijn. Je kunt dat ook zien in mijn serie over de diverse decennia vanaf 1900 tot heden. Zoals het in de wereld is, zo is het in ons leven, er zijn nu eenmaal ups en downs. Dat kan zelfs op een dag, week of maand zijn.

Dit kun je verwachten in 2017:

 • het begin van de ommekeer voor de komende vier decennia
 • de woningmarkt zal zich langzaam verder positief ontwikkelen
 • Tweede Kamerverkiezingen
 • in de politiek blijft de menselijke maat nog steeds ver achter
 • krachten worden sterk gebundeld in gezamenlijke activiteiten
 • een succesjaar voor de webshops
 • vrijwilligers werk c.q. -activiteiten zijn hot
 • voor velen hét jaar van een grote doorbraak
 • en de start van een nieuwe positieve cyclus
 • relaties krijgen het zwaar te verduren
 • IS blijft doorgaan met terreuraanslagen en gruwelijkheden

Zo begon het… en zo gaat het verder

Voor velen was 2016 het jaar van de grote Ommekeer. Bij de een ging het er heftig aan toe, de ander die van nature flexibel is, was het meer meegaan ‘in the flow’. Maar bij eenieder werd het doorzettingsvermogen veelvuldig aangesproken. Het was geen jaar om achterover te gaan zitten en niets te doen. Ook in 2017 zet deze energie zich door. De verandering kan op elke gebied zijn: in je relatie, in jezelf, op je werk, in je dagelijkse bezigheden, etc. De grootste verandering zal in het gebied zijn waar je de afgelopen jaren niet voldoende aandacht aan hebt geschonken.

Was je druk bezig om carrière te maken en ontbrak de aandacht naar je partner en/of gezin, dan zal de verandering in je relatie zijn. Was je de laatste tijd druk, druk, druk, dan is het in jezelf. Je zult meer rust willen en daarom je activiteiten gaan beperken. Was het dat je al een poosje voelt: ‘dit werk wil ik niet meer’ dan neem je in 2017 maatregelen om het te veranderen. Of, en daar zou ik liever niet op wachten, het wordt voor je gedaan door fusie, reorganisatie, etc. Het is een uitstekend jaar om je als zelfstandige te gaan vestigen.

2017 is het Jaar van Voorspoed !

In 2017 zet de vooruitgang zich voort in alle aspecten van onze samenleving. Het is voor velen het jaar van Voorspoed. Het natuurlijke ritme daarbij is dat er wisselende bewegingen zijn, welke nogal wat onrust in jezelf en in de maatschappij teweeg kunnen brengen. De weg omhoog gaat nu eenmaal met slingerbewegingen. Een berg bewandel je ook niet stijl omhoog, dat is iets voor bergbeklimmers en dat zijn slechts enkelen onder ons. Het zou teveel van je vergen en daarbij betekent het risico’s nemen.

Nu heeft de mens van nature een behoudende aard. De vele veranderingen die in 2017 van ieder mens worden gevraagd kunnen je passief maken of juist heel actief. Wanneer je je overgeeft aan de veranderingen die op je pad komen, zullen deze je naar een gelukkig mens en een leven met voorspoed brengen. Dus zie de veranderingen niet als een kwelling of lot (het woord lot betekent oorspronkelijk ‘luister’!) maar als een gelukskans.

Er komen verschillende situaties in 2017 die ons als een ‘ramp’ voorkomen, doch die uiteindelijk leiden tot een goed geheel. Je begrijpt in eerste instantie wellicht niet wat de oorzaak c.q. aanleiding er van is. Dat hoeft ook niet, belangrijker is je reactie erop. Stroom je mee dan komt het goed, verzet je je dan kunnen de gevolgen nadelig zijn.

Het is een jaar waarin je je zelfvertrouwen en eigenwaarde verder kunt ontwikkelen. Dit door objectief naar je situatie te kijken en de wereld om je heen. Hierdoor zal het makkelijker zijn om met de veranderde omstandigheden om te gaan. 2017 is het jaar dat je vaste oude patronen kunt doorbreken. Het mooie is, je doorbreekt dan tegelijkertijd de cirkel van diverse vorige generaties. Waardoor een nieuwe positieve cyclus ontstaat en dat voor generaties lang!

2017, de start naar eenheid

2017 openbaart zich voor bijna iedereen als het begin van een nieuwe start. Een start naar eenheid met en in jezelf, met anderen, met de natuur en alles om je heen. Het is het zaadje dat de komende tien jaar uit gaat groeien tot een vruchtbare boom.

Wat je daar voor kunt doen? Je hoeft je leven niet te veranderen, je hoeft jezelf niet te veranderen, slechts je denken dient te worden veranderd. Je ego gebruikt je denken om de negatieve kwaliteiten in je wakker te maken, zoals hebzucht, egoïsme, eerzucht, haat, etc. Je hart gebruikt je denken om de positieve kwaliteiten in je te activeren, zoals respect, begrip, liefde, tevreden zijn, etc. en dit naar jezelf en alles om je heen!
Dus wees alert wie je je denken laat besturen, je ego of je hart? Welk zaadje wil je planten? Neig je naar het negatieve, het doemdenken, wees alert en kies in 2017 voor een nieuw positief leven.

Menselijke Maat, de betutteling slaat nog meer toe

In plaats van meer verantwoordelijkheid aan de mens te geven, wordt er nog meer betuttelt. Door bijvoorbeeld een rookverbod op te leggen in je eigen huis wanneer je een gezin met kinderen hebt. De rookvrijruimten worden beperkt. Sowieso krijgt het rookverbod in 2017 veel aandacht.
Niet alleen op rookgebied wordt er door de regering je eigen verantwoordelijkheid ontnomen, er zullen verplichtingen komen waar je niet blij mee bent. Of ze gaan werken is dan ook nog maar de vraag.

Spiritualiteit

Terwijl we als mens steeds meer verplichtingen opgelegd krijgen, vechten we onze geest vrij door meer aandacht te schenken aan spiritualiteit en bewustwording.
De kernbegrippen van spiritueel leven zijn devotie en discipline. Devotie, ofwel toewijding, zorgzaamheid en respect. Discipline is handelen naar de regels en waarden die in de maatschappij gelden voor de omgang met elkaar. Veel mensen hebben nogal moeite met zowel devotie als discipline. Echter door de oplegde discipline ontstaat er een hang naar devotie.

Wat ik onder spiritueel leven versta kun je lezen in mijn blogDaar in staat onder andere: Spiritueel leven betekent dat, wanneer de situatie je niet gelukkig maakt, dat je deze verandert. Je leeft vanuit vrije wil, niet vanuit een oerdrift, niet vanuit een impuls. Mocht de impuls er zijn, dan maak je de keuze om er wel of niet naar te handelen.

Een gebeurtenis kan mij verdriet doen, veel verdriet zelfs, maar het maakt mij niet ongelukkig. Tegelijkertijd dat het gebeurt ben ik me bewust dat het hoe en waarom ook een positieve kant heeft. Niets kan nog zo negatief zijn of er zit ook een positieve kant aan. Ik kan, als er iets dramatisch, traumatisch, vervelends, enzovoorts gebeurt kiezen om alleen maar het negatieve te zien of ik kan kiezen het positieve te zien en daar naar gaan leven. Alles in het leven heeft het positieve en het negatieve in zich. Ik kies er voor om naar het positieve te kijken, vandaar het gelukkig zijn!

Samen zijn we sterk!

Het wij-denken krijgt in 2017 steeds meer vorm. Vrijwilligerswerk is niet meer voor de enkeling, gezamenlijke initiatieven op elk gebied worden in 2017 veelvuldig gestart. Of dat nu een buurtfeest of iets doen voor vluchtelingen, eenzamen, voedselbank, zieken etc. is.

In mijn vorige voorspelling vermeldde ik: ‘Het wij-samen ofwel samenwerking en samen delen dat in de 21ste eeuw sterk zal toenemen. We ontkomen er niet aan om extra aandacht te besteden aan mensen die niet meer kunnen rondkomen. Mensen die in de problemen zitten, komen er niet onderuit om hulp te vragen.
De vanouds ruime en intensieve vorm van burenhulp ofwel nabuurschap wordt belangrijk en zal steeds meer vorm krijgen. Wat eten brengen bij je buren die het niet zo breed hebben of ziek zijn, wordt gewoon. Krachten worden gebundeld, activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. Ook het ruilen met elkaar zal steeds meer plaatsvinden. Dit kunnen diensten zijn, gezelschap bieden, materiële zaken of kleine taken.’

Geld en Belastingstelsel

Wat ik hierover in de Voorspelling van 2016 schreef zal niet veel veranderen in 2017. Namelijk crowdfunding, mantelzorgers, nabuurschap, enz. worden de komende jaren als heel gewoon ervaren. Betalen met geld zal zeker niet verdwijnen, maar door ruilen met elkaar – zowel materie als diensten – krijgt het betalingsverkeer een andere vorm. Doordat hierdoor de heffing van BTW in het gedrang komt, zullen over betalingen in natura nieuwe fiscale maatregelen komen.

De BTW heffing heeft de komende jaren steeds meer de aandacht en we ontkomen er dan ook niet aan dat het hoogste tarief naar de 24% groeit. Een belastingherziening is al gaande, niet alleen qua BTW alle belastingen zullen worden herzien. Dit zal de komende jaren een ‘hot-item’ worden. Protesten, meningsverschillen tussen de politieke partijen, het lobbyen van bedrijven, we worden meerdere keren geconfronteerd met onduidelijke en onrustige situaties betreffende de belastingheffingen.

Vluchtelingenbeleid

Het protest tegen opname van vluchtelingen is onderhand gestopt. Slechts een enkeling zal nog protesteren, je ziet juist acties waar in vluchtelingen worden ondersteund en geholpen om zich in Nederland thuis te voelen.

De slogan ‘Delen is Helen!’ zie je nu al, december 2016, ontstaan. ‘Inwoners van het Nederlandse dorp Easterlittens, in Friesland, hebben samen een huis gekocht voor Syrische vluchtelingen. Het dorpje telde nog geen enkele asielzoeker en wil op die manier een steentje bijdragen in de vluchtelingencrisis.’
Deze en andere acties zullen in 2017 min of meer ‘gewoon’ worden. Niet alleen qua huis, maar ook qua voeding, kleding en andere basisbehoeften.

Zorg en Gezondheid

De nieuwe Zorgwet is een hopeloze mislukking. Ook al willen de instanties daar niet aan toegeven. De aan de Gemeenten opgelegde verantwoordelijkheid is een fiasco. Ze hebben niet de deskundigheid en te weinig mensen hiervoor. Er zullen in 2017 dan ook veelvuldig schandalen tevoorschijn komen die om strenge maatregelen vragen.

Voeding – kwantiteit wordt kwaliteit. De trend dat grootmoeders recepten weer helemaal in zijn, zal in 2017 en de komende jaren blijven. Net zoals ik in de Voorspelling 2016 waarschuwde, pas op voor nep-producten. Wanneer je in amandelmelk slechts twee amandelen hoeft te verwerken, kun je niet spreken van echte amandelmelk. Gebruik daarom je gezonde verstand en lees goed de etiketten of er E-nummers in zitten en of het product dat in de naam wordt genoemd voldoende aanwezig is. Speltbrood hoeft slechts voor een klein gedeelte uit spelt te bestaan. De rest mag tarwe en andere ingrediënten zijn, terwijl je juist tarwe wilde vermijden.

De consument blijft de komende jaren voor puur natuur kiezen, en in plaats van kwantiteit voor kwaliteit. De porties zijn kleiner en gezonder. Het aantal mensen dat zelf groenten en fruit van het land halen c.q. plukken bij de boer zal de komende jaren sterk stijgen. Ook het delen met elkaar van klaargemaakt eten of producten uit de moestuin zal blijven groeien.

Gezonde en biologische voeding zijn al bijna gewoon geworden. Steeds meer restaurants leggen zich toe op streekproducten, de oerdis en/of vergeten groenten. Zelfs bij de snackbar op de hoek kun je terecht voor gezonde biologische producten. Ook het zelf bakken en koken is weer helemaal terug. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht.

De food trends die ik mijn Voorspelling 2016 beschreef zal in 2017 meer gewoon worden. Namelijk dat de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven steeds meer aandacht krijgen. Grote merken houden hier rekening mee en maken reclame dat zij deze niet meer gebruiken. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

Fabrikanten gaan zich steeds verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. Wat heel belangrijk voor de consument is de etiketten goed te lezen, want het is niet altijd dat er wat er aan de voorkant wordt vermeld dit helemaal terecht is.

Dit blijft de komende jaren

De jeugd is de toekomst. De jeugd heeft niet alleen de toekomst, de jeugd ís de toekomst en dat gaat men steeds meer beseffen. Er zal niet alleen gekeken worden naar de diverse leermethoden, ook de wijze waarop het wordt gepresenteerd krijgt aandacht. De leerstof zal meer worden afgestemd op de individuele leerling in plaats van op de gemiddelde ‘massa’.

Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven. De werkeloosheid, door de vele ontslagen in 2016, neemt in 2017 weer wat af. Dit doordat mensen inzien dat je je beter kunt omscholen dan werkloos te blijven. Er is ook werk genoeg, dan maar iets minder verdienen in plaats van geen toekomst hebben. Want mensen die langdurig werkloos zijn zullen steeds moeilijker werk vinden.

Probeer ontslag te voorkomen door bijvoorbeeld een flexibele opstelling binnen het bedrijf qua werkzaamheden en verantwoordelijkheid te nemen. Mocht je toch worden ontslagen: bezint eer ge begint. Neem een goede adviseur in de arm en kies voor de beste regeling.

Klant eist kwaliteit

De mens van tegenwoordig is mondig en eist kwaliteit in plaats van kwantiteit. Van een ZZP’er wordt grote dienstbaarheid verwacht. Ook al heb je ‘een naam’ opgebouwd, dat is in deze en komende jaren niet meer voldoende. Degene die de afgelopen jaren zelfstandig zijn geworden bieden meer service en innovatieve ideeën. Men laat zich liever bedienen door de kleine zelfstandige dan door de grote kantoren.

Woningmarkt en woongemeenschappen

De door mij voorspelde opleving in de woningmarkt is uitgekomen. Deze groei zet zich in 2017 langzaam door. Door de vernieuwde presentaties van de makelaars wordt de huizenmarkt aantrekkelijker en overzichtelijker. De prijzen van de huizen zullen een lichte stijging laten zien, terwijl de hypotheekrente laag blijft, waardoor men meer koopkracht heeft.

Volgens de Rijksoverheid stond in 2015 ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Zoals ik vorig jaar voorspelde nam deze leegstand in 2016 nog meer toe, momenteel is de leegstand zelfs 17,5%. Leegstaande kantoren zijn niet alleen slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven, in de grote steden is een grote behoefte aan woonruimte.
Daar kantoren en woningen andere bestemmingen zijn dient, voordat kantoren kunnen worden omgebouwd tot wooneenheden, het bestemmingsplan te worden veranderd. Door de in 2014 makkelijker gemaakte procedure wordt de trend dat grote gebouwen, zoals kantoren, scholen, kerken, tehuizen, worden omgebouwd tot studentenflats of andere wooneenheden, in 2017 steeds meer toenemen.

Wat in 2016 begonnen is, zal in 2017 verder doorzetten, namelijk het ontstaan van nieuwe woongemeenschappen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor alleenstaanden en kleine gezinnen. De kosten van de verbouwing van kantoren tot zulke wooneenheden zijn aanzienlijk goedkoper, dan wanneer er aparte wooneenheden worden gemaakt. In de servicekosten is het door een externe kracht schoonmaken van het gezamenlijke gedeelte inbegrepen.

Rente, renteaftrek en hypotheken

De hypotheekrente blijft in 2017 laag. De huidige regelingen wat betreft hypotheekrente aftrek en hypotheken blijven gehandhaafd.

Tweede Kamerverkiezingen

Wat ik in 2015 voorspelde betreffende de Tweede Kamerverkiezingen zal niet veel veranderd zijn, ondanks de prognoses die men nu maakt. Soms komt een voorspelling pas een paar jaar later uit. Net zoals bij visioenen, het kan jaren duren voordat ze uitkomen.

Overstromingen en extreme droogte in de wereld

Over de hele wereld krijgt men in 2017 meerdere keren te maken met overstromingen en op andere plaatsen extreme droogte. Het is het yin-yang in de natuur, daar waar het op de ene plek veel teveel is is het ergens anders veel te weinig.
Het weerspiegelt ook de huidige mens, aan de ene kant overvloed aan de andere kant een tekort. Zolang iemand naar tv-programma’s kijkt met gewelddadigheden en/of Roast of Gordon kan waarderen, zal de innerlijke vrede in diezelfde persoon nog ver weg zijn. De programma’s weerspiegelen namelijk de innerlijke oorlog in hen.

Ter aanvulling

Het is geen specifieke voorspelling zoals andere jaren. Dit omdat ons dagelijkse leven niet bestaat uit specifieke cijfers of data. In ons leven is de essentie het meest belangrijke. De essentie van onszelf en hoe we in het leven staan. Vandaar dit jaar geen toekomstvoorspelling maar hoe het in het algemeen zal zijn.

In al mijn blogs kun je antwoorden vinden op je levensvragen. Ze stellen je in staat om ontbrekende puzzelstukjes in je levenspad te ontdekken en aan te vullen. Ze geven antwoord op je vragen met betrekking tot hoe het leven zich ontwikkeld.  Mijn blogs gaan over het leven zelf en doen je je jezelf en anderen te begrijpen. Maandelijks worden mijn blogs door 60.000 tot ruim 75.000 mensen gelezen. In 2016 hebben tot nu toe, eind december 2016, ruim 900.000 mensen de blogs gelezen. Je begrijpt dat is niet voor niets.

Diverse series kun je volgen

Ik beoog met de serie die ik kortgeleden ben begonnen over de energie van de diverse decennia van 1900 tot heden dat je jezelf, je ouders en/of grootouders gaat begrijpen. Hoe de wereldenergie op het moment van je geboorte is heeft invloed op het karakter van de mens. Kan ook niet anders, want in die energie word je in de eerste jaren van je leven opgevoed. Elke impuls van buitenaf bepaalt mede je karakter, bepaalt hoe je met dingen omgaat.

Met de serie ‘Keukentafel Psychologie’ beoog ik harmonie en begrip te brengen in relaties. Een onmisbare serie voor iedereen die samenleeft en/of samenwerkt met anderen. Het is belangrijk om in je gezin, met collega’s, in zakelijke contacten, in familiesfeer en vriendschappen je ‘plaats’ te weten en in te nemen. Zodat er een harmonisch samenzijn ontstaat, ruzies en/of irritaties worden voorkomen en een intense band c.q. samenwerking kan worden opgebouwd.

Met de serie over Aura en Chakra’s beoog ik harmonie in jezelf en begrip voor jezelf te verwezenlijken. Zodat je uiteindelijk je eigen adviseur kunt zijn. Ofwel het leven op alle fronten aan kunt.

Zo zijn er vele series in mijn blogs te vinden, bijvoorbeeld ‘Onzichtbare Verbintenissen’. Waarin ik vertel en uitleg over het feit dat vorige levens invloed hebben op ons huidige leven. Onverklaarbare problemen en zelfs pijnen komen soms voort uit een vorig leven.

Zo kun je over elk aspect van je leven een antwoord in een of meerdere blogs van me terugvinden. Of het nu over de Liefde, Oude en Jonge Zielen, Hooggevoeligheid, Depressie, Veerkracht of waar dan ook over gaat.

Dit kon je vinden in de voorspelling van vorig jaar:

Kenmerkende essentie voor de periode 2010 – 2019

De natuur krijgt meer aandacht dan de mens. Aan projecten als Ruimte voor Water, klimaatbeheersing en cultuurhistorische waarden wordt veel geld besteed. Aan de ene kant is er economische groei en tegelijkertijd is er aan de andere kant veelvuldig verspilling van gelden. Verspilling met name op het gebied van onnodige groots opgezette projecten. Regelmatig blijkt achteraf dat het geld, dat uitgegeven wordt aan maatregelen betreffende de natuur en verkeerskundige wegaanpassingen, efficiënter besteed had kunnen worden. De organisaties die deze projecten opzetten en leiden zijn nog steeds uit op macht en status, hierbij speelt het ego van de mens een grote rol.

in de tweede helft van dit decennium is er een overstap van kwantiteit naar kwaliteit. Diverse beerputten worden geopend, vele misstanden op elk gebied in de maatschappij komen in het daglicht. Men beoogt materiële welvaart, maar creëert hierdoor juist verpaupering, ondervoeding en afgescheidenheid. In de laatste jaren van dit decennium wordt bewerkstelligd dat individueel langzaamaan steeds meer ‘wij’ wordt. Men moet wel om niet weer in een crisis terecht te komen.

Kenmerkende essentie voor de periode 2020 – 2029

Grote aandacht voor de basisbehoeften van de mens. Men heeft in de voorgaande jaren ontdekt dat het noodzakelijk is om eerst een goede fysieke basis te creëren. Dit om hebzucht, heerszucht, agressie, angst, ziekten en onveiligheid terug te dringen. Wat betekent dat de aandacht gericht is op voeding, drinken, zuurstof (schone lucht), kleding en onderdak. In de praktijk betekent dit dat men aandacht heeft voor de ondervoeding van ook de westerse mens. Ondervoeding doordat voeding nauwelijks meer de oorspronkelijke waarde heeft. Biologische landbouw wordt een must, alsmede veeteelt.

Het aantal mensen die vegetarisch zijn is sterk groeiende, vlees eten is uit. Ecologisch bouwen is gewoon. Synthetische stoffen voor kleding worden nog sporadisch gebruikt. Men gaat over de hele linie terug naar ‘puur natuur’. De menselijke maat krijgt nu volop de aandacht, zowel in de politiek als het bedrijfsleven. De slogan zal zijn: is het goed voor de mens, dan is het ook goed voor ons land of bedrijf.

Kenmerkende essentie voor de periode 2030 – 2039

In dit decennium krijgen opvoeding en oude tradities grote aandacht. Spiritualiteit is in, religies verenigen zich. Oude wijsheid wordt al jong geleerd. In het onderwijs zullen vakken als zelfkennis, zelfwaardering en daardoor zelfvertrouwen, verdraagzaamheid, mediteren, sociale moraal en gelijkwaardigheid grote aandacht krijgen. En dat begint al van jongs af aan in de opvoeding en op de basisschool.

Het spirituele, intellectuele en materiële wordt met elkaar verbonden tot één geheel. Waarbij het Zielenleven geïntegreerd is in het dagelijkse leven. Er is contact met buitenaardsen en er vindt een uitwisseling plaats van kennis en technologie.

Kenmerkende essentie voor de periode 2040 – 2049

Door de ontwikkelingen in de vorige decennia gaat het gezonde verstand van de mens zegevieren. Een totaal nieuwe fase in de wereld breekt aan. In plaats van oorlog voeren gaat men samenwerken. Vrede, vrijheid, een eigen individu zijn en tegelijkertijd aandacht voor de ander wordt als gewoon beschouwd.

Erkenning op grond van kwaliteiten zal in alle aspecten van het leven terug te vinden zijn. Zowel bij scholing, werkzaamheden als in het sociale leven. Status is onbelangrijk geworden. Alles zal gericht zijn op zelfrespect en onafhankelijkheid. Men heeft een eigen plaats in de groep op grond van wie je bent in plaats van je prestaties. Dienstbaarheid is geen vies woord meer. Met name op het gebied van communicatie worden er nieuwe vormen ontwikkeld en komt er nieuwe technologie.

Kenmerkende essentie voor de periode 2050 – 2059

Grenzen verdwijnen tussen diverse landen. Niet alleen fysieke grenzen, ook in cultuur, ras, geaardheid, samenleving en geslacht. Het welzijn van de mens – van jong tot oud – krijgt de grootste aandacht. De menselijke maat praat men niet meer over, het wordt geleefd. Of het nu gaat om onderwijs, bedrijven, bouwen en ruimtelijke ordening of wat voor context dan ook.

Mensen ervaren de eenheid in verscheidenheid, zonder dwang en bureaucratie. Men neemt zowel eigen als gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich. Het begint op het leven te lijken zoals in de oude geschriften geschreven staat over het leven van Atlantis, als samenleving en alle andere vormen.

Mijn werkwijze

De vele door anderen gepubliceerde voorspellingen heb ik niet gelezen. Dit om mezelf te behoeden van enige invloed door anderen. Het is net zoals de werkwijze bij mijn consulten, wanneer je voor de eerste keer komt, wil ik nog niets van je weten. Niet waarvoor je komt, niets over je eventuele problemen.

Dit, omdat elk woord dat geuit wordt invloed heeft op de luisteraar(ster), dus ook op mij. Je zou me dan mee kunnen nemen in je probleem. Een probleem waar je zelf niet uitkomt, waar een out-of-the-box-advies voor nodig is. Vandaar dat ik verschoond wil zijn van elke invloed, zodat ik je de sleutels kan aanreiken van nieuwe deuren waar achter nieuwe mogelijkheden op je liggen te wachten.

Over mij

Bijna vijftig jaar ben ik allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Mijn vakkennis op diverse gebieden is groot. Zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Deze kennis wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon en/of het bedrijf c.q. organisatie.
Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen, en dat zijn er gelukkig veel, ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip komt op de eigen situatie. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.

Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl (blog en consulten)
www.wellenberg.nl    (opleidingen, seminars, lezingen, consulten)
www.radiomerlijn.nl  (interactieve radioprogramma’s)

Mailen kan naar: info@wellenberg.nl of info@radiomerlijn.nl
Wil je een afspraak maken voor een persoonlijk of bedrijfsmatig consult? Ik ben tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op: 0575-502264. Kijk daartoe eerst bij de tarieven voor een consult.    

Ik wens je in het komende jaar: Wijsheid, Overgave, Liefde, Voorspoed en Innerlijke Vrede !

Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 19/11/2017

One Response to “Voorspelling 2017, het jaar van Voorspoed en Spiritualiteit !”

 1. Mieke Coigné

  super belichting Daisha, dank je wel voor je krachtig, helder blog! xxx

Reageren is niet mogelijk.