Wij zijn Lichtwezens!

Door een open derde oog leef je niet meer vanuit het driedimensionale, maar vanuit het multidimensionale. Multidimensionaal wil zeggen dat je vanuit een hoger bewustzijn en diepgaander gevoel leeft. Je functioneert in je dagelijkse leven met diep invoelende, aanvoelende, heldere, genezende Zielenkwaliteiten. De multidimensionale mens (er)kent de eenheid met de natuur en andere dimensies.

Gelukkig wordt men er steeds meer van bewust dat jonge kinderen hun derde oog nog open hebben. Wanneer deze kinderen zorgvuldig worden begeleid, blijven ze hun derde oog ook als volwassene openhouden. Zo groeit de mens op een gegeven moment vanuit een driedimensionaal denken naar een multidimensionaal Zijn.

We zijn gekomen voor de hogere bedoelingen van het bestaan!

Ik sprak over dit bijzondere fenomeen met Ewald Stöteler. Een man die zijn leven gewijd heeft aan de mens op een zo natuurlijk mogelijke manier te genezen. Ewald is klassiek homeopaat, een gedreven persoon en ontzettend deskundig. Zo deskundig dat zijn adviezen Ewald Stotelerover de hele wereld worden gevraagd. Hij geeft les in bijna alle landen van Europa, in Japan, India en de Verenigde Staten. Bij RADAR wordt hij zelfs benoemd tot: ‘… een van de beste homeopaten van Nederland, Ewald Stöteler.’

Voordat ik Ewald aan het woord laat een korte toelichting:
Epifyse = pijnappelklier, is je derde oog, en zoals Descartes zei: de Zetel van je Ziel!

‘Het menselijk lichaam is een bijzonder instrument. Indien gezond, een instrument dat, om met Samuel Hahnemann te spreken, door de menselijke geest gebruikt kan worden voor de hogere bedoelingen van het bestaan. Datzelfde menselijke organisme is opgebouwd uit verschillende organen, weefsels en structuren die allen uniek zijn. Dat wil zeggen die allen eenmalig zijn en allen relatief op zichzelf staand in ons lichaam voorkomen. Als we het woord hart, long, lever, nier of bindweefsel gebruiken weet iedereen zo waar we het over hebben, waar het over gaat.

Puberteit

Er zijn echter in ons lichaam twee ogenschijnlijk totaal verschillende structuren die aangeduid worden met dezelfde naam. Dit is een opvallend fenomeen omdat het verder in ons lichaam niet voorkomt. Het betreft hier de epifyse. Bij kinderen is de epifyse goed ontwikkeld, het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. De afscheidingsproducten van de epifyse hebben tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zeker tijdstip, bepaald door de bezielende klok des levens, wordt dit specifieke effect van de epifyse buiten werking gesteld en geeft de hypofysevoorkwab de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De puberteit doet haar intrede.Lichtwezens 2

De epifyse regelt zo het intreden van de puberteit en heeft duidelijk haar invloed op de vorming van de geslachtelijkheid van de mens. Naast de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken, brengt de verandering in de werking van de epifyse/hypofyse ook grote gevolgen teweeg in de emotionele en mentale ontwikkeling van de jonge mens. Bewustwording van de emotionele en mentale wereld wordt in gang gezet.

Geest en aarde

Een belangwekkende ontdekking is de aanwezigheid in de pijnappelklier van kristallijne bolletjes (brain sand) in de grootte van 100-300 nm. Deze kristallen blijken te bestaan uit calciet, het calcium fosforicum en calcium fluoricum houdende apatiet en magnetiet. De eerste twee stoffen komen ook voor in botweefsel. Magnetiet is een ijzerhoudend kristal met magnetische eigenschappen. Het magnetiet heeft waarschijnlijk te maken met de plaatsbepaling op aarde, het aardmagnetisch veld.

De kristallen produceren onder mechanische druk een elektrisch veld. Dit vormt een mogelijke verklaring voor de reactie van de pijnappelklier op geluid, aangezien geluid (drukgolven) drukfluctuaties veroorzaakt op de kristallen.

Epifyse en (bewust) Zijn

Bij een verstoorde werking van de epifyse verliest de mens het vermogen tot introspectie, zelfreflectie, imaginatie en dromen. Dit zijn juist die kwaliteiten waaraan de opgroeiende mens tijdens de puberteit en adolescentie zijn of haar bewustwording ontwikkelt. Het maken van keuzes, dagdromen, imagineren, het nemen van beslissingen en ondernemen van initiatieven, uitgedrukt in de wils- en daadkracht van de mens, zijn sterk met de werking van de epifyse verbonden en worden vaak hierdoor bepaald. Een verstoorde werking van de epifyse heeft dan ook grote gevolgen voor het emotionele, mentale en geestelijk spirituele leven, de besluitvaardigheid, de wilskracht, en het handelen van de mens.

Vanuit de homeopathische materia medica weten we dat:
– IJzer zoals in Magnetiet, in relatie staat met afweer, immuniteit en daadkracht.
– Calcium in de vorm van Calciet, nodig is voor de opbouw van ons skelet, ons aardse lichaam.
– Het Apatiet dat veel Calcium phosphoricum bevat, stimuleert een gezonde evenwichtige ontwikkeling bij de jonge mens en op celniveau bij iedere jonge cel. Daarbij stimuleert het de emotionele en mentale balans, het vergroten van helderheid, kennis, en openheid. Ook is het werkzaam tegen mentale verwarring en bevordert het een evenwichtig en dynamisch leven. Kristallijne bolletjes met precies deze mineralen bevinden zich in de epifyse.

Ouderdom en melatonine

Door tijdens de ouderdom te verkalken verliest de epifyse haar functie en is het ‘kinds’ worden of dementeren van de patiënt het gevolg. De relatie tussen de werking van de epifyse en het geestelijk leven van de mens wordt hierdoor nog eens extra benadrukt.
Lichtwezens 4Zoals de epifyse indirect en de hypofyse direct zorg dragen voor de groei van het menselijk skelet, zo draagt de epifysis cerebri bij aan en zorgt voor, het instant houden van de menselijke geestelijke kwaliteiten en groei.

De epifyse produceert het hormoon melatonine. Dit heeft effecten op verschillende lichaamsfuncties. Zo is melatonine de stof die gemaakt wordt bij een tekort aan daglicht en heeft invloed op de seizoensgebonden gemoedsrust. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van ‘natural killer cells’, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen zodat het over antikanker eigenschappen lijkt te beschikken. (Fagocytose is vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen.)

Wij zijn lichtwezens!

Zo is de epifyse, een licht orgaan, verbonden met licht en donker, gezondheid en ziekte. Volgens Descartes als ook in de Oosterse filosofieën correspondeert de epifyse met de mens als geestelijk wezen, als licht wezen en vormt als zodanig de brug tussen geest en lichaam. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de biofotonen bevestigen deze invalshoek.

De mens is een lichtwezen en slaat energie in de vorm van licht op in het bindweefsel. In het geval van gezondheid is de mens in staat veel licht bij zich te houden en op te slaan in het bindweefsel. In het geval van ziekte verliest de mens dit vermogen, zendt hij het voormalig opgeslagen licht uit en verliest zo deze vitale lichtenergie. Dit licht, deze biofotonen, kenmerken zich door een lichtintensiteit met de sterkte van een kaarsvlam op 20 kilometer. Recent onderzoek bij muizen toonde een lichtmuis boven de zojuist overleden muis als teken van het ‘geven van de geest’. Bijna zoals we het al jaren van tekenfilms kennen.Lichtwezens 1

Geboorte, dood en het Kosmische Bewustzijn

Op het moment dat een mens ontstaat bij de samensmelting van een eicel en een zaadcel, is het eerste wat ontstaat een heel klein facet van de pijnappelklier. Dit is de klier die de aardemens verbindt met zijn ziel, zijn wezen, het hogere zelf of welke andere naam men er ook aan geeft. Als een persoon, een mens, afscheid neemt van de Aarde, is de epifyse naar men aanneemt, de laatste klier die het leven laat.
Het stervensproces kan zo bezien worden als de geestelijke geboorte die zo tegengesteld is aan het aardse geboorteproces. Als een mens tijdens de eerste weken van de embryonale fase de basis voor het aardse leven legt, werkt de pijnappelklier feilloos, het helpt bij het ontstaan van het lichaam en houdt contact met de hogere licht-energieën van het menselijk wezen dat geboren gaat worden.

De epifyse vormt zo de brug tussen het aardse lichaam van de mens. En datgene wat in het boek van Pim van Lommel het ‘non locale’ bewustzijn wordt genoemd. Het kosmische bewustzijn. Het is de wereld die sinds alle tijden op gelijkluidende wijze wordt beschreven door mensen die een BDE, een bijna dood ervaring hebben gehad. Het is de wereld waar wij mensen vandaan komen, de levensbron, waarmee we door middel van onze cerebrale epifyse in meerdere of mindere mate, bewust of onbewust, continu in contact staan.

Een wonder van wilskracht en scheppingsdrang.

De epifyses, in het skelet en de epifyse cerebri, bevatten dezelfde mineralen. Het zijn deze mineralen die het leven op aarde mogelijk maken doordat ze o.a. helpen ons skelet en ons immuunsysteem op te bouwen. Het menselijk lichaam vormt het huis voor de menselijke geest. De epifyse in de hersenen geeft ‘de opdracht’ en in en door het lichaam worden de opdrachten uitgevoerd.

Lichtwezens 3Het ondersteunen van de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de epifyse cerebri en die in het skelet, kan veel ziekte, spanning en ellende voorkomen. In dit proces van stimuleren of herstellen van de onderlinge afstemming vervult het homeopathisch geneesmiddel Symphytum een mogelijk cruciale rol.

ADHD, Autisme en PDD-nos vallen zo binnen het werkingsbereik van Symphytum. Zo bevordert Symphytum het bewust worden, de innerlijke rust, de focus en de daadkracht. Het geeft ideeën handen en voeten! Het ondersteunt het onderlinge samenwerken tussen de beide epifyses alsof deze worden uitgelijnd.’

Tot zover Ewald Stöteler.
Ewald Stöteler, Ootmarsumsestraat 61a, 7607 AZ  Almelo – Tel: 0546-824847 – E-mail: praktijk@klassiekehomeopathie.nl
Kijk ook eens bij: http://www.klassiekehomeopathie.nl/

Mis het niet!

Mis geen enkele informatie over onze belangrijke pijnappelklier. Mocht je het nog niet hebben gelezen, lees dan ook de eerder geschreven artikelen hierover.
deel 1: https://www.daishadewijs.nl/je-onmisbare-derde-oog/
en deel 2: https://www.daishadewijs.nl/we-hebben-een-geweldig-navigatie-systeem-naar-andere-dimensies/

Vorige week beloofde ik te vertellen over: Je Derde Oog en wat kun je er mee in de Praktijk. En wat beloofd is beloofd, dus volgende week gaat het daar echt over. Deze toelichting van een uiterst deskundig man ging even voor.

Lieve groet,
Daisha

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, stuur deze dan naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord ze in het programma ‘Zielentaal’ dat ik elke zondagavond om 21.00 uur presenteer via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het nog de hele week bij ‘Uitzending Gemist’ terugluisteren.

 

 

Gewijzigd op 05/03/2019

Reageren is niet mogelijk.