Welke generatie past bij elkaar? Laatste decennia 1990-2010

Dit is het laatste gedeelte van de serie Kinderen geboren in voorgaande Decennia’. Mocht je nog niets of slechts een gedeelte van deze serie hebben gelezen, hier onderaan vind je de links naar de andere decennia.
Er zijn nog twee decennia te gaan, de jaren 1990-1999 en 2000-2010. Voordat ik daarover ga vertellen eerst:

Welke generatie past bij elkaar?

De geschiedenis herhaalt zich, is het spreekwoord. En dat is ook duidelijk te zien, tenminste als je de hele serie hebt gevolgd.
New Age  De laatste decennia van de 19e eeuw (1880-1900) is het begin van de New Age, ofwel het wij-denken. Het uitgaan van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen. Regelmatig terugkomend in de jaren 20; 50; 80 van de 20e eeuw, en nu niet meer weg te denken in onze samenleving.

Snelle ontwikkelingen. Leergrage Zielen kwamen in het eerste decennium van de 20e eeuw veelvuldig op Aarde, maar ook eind jaren 40, vanaf medio jaren 70 en vanaf 1990 steeds meer. Mensen met een groot doorzettingsvermogen, optimisme en die het wij-samen erg belangrijk vinden. Of dat nu in kleine of grote kring is.

Vrijheid, blijheid  Mensen sterk gericht op zichzelf en hun kleine kring, zijn geboren in de jaren 20; eind jaren 60 en begin 70 en de jaren 80.

Opstandige mensen in het 2e decennium van de 20e  eeuw, de jaren 30 en de jaren 60. Mensen waar emotioneel weinig tijd voor was en dat had verschillende redenen: armoede, het op eigen ik gericht zijn van hun opvoeders, dictatuur, doemdenk-periode, de vele opstanden of oorlog. Ze moesten zich aanpassen en hun mond houden. De één gaat dat overschreeuwen, de ander verschuilt zich en gaat op de vlucht voor discussies. Zelfs kan men beide kanten in zich hebben.

Wie begrijpen elkaar het best?

Je ziet vaak dat de essentie van een decennium drie decennia later terugkomt. Elke keer is de periode er tussen ongeveer 30 jaar. Is dit de reden dat grootouders, die jong getrouwd zijn en meteen kinderen hebben gekregen, beter met hun kleinkinderen weten om te gaan dan met hun eigen kinderen? Is dat het grote geheim van het succes van aandachtvolle grootouders? Het zou kunnen, er spelen natuurlijk meer factoren mee: men is rustiger geworden in de loop der jaren, de verantwoordelijkheid blijft primair bij de ouders liggen en men heeft meer tijd.

Wat ik heb gemerkt is dat als er ongeveer dertig jaar tussen beide zit er een beter begrip is voor elkaar. Dit doordat de geschiedenis zich herhaalt en het een periode beslaat met een terugkerende essentie. Relaties waarbij men met elkaar slechts een paar jaar in leeftijd verschilt, kan net dat cruciale verschil zijn in de energie die in de wereld gaande was. Zodat je niets van elkaar begrijpt.

Waarom deze uitgebreide serie?

Ik hoop hiermee meer begrip te hebben gekweekt voor je ouders, grootouders en alle vorige generaties en dat je jezelf beter begrijpt. Maar ook voor familie, partners en kinderen. Ze zijn nauwelijks verschillend met onszelf. De materie is in de loop van de de generaties vaak van vorm veranderd, maar zeker niet in essentie. Kijk naar de veelvuldige brieven die vroeger naar elkaar werden geschreven, nu zijn dat de mails, de sms’jes, de apps.

De emotionele ervaringen zijn per decennium verschillend geweest en daardoor ook de gevoelsuitingen. Het enige wat altijd hetzelfde is gebleven is onze essentie:

  • we zijn geboren om onszelf en anderen lief te hebben
  • in ons hart zit ongelooflijk veel liefde
  • we willen respect, begrip en menswaardig behandeld worden.
    Voor elke generatie zijn dit de belangrijkste aspecten van ons menselijk bestaan.

Wil je begrip hebben voor je kinderen of je ouders, heel belangrijk (!), lees dan de conclusies bij elk decennium. Zie het verschil met jezelf. Begrip hebben is positief kijken naar wat achter de woorden ligt die worden gezegd. De ander kijkt en handelt namelijk vanuit zijn eigen Ik. Ofwel: ga eens in de schoenen van de ander staan!

Ik ga verder met de laatste twee decennia:

Jaren 1990-1999

Het einde van de Koude Oorlog, men verwacht dat ideologische conflicten en permanente oorlogsdreiging voorgoed tot het verleden behoren. Helaas blijkt in de huidige tijd dat het weer sterk aanwezig is. De laatste ondergrondse kernproeven zijn er nog. Na het aannemen van het kernstopverdrag in 1996 hebben meerdere staten beloofd te stoppen met kernproeven.
De gruweldaden begaan tijdens de Joegoslavische burgeroorlog en de Rwandese genocide leiden voor het eerst sinds 1945 tot het instellen van internationale tribunalen. Bovendien wordt in 1998 te Rome besloten tot het stichten van een Internationaal Strafhof, te vestigen in Den Haag.

De razendsnelle opkomst van nieuwe technieken zoals internet en gsm zorgt voor een ongekende economische groei gedreven door een explosie van de IT-sector. Na de kantoren gaan de meeste mensen nu thuis ook over een computer beschikken. Microsoft verovert met zijn besturingssysteem Windows vrijwel een monopolie positie. Het populaire tekstverwerkingsprogramma Word Perfect wordt verdrongen door Microsofts Word en de internetbrowser Netscape legt het af tegen Microsofts Internet Explorer.
Het wereldwijde computernetwerk dat bekendstaat als internet beleeft in de jaren negentig dé grote doorbraak. De opkomst van internet en mobiele telefonie zijn mede de oorzaak van een sterk opbloeiende wereldeconomie en navenant stijgende beurskoersen met een absolute top rond de eeuwwisseling.

De combinatie van een nieuwe wereldorde en economische groei zorgt met name in de tweede helft van de jaren 90 voor groot positivisme in de westerse wereld. De bomen groeien weer naar de hemel! Merkkleding wordt erg belangrijk, anders hoor je er niet bij.

Kinderen geboren in de jaren 90

De jaren 90 kenmerken zich door rust en groei. Een weldaad voor de mensen die in deze jaren zijn geboren. Je ziet dan ook dat deze kinderen rustiger en sterk gevoeliger zijn dan bijvoorbeeld in de decennia hiervoor. De meeste van de in de jaren 90 geboren kinderen zijn gekomen om met hun sterke intuïtieve gaven en heldere kijk op het leven als volwassenen nieuwe mogelijkheden te scheppen voor een harmonieuze wereld. Zeker wanneer ze rond de veertig zijn helpen ze mee aan de grondlegging van een wereld waarin respect voor de medemens en wederzijdse acceptatie grotendeels aanwezig zal zijn.

Jaren 2000-2010

Deze jaren staan in het teken van opstand, oorlog terrorisme en agressie. Een crisis teistert de wereld. Zijn het de laatste stuiptrekkingen van de overgang naar een wereld waarin we het écht anders willen?

In de wereld: Het begint met de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Als reactie hierop beginnen de Verenigde Staten een strijd tegen terrorisme. De oorlog in Afghanistan is het directe gevolg van de aanslagen in New York. Voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van de NAVO wordt artikel 5 van het Handvest ingeroepen: een aanval op één is een aanval op allen. Dan de Irakoorlog.
In 2003 valt een Amerikaans-Britse legermacht Irak binnen omdat dit land massavernietigingswapens zou verbergen. Het Ba’ath-bewind van Saddam Hoessein wordt omvergeworpen waarna er chaos en terreur heersen. De massa-vernietigingswapens worden niet gevonden, en bewijs voor de beweerde connecties die het land met Al Qaida zou hebben evenmin.

In Nederland: De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh brengen grote spanning in de samenleving. Onderwerp van heftige discussie is de vraag, hoe ver men onder het mom van vrijheid van meningsuiting mag gaan in het kwetsen van andermans (religieuze) gevoelens.

Moord, terreur, Koningshuis

Een groep radicaalislamitische jongeren wordt veroordeeld wegens het voorbereiden van terroristische aanslagen. Van deze Hofstadgroep had ook de moordenaar van Theo van Gogh deel uitgemaakt. De politicus Geert Wilders stapt in 2004 uit de VVD om vrijuit te kunnen ageren tegen Turkse toetreding tot de Europese Unie. In 2008 zet hij in de film Fitna een aantal geweldsincidenten rond de Islam achter elkaar en vindt zelf, dat hij daarmee een beeld van een wereldreligie heeft geschetst.

Ook voor ons Koningshuis is het een veelbewogen decennium.
Op 02-02-2002 treedt prins Willem-Alexander in het huwelijk met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. De ouders van de bruid zijn niet welkom wegens de deelname van haar vader aan de militaire regering van Argentinië.
De tweede zoon van koningin Beatrix, Johan Friso, verliest zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis door het verzwegen verleden van zijn bruid Mabel Wisse Smit.
De prins-gemaal Claus sterft, en ook de oude koningin Juliana en haar gemaal Bernhard worden in de koninklijke grafkelder bijgezet. Op de 100e geboortedag van Juliana wordt in Apeldoorn een aanslag gepleegd op de familie.

foto: Beeld: RVD / Jeroen van der Meyde

Vele nieuwe mogelijkheden

Het geregistreerd partnerschap, ooit bedacht als substituut-huwelijk voor homo’s, vindt na de invoering van het homohuwelijk een nieuwe doelgroep. Echtparen vermijden een ingewikkelde en dure echtscheiding door hun huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, dat snel en goedkoop kan worden beëindigd. Deze flitsscheiding wordt evenwel internationaal niet erkend, en uiteindelijk maakt de regering er een eind aan.

In 2001 opent in Rotterdam de eerste voedselbank. Er volgen er meer, vooral in 2005 neemt het aantal toe.

In een aantal geruchtmakende zaken moeten de rechterlijke instanties later terugkomen op een vonnis. De Schiedammer parkmoord, waarin een onschuldige vier jaar gevangen is gehouden, leidt tot de instelling van een commissie om oude strafzaken opnieuw te bekijken. Vervolgens wordt de Puttense moordzaak herzien en worden de zaken tegen Lucia de Berk en Ina Post heropend.

In 2004 kiezen alle Antilliaanse eilanden in een referendum voor de ontbinding van de Nederlandse Antillen. De streefdatum van 15 december 2008 wordt echter niet gehaald. De koninkrijksregering stuurt Henk Kamp om als regeringscommissaris het proces te leiden.

In 2000 verschijnt het rapport “Ruimte voor water” naar aanleiding van de overstromingen van de grote rivieren in de winters van 1993 en 1995. Zoals de naam al aangeeft pleiten de rapporteurs ervoor het water de ruimte te geven, dit door middel van groene bekkens achter de rivierdijken die bij hoog water kunnen dienen als opvangbassin.

Senseo is een nieuwe sensatie, een voorverpakte hoeveelheid koffie wordt in een apparaat gelegd. Gebruiksgemak en smaak maken een snel verkoopsucces van het product van Philips en Douwe Egberts. Nespresso en andere merken volgen.

Invoering van de euro.

Boeken worden eveneens voor digitale media zoals e-readers uitgegeven. Bij veel hogere opleidingen krijgen nieuwe studenten in plaats van een zware lading boeken een laptop aangereikt waarop alle benodigde studiemateriaal is geïnstalleerd. Lcd- en plasmaschermen vervangen steeds vaker de beeldbuis van televisies en computerbeeldschermen.

We kunnen niet meer zonder internet, digitaal betalingsverkeer.

Internet, pc, kranten, radio en televisie zoeken naar nieuwe mogelijkheden zoals de digitale krant en video on demand. Een veelgebruikte nieuwigheid is de mogelijkheid gemiste televisie-uitzendingen via het internet alsnog te bekijken.
In navolging van Big Brother ontstaat de realitysoap, een dagelijkse registratie van bekende mensen in hun eigen omgeving. Individuen, bedrijven en media openen weblogs, waarop dagelijks, of in elk geval regelmatig, nieuws verschijnt over een bepaald onderwerp.

Steeds meer mensen doen hun geldzaken via de pc. De Game industrie evenaart eind 2009 zelfs de filmindustrie. In steeds meer consumentenelektronica worden computers toegepast in de vorm van microchips.
Google is de zoekmachine van de massa geworden. “Even googelen” wordt een gewone uitdrukking. Een andere informatiebron wordt de internetencyclopedie Wikipedia, die sceptisch wordt ontvangen maar na een paar jaar niet meer is weg te denken. Een derde grote publiekstrekker op het internet is marktplaats.nl.

In de natuurkunde en wiskunde worden grote vorderingen gemaakt die ook gebruikt worden in de deeltjesfysica, kwantummechanica en kosmologie. De materiaalindustrie, medische industrie en de biologie beginnen steeds meer met nanotechnologie te werken. De ontwikkelingen in de biotechnologie leiden tot meer begrip van het DNA wat weer leidt tot toegepaste genetische manipulatie en andere soorten van gentechnologie die ook toepassingen vinden in onder andere voedselindustrie en de gezondheidszorg.

De stijging van de olieprijzen en het naderende einde van gemakkelijk winbare olievelden bevorderen de opkomst van alternatieve energiebronnen en besparingstechnologie zoals ‘groene’ technologie, hybride auto’s, zuinige auto’s en zonnepanelen op woningen. Ook op het vlak van de ruimtevaart wordt vooruitgang geboekt. Er worden plannen gemaakt om opnieuw naar de maan en zelfs naar Mars te reizen. China slaagt er als derde land ter wereld in om zelf een mens in de ruimte te brengen.

De digitale camera maakt in enkele jaren een einde aan de fabricage van filmrolletjes.
De alomtegenwoordige mobiele telefoon verdringt steeds meer de ‘vaste’ telefoon. Een populaire communicatievorm wordt sms, dat een eigen compacte taal genereert. Ook kan de nieuwe generatie mobieltjes fotograferen en later zelfs filmen.

Ook op het vlak van de ruimtevaart wordt vooruitgang geboekt. Er worden plannen gemaakt om opnieuw naar de maan en zelfs naar Mars te reizen. China slaagt er als derde land ter wereld in om zelf een mens in de ruimte te brengen.

Kinderen geboren in de jaren 2000-2010

Alles wordt in de jaren 2000-2010 opengegooid. Dit creëert voor later de mensen welke niets versluierd willen houden. Snel achter dingen kunnen kijken en zeer mondig zijn. Je kunt deze kinderen niet meer iets op de mouw spelden. Ze willen duidelijkheid, eerlijkheid. Veel mensen van de oudere generatie hebben moeite om met de kinderen van deze tijd die zich zo anders en snel ontwikkelen om te gaan.

Tot zover deze serie, volgende week weer een andere serie.
Waarover? Dat blijft nog even een verrassing!

Lieve groet,
Daisha

Deze serie begon met de interessante jaren 1900-1919
Vervolgens de opstandige jaren 1920-1939
De jaren van angst en bevrijding 1940-1959
Welvaart, Flowerpower, de jaren 1960-1969
Zelfstandig, Flexibel, Pragmatisch, de jaren 1970-1979
Kwetsbaar, Gevoelig, Revolutionair, de jaren 1980-1989

P.s. Heb je hier vragen over? Stuur ze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’ te beluisteren bij Radio Merlijn !

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

Gedeeltelijk bron: Wikipedia

 

 

 

 

 

Gewijzigd op 05/03/2019

Reageren is niet mogelijk.