Ben jij een Nieuwe Tijd Ziel, een Reïncarnatie uit het oude Atlantis?

De Terugkeer van de Zielen van Atlantis!

Telkens weer keren Zielen die ooit in Atlantis leefden terug naar de aarde. De laatste decennia neemt het aantal terugkerende Zielen steeds meer toe. In Atlantis leefden zeer bewuste en hoog ontwikkelde mensen. Op alle gebieden waren zij hoogstaand, zowel qua wetenschap, cultuur, onderwijs, politiek, als een vredelievende samenleving. De spirituele levenswijze van deze gemeenschap is diep in onze Zielen-herinneringen bewaard gebleven. Zielen die zo ver ontwikkeld zijn dat ze kiezen voor harmonie en het delen met elkaar in plaats van het egoïsme. Dat zijn nu de Nieuwe Tijd Zielen!

Ik noem ze Nieuwe Tijd Ziel, zij zorgen er namelijk voor dat er een Nieuwe Tijd komt, een hele verantwoordelijkheid! Zij leggen het fundament, zij zijn de zaadjes die de wereld laten uitgroeien totdat het uiteindelijk grotendeels een paradijs zal zijn. Precies zoals God vanaf het begin van de schepping de aarde heeft bedoeld.
De Nieuwe Tijd Zielen helpen mee en zijn bereid om weer het Hof van Eden te creëren hier op aarde. Voorwaar geen makkelijk taak, gezien hoe het nu op aarde is. Zij hebben in Atlantis meegemaakt dat het mogelijk is. Toentertijd op kleine schaal in een klein gebied. Nu zal het uitgroeien tot een groot deel van de aarde.

Wat weten we van Atlantis?

Volgens Plato bestond Atlantis al eeuwen voordat hijzelf leefde. Het was een eiland in de Atlantische oceaan, In Atlantis, hadden de bestuurders – of waren het de hoog ontwikkelde buitenaardsen? – een harmonieuze en bijzondere maatschappij tot stand gebracht. De bewoners van Atlantis leefden in vrede met elkaar. Geweld, hebzucht, agressie en armoede kenden ze niet. Luxe, rijkdom, alsmede innerlijke rijkdom waren er volop! Plato vertelt over de rijkdom van Atlantis, de reusachtige bouwwerken, het land zelf, de regering, het prachtig koninklijk paleis, enz. Doordat Plato zoveel details opnoemt krijgen wij in onze tijd een goed beeld van hoe Atlantis eruit zag. Hierdoor heeft men ook duidelijke tekeningen van het eiland kunnen maken.

Plato omschreef de stad Atlantis onder andere als volgt: de stad is een twintig kilometer breed gebied liggend op een eiland. Rondom de hoofdstad liggen enkele ringen land die van elkaar door kanalen zijn gescheiden. Om de kust te beschermen tegen het water van de zee is een dikke stenen vestingsmuur gebouwd. Vanaf de zee loopt een kanaaltunnel naar het centrum van de hoofdstad. Midden in de hoofdstad ligt een burcht voor de bestuurders van Atlantis.

Volgens de verhalen moeten er gigantische rijkdommen zijn geweest in Atlantis. Veel edele metalen (die zelfs meer waard zouden zijn dan goud!) Vandaar ook dat veel mensen graag willen weten waar dit eiland zich bevindt!

Wat is zo kenmerkend voor Atlantis?

Het meest kenmerkende was dat het een bijzonder harmonieuze samenleving was. In regressies beschrijft men de mensen die daar leefden, met onder andere: het is moeilijk te duiden of ze man of vrouw zijn, het lijkt er tussenin te zitten. Men leeft zeer vreedzaam met elkaar. Er is een geweldig goed gevoel van Ziels-verbondenheid onderling. Men werkt met energie, zo ook met telepathie, gedachtenkracht, uittredingen en men maakt gebruik van genezende energie op afstand. Men heeft contact met buitenaardsen of lichtwezens van andere planeten. Bij de ondergang van Atlantis zijn zij die overleefden gevlucht naar andere gebieden om opnieuw te beginnen, zoals bijvoorbeeld Egypte en Mexico.

Astrologie, helderziendheid, homeopathie, astronomie, bouwkunst, wiskunde, allerlei wetenschappen en esoterische kennis waren volop aanwezig. Al die kennis werd gebruikt en volkomen geaccepteerd. In tegenstelling tot de eeuwen tot nu toe, waarin de zogeheten esoterische wetenschap niet of bijna niet wordt geaccepteerd. Men was zich bewust dat alles één geheel is: de mens, de dieren, de natuur. Men was zich ook bewust dat alles wat je jezelf aan doet, je dat ook de ander aandoet.

Atlantis zelf maakte mij wakker

Het is zo’n vijfentwintig jaar geleden. Ik ging toen regelmatig naar een plaats waar ik enkele dagen per jaar, in een afgesloten natuurgebied van vele hectaren groot, verbleef. Midden in dit gebied stond een eenvoudig houten huisje. Zonder stroom, geen water, geen toilet of andere gemakken. Ik leefde daar zoals men in de oertijd leefde. Voeding was er wel, maar voor de rest alleen ik, een helder beekje, de oer natuur en de dagen dat ik in regressie ging om op pad te gaan naar mijn vorige levens.

Let wel: ik raad het sterk af om zelfstandig in regressie te gaan. Ik ontsnapte er ternauwernood aan dat ik in een bepaald leven bleef steken. Met uiterste inspanning kon ik uiteindelijk terugkomen. Was ik er in gebleven, dan zou ik niet meer de weg hebben gevonden naar de bewoonde wereld. In dat grote natuurgebied zou men mij nooit meer bijtijds hebben gevonden.

Uiteindelijk kwam ik in het leven dat ik in Atlantis was. Als ik er aan terugdenk is er toen iets in mij wakker gemaakt. Het verlangen om weer in zo’n wereld te leven. Ik weet zeker dat het mogelijk is, ik heb er immers ooit zelf geleefd!

Ben jij die Nieuwe Tijd Ziel, de reïncarnatie uit het oude Atlantis?

Heb jij ook een verlangen naar zo’n wereld als ik net vertelde? Dan kan het niet anders dan dat je het ooit hebt meegemaakt. Je kunt alleen maar naar iets verlangen wat je ooit hebt meegemaakt. Je kunt alleen maar iets verlangen dat je ooit hebt gekend, in dit leven of in vorige levens. Roep ik door wat ik beschrijf nu herinneringen bij je op? Verlang jij naar die mooie tijd?

Waar aan kun je de Nieuwe Tijd Ziel herkennen? De man, vrouw of kind is sociaal, creatief, attent, behulpzaam, laadt zich op in de natuur en vermijdt het liefst drukke plekken. Men noemt ze vaak hoog gevoelig en dat zijn ze ook: heel gevoelig.
Gevoelig voor stemmingen, energie en het lichaam reageert sterk op impulsen van buitenaf. De Nieuwe Tijd Ziel is gekomen om een noodzakelijke verandering in de wereld tot stand te brengen, namelijk het ontwikkelen van een harmonieuze samenleving.  Geen eenvoudige taak, die – wanneer je je dit niet bewust bent – tot veel verdriet en onbegrip kan leiden.

Verenig je met je leven in Atlantis. Jij bent in deze periode naar de aarde gekomen om aan het begin te staan van een wereld die zal veranderen. Je werkt zelf daaraan mee. Hoe? Door jezelf te blijven onder alle omstandigheden. Het is geen eenvoudig Levenspad. Het is vaak een pad van tegenslagen, teleurstellingen en elke keer de moed vinden om door te zetten. Een pad om je idealen te blijven verwezenlijken, ook wanneer je tegenstand en afkeuring krijgt.
Soms beteken je slechts een druppel in je omgeving of daarbuiten. Al die druppels zullen er straks voor zorgen dat de wereld wordt zoals de wereld door God is bedoeld: Samen leven in harmonie!

Hoe herken je dat je gekomen bent om dit te bewerkstelligen?

Kenmerkend is dat je In een gezin bent geboren waar men je niet begrijpt, omdat je ideeën nog niet van deze tijd zijn. Jij bent daar in, zoals ik eerder heb beschreven, het Zwarte Schaap. Jij bent de leergrage Ziel, de Nieuwe Tijd Ziel. Vele keren in je leven leefde je in een buurt van disharmonie om daar de harmonie die jij in je hebt uit te stralen. De liefde die in je omgeving ontbrak of ontbreekt, vul je door jouw Zijn aan.

Je bent gekomen om mensen te helpen, en dat hoef je niet per se in een bepaald beroep te doen, het kan. Het dagelijkse leven biedt je genoeg gelegenheid om anderen te helpen. Belangrijker is dat je door je gedrag, jouw Zijn – zonder dat je het afdwingt – de mensen in je omgeving tot een ander bewustzijn doet komen. Doet men je iets aan, geef liefde terug. Wees begripvol en begrijp dat de persoon iets vervelends naar je doet omdat deze niet gelukkig is. Kortom: laat de liefde die je in je hebt door niets of niemand vernietigen!

Hoe lang duurt het nog?

Men heeft er ongeveer 40.000 jaar over gedaan om de samenleving in Atlantis op een dergelijke bewustzijns niveau tot stand te brengen. Doordat er veel mensen die eerder in Atlantis hebben geleefd op dit moment reïncarneren zal het hooguit de helft van het aantal jaren in beslag nemen om weer een dergelijke gemeenschap te kunnen vormen. Je ziet deze dan ook al op kleine schaal op redelijk wat plekken ontstaan. We zijn nu, vanaf het moment van het verval van Atlantis, op ongeveer 12.000 jaar. Dus nog even – zo’n 8.000 jaar – en we zijn er. Ik weet zeker dat je tegen die tijd weer terugkomt om dit mee te maken, om jezelf te laven aan wat je al je levens telkens voor ogen had. Om daarna nooit meer terug te komen, want het is goed zoals het is.

Edgar Cayce, de beroemde ziener, voorspelde dat Atlantis weer boven water zal komen. (Er is al veel uitgekomen wat Edgar Cayce over de toekomst voorspelde.) HIj zei in een van zijn seances: ‘De stad Atlantis zal gevonden worden. Men zal ontdekken dat er helende krachten aanwezig zijn in het water voor de kust van Bimini. Men zal de kracht ontdekken van kwartskristallen en de specifieke eigenschappen van krista,l zoals het verhogen, het krachtiger maken en het synchroniseren van vele soorten energie, zoals licht en elektriciteit. De archieven van Atlantis zullen toegankelijk zijn voor hen die spiritueel zijn ingewijd in de kennis van de ene God. Er zal een geheime kamer worden gevonden en het omhoog komen van de Tempel zorgt ervoor dat men toegang krijgt tot de archieven.’

Toen men hem vroeg wat er zich dan in detail in die geheime kamer zou bevinden, antwoordde hij: ‘Het bevat gegevens van het begin van Atlantis waar de Geest overging in vorm. De archieven beschrijven de eerste vernietiging die plaatsvond en de veranderingen van het land. Het is een soort dagboek wat vertelt over wat de mensen bezighield en hun diverse activiteiten in andere landen. En tevens is het een verslag van een vergadering van alle landen en naties.
Het beschrijft de bouw van de Tempel van Inwijding. Er zal een totaal nieuwe wetenschap worden ontwikkeld, met als uitgangspunt een psychische c.q. spirituele basis. Er zal een verandering plaatsvinden in wat en hoe men gaat studeren. De wereld zal meer belang hechten aan het spirituele en minder aan het materiële aspect. Dit nieuwe gebied van de wetenschap zal net zo meetbaar en toegankelijk worden als ieder andere menselijke ervaring.’

Begrijp de huidige tijd!

Het is belangrijk de vele invloeden van de huidige tijd te begrijpen. Je kunt pas orde scheppen als er chaos heerst. Je kunt slechts vrede brengen in gebieden waar oorlog en geweld is.

Zoals Moeder Teresa ooit zei: ‘Mensen zijn vaak onredelijk, onlogisch en egoïstisch, vergeef ze toch maar. Als je vriendelijk bent, kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische bijbedoelingen. Wees toch maar vriendelijk. Als je succesvol bent, zul je soms valse vrienden krijgen, en echte vijanden, wees toch maar succesvol. Als je eerlijk en oprecht bent zullen er mensen zijn die je bedriegen, blijf toch maar eerlijk.
Wat je jaren hebt gekost om op te bouwen, kan iemand anders van de een op de andere dag vernietigen, blijf toch maar bouwen. Als je sereniteit en geluk vindt, kunnen anderen jaloers zijn. Blijf toch maar gelukkig. Het goede dat je vandaag doet, zullen mensen morgen zijn vergeten. Blijf toch maar goed doen. Geef de wereld het beste dat je hebt en ook al zal het nooit genoeg zijn, Geef de wereld toch maar het beste dat je hebt.
Zie je, uiteindelijk is het tussen jou en God, Het was hoe dan ook nooit tussen jou en hun.’

Wanneer je dit voor ogen houdt kan het je helpen om de verwarring hier op aarde te begrijpen. Het helpt je om te weten waarom het zo belangrijk is om met jouw authentieke Zijn door te gaan.

Wees nergens ‘tegen’, maar voor. Ofwel straal de Liefde uit die je zoveel in je hebt. Wees voor Liefde, wees voor vrede. Heb geen oordeel over jezelf en over anderen. Volg de wet van het Universum: wat je voedt, groeit!
Leef vanuit begrip, harmonie, wat er ook gebeurd in je leven, het zal groeien en bloeien in je omgeving! Daarvoor ben je hier op aarde gekomen!

Nieuwe Tijd Ziel houdt moed! God heeft speciaal jou uitgekozen om Hem te helpen Zijn oorspronkelijke plan uit te voeren: de aarde als paradijs voor de mensheid, de dieren en de natuur te laten zijn. Hij heeft je daartoe niet alleen uitgekozen, maar ook gezegend. Laat Hem je helpen wanneer je het moeilijk hebt. Heb vertrouwen!

Volgende week: Is Zinvol leven écht Zinvol?

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn !
En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

P.s.: Ik heb al eerder over Atlantis geschreven, zie hier de informatie: https://www.daishadewijs.nl/utopia/

Gewijzigd op 30/11/2018

Reageren is niet mogelijk.