Bestaan Vorige Levens?

In mijn vorige blog beschrijf ik hoe je zelf contact kunt maken met de Ziel van een overleden Dierbare. Bestaan vorige en toekomstige levens echter wel?

Ik geloof daar niets van

Een paar maanden terug kwam een man bij me die zei: ‘Andere levens daar geloof ik niet in. Mijn geloof staat dat trouwens niet toe.’
Mijn antwoord was: ‘Je hebt vier kinderen, ik weet zeker, dat toen ze nog maar een paar weken oud waren, je hebt kunnen zien dat hun karakters verschillend zijn. De ene baby reageert totaal anders op voeding, geluiden, omstandigheden, etc. dan de ander.’
‘Ja, mijn kinderen zijn alle vier heel verschillend en inderdaad al vanaf de geboorte.’ was het antwoord.

‘Wanneer er geen ander leven zou zijn geweest dan zouden we allemaal met dezelfde karakters, kwaliteiten en gaven zijn geboren. Immers sommige kleine kinderen kunnen al heel goed pianospelen, of de een is hoog gevoelig en de ander niet.’

Ik ging nog even door met voorbeelden: ‘De ene baby wil graag met een lampje aan slapen. De ander is bang voor het water in het badje, terwijl dit kindje net negen maanden in de buik in water heeft geleefd. Het ene kindje heb je meteen een intens contact mee, de ander een goed maar geen intens contact. Het ene kindje loopt al met negen maanden, een ander kindje doet er soms twee jaar over. Zal ik nog meer verschillen noemen, terwijl de baby net geboren is?’
‘Nee, laat maar,’ was het antwoord, ‘maar nogmaals mijn geloof verbiedt het om zo te denken. Maar ik wil hier wel over na gaan denken en dan kom ik er op terug.’

Het was voor Kerst 2016 en tot op heden is hij er nog niet op teruggekomen. Ik hoop wel dat hij over het feit nadenkt hoe het kan dat we allemaal met zo’n verschillend karakter op deze wereld komen. En zo verschillend reageren op bepaalde aspecten van het leven en onze opvoeding. Het kan niet anders dan dat er een leven of meerdere levens hiervoor moeten zijn geweest.

Een wonder

Mijn zoon Ferdinand zag, toen we voor het eerst bij onze nieuwe buren op visite waren, net twee jaar oud voor het eerst een piano. Hij dwong de buurman min of meer om hem op de kruk voor de piano te zetten. En wat er toen gebeurde… hij speelde alsof hij dat altijd had gedaan. Vanaf die tijd was hij ‘verslaafd’ aan de piano. Al gauw kwam er een piano bij ons in huis. En zo jong als hij was, hij hoefde maar een liedje te horen op de radio en dan na even oefenen, speelde hij het in een paar minuten perfect na. Is hij een beroemde pianist geworden? Nee, dat is hij vast in een eerder leven geweest.

Wanneer je zelf kinderen hebt of veel met kleine kinderen te maken hebt, weet je dat elk kind een eigen Ik heeft. En dat kan zo anders zijn dan de andere kinderen. Zelfs zo, dat menig ouder zich wel eens heeft afgevraagd: is dit wel mijn kind?

Ooit was er het programma op tv ‘DNA Onbekend’ van de NCRV waarin men naging of het DNA van een van de ouders wel klopte met de gegevens in het bevolkingsregister. Beter gezegd of de volwassen persoon wel het kind was van de moeder of vader die daar ingeschreven stond als biologische ouder. Ik heb het programma slechts een keer gezien, net toen een volwassen man helemaal teleurgesteld was dat zijn vader zijn echte biologische vader was. Hij had er groot verdriet om, hij had namelijk zijn hele leven gedacht dat hij geen kind van zijn vader was. Hij wilde het niet eens zijn, ook had hij niets met zijn broers en zussen. Tja, dan kan je leven ineens een andere wending krijgen, te weten dat je de genen hebt van de mensen die je altijd hebt verguisd.

Ik ben in het verkeerde gezin terecht gekomen

Toen ik jong was had ik ook wel eens de gedachte, ben ik wel het kind van mijn ouders? Zijn dat wel mijn broers en zussen? Ik voelde me zo volkomen anders. Gelukkig kwam ik op mijn dertiende er zelf achter dat iedereen verschillend is. Dat iedereen nu eenmaal met een andere missie is geboren, met andere littekens in de Ziel, met een ander karakter, kwaliteiten en gaven, dus ook ik.

Het Amerikaanse Population Reference Bureau (PRB) heeft berekend dat er tot nu toe ruim 107 miljard mensen hebben geleefd. Als dit klopt, leeft op dit moment slechts 6,5 procent van alle mensen ooit. Ze namen aan dat wij mensen rond 50.000 v.Chr. ontstaan zijn. Nu zijn er bewijzen gevonden dat dit zeker tot 200.000 jaar v.Chr. teruggaat.
Wie weet hebben er al eerder mensen hier op aarde geleefd, dan zouden er nog miljarden meer mensen in totaal zijn geweest. Een miljard is veel, heel veel. Op dit moment leven er 7 miljard Zielen op aarde. Waar zijn, als men stelt dat je maar één keer op aarde komt, die tientallen miljarden andere Zielen gebleven. Vandaar dat ik eens schreef: Wij zijn onze Voorouders!

Onze Ziel slaat alle herinneringen aan vorige levens op in ons brein

O.k., laten we aannemen dat we vorige levens hebben gehad. Op mijn blog ‘Contact met overleden Dierbaren’ kreeg ik op Facebook de reactie: ‘Heel mooi om te lezen Daisha, maar er wordt ook verteld dat de ziel zich alles zal herinneren, waarom kun je je dan niks van je vorige levens herinneren?’

De Ziel herinnert zich alles, dat is waar, maar de mens niet. En dat is maar goed ook, anders zou iedere pasgeborene zich bewust zijn van alle gebeurtenissen van die vorige levens en met de daar opgelopen trauma’s worden geboren. Dat is een te zware belasting voor zo’n pril mensje.
Zou het dan niet handig zijn om je later als volwassene te weten wat je in vorige levens hebt geleerd? Zeker wel, en die kennis is ook bereikbaar, alleen pas op het moment dat je het nodig hebt. Daarom wéét je soms ineens hoe iets werkt of hoe je een situatie kunt oplossen.

Maar waarom weet je dan niet alles van vorige levens? Wie je precies was, met wie je omging, of je een man of vrouw was, waar je boodschappen deed, of je vegetariër was en welke kleur haar die aardige vrouw had waar je een keer naast zat op de paardentram in 1766? Je begrijpt, dit soort details zijn misschien leuk om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar helpen ons niet om dít leven optimaal te leven. Je zou helemaal kunnen verzanden in allerlei details terwijl de essentie van je leerervaringen in dat leven het belangrijkste zijn. Voor de mens is uiteindelijk slechts dit leven het meest belangrijk, voor de Ziel is de rode draad door alle levens belangrijk.

Een volgende keer vertel ik hoe je de belangrijkste leerervaringen uit vorige levens kunt herinneren. Ervaringen die je in dit leven kunnen helpen om essentiële kwaliteiten verder te ontwikkelen of blinde vlekken op te helderen en op te lossen.

Algemeen is bekend dat we slechts 10% van ons brein gebruiken c.q. bewust zijn. In de oudheid werd gesteld dat onze Ziel in ons brein zit. Dat zou kunnen, maar mijn mening is dat onze Ziel in elke cel van ons lichaam zit en in onze aura. Vandaar dat ons hele lichaam sterft en er geen aura na enige tijd meer te zien is bij een dood lichaam.

Ons verstand gebruiken we als vertaler van onze gevoelens, als opslagplaats van alle in dit leven beleefde gebeurtenissen, etc. Het kan niet anders dan dat de resterende 90% bestaat uit onze herinneringen die onze Ziel in ons brein heeft opgeslagen. Ofwel: onze Ziel gebruikt dat deel van onze brein dat we niet dagelijks nodig hebben. Vandaar dat sommige kinderen nog alles weten over hun vorige leven(s).

Zo kun je via regressie therapie c.q. hypnose terug naar vorige levens. Zo kan ik door me af te stemmen op iemand de ‘littekens in de Ziel’ zien uit vorige levens of wat de toekomst hem of haar brengt. Je Ziel weet al hoe je leven verder gaat verlopen.

Littekens in de Ziel

De littekens in onze Ziel, de trauma’s die we in vorige levens hebben meegemaakt, alles wat we in de andere levens hebben meegemaakt, zijn opgeslagen in ons brein. Dat is die andere 90%. Heb je een goed contact met je Ziel, dan kun je je vorige levens her-inneren. In een paar vorige blogs schreef ik over de littekens in je Ziel, ook hoeveel invloed die op je huidige leven hebben, terwijl je je dat niet bewust hoeft te zijn. De uitleg hiervan kun je in deze blogs vinden:  https://www.daishadewijs.nl/littekens-in-de-ziel/
https://www.daishadewijs.nl/akasha-en-littekens-in-je-ziel/
https://www.daishadewijs.nl/een-engel-met-littekens-in-de-ziel-komt-naar-de-aarde/

Je onbewuste heeft net zoveel invloed op je leven als je bewuste. Je ziet iemand voor het eerst en het klikt meteen. Ofwel je Ziel, je onbewuste, brengt het signaal naar je bewuste: deze persoon ken je al, je kunt deze persoon vertrouwen, zelfs liefhebben.

Iemand reageerde op de blog over Contact met Overleden Dierbaren als volgt: ‘Maar als je het mij vraagt kun je beter wel sommige dingen uit een vorig leven herinneren, want dan weet je welke fouten je in dit leven niet moet maken.’

We hebben allemaal een innerlijke bescherming. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw hielp ik mensen door middel van regressie hun jeugd c.q. hun vorige levens te herinneren. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Ik merkte dat je daarbij ook trauma’s kunt opwekken. Trauma’s waar je in het leven van nu niets mee kunt.

Veronderstel dat je er achter komt dat je in je vorige leven mensen hebt vermoord! Vandaar dat het goed is dat wanneer je iets niet meer weet uit je jeugd of uit vorige levens te weten dat het de bescherming is die onze Ziel ons biedt. Je kunt er immers niets meer aan veranderen.

En de littekens dan, vraag je nu misschien. De littekens zijn je blinde vlekken, je irritaties, je teleurstellingen, je doemdenken, je agressie, je negatieve gevoelens en/of oordelen. Het iemand iets aan willen doen vanwege een teleurstelling in een vorige leven. Iemand vermoorden omdat die persoon jou in een vorig leven iets heeft aangedaan. Het verguizen van iemand die wellicht jou in een vorig leven kwaad heeft gedaan.

Het doemdenken omdat je vorige leven uit één grote misère bestond en je nu niet kunt geloven dat het leven bedoeld is om gelukkig te zijn. En wie zich op misère focust trekt misère naar zich toe, zeker in je huidige leven.
Het is waarom je meteen voelt: ik mag jou niet. Terwijl je de persoon niet kent, toch heb je het gevoel dat hij of zij niet koosjer is. Een slechte ervaring gehad met deze persoon in een vorig leven?!

Volg geen dogma’s

Religie, geloven in God, Jezus, Allah, Boeddha, Mohammed, etc. is belangrijk. Belangrijk om de levenswijze die zij predikten na te leven, maar dan wel de leefwijze die zij zelf voorleefden.
Jezus heeft nimmer iemand veroordeeld, geen homo’s, geen criminelen, geen… Toch staat er in de Bijbel dat je geen intiem verkeer mag hebben met mensen met hetzelfde geslacht, ofwel homo’s en lesbiennes.
Ook staat er in de Bijbel dat wanneer je verkeerde daden uitoefent je in de hel komt. Al deze geschriften zijn opgetekend door mensen, die het naar eigen zeggen hebben verwoord. In het verleden om angst te creëren en gehoorzaamheid af te dwingen.

Als Katholiek meisje ben ik opgegroeid met de Hemel, het Vagevuur en de Hel. Wanneer je een beetje stout was kwam je in het Vagevuur, bij heel erg stout in de Hel. Zo jong als ik was, geloofde ik daar niet in, voor mij is God Liefde. De mens oordeelt en beschikt, God nimmer. Jezus, de vertegenwoordiger van God, ging om met tollenaars en hoeren. En toch ging hij rechtstreeks naar de Hemel!

Zoals gezegd: geloof is heel belangrijk, maar volg geen dogma’s. Geloof in de Liefde en dan bedoel ik niet de seksuele liefde, nee de Liefde. Seksuele liefde is fantastisch, ik geniet daar nog altijd van. Maar dat is kortstondig een paar minuten. Liefde met een hoofdletter ‘L’ is begrip, mededogen, acceptatie, nimmer veroordelend.

Geloof me: eens komt er een dag dat wetenschappers bewijzen dat vorige levens bestaan. Geen enkele religie kan dat dan nog tegenspreken.

Volgende week: hoe weten we hoeveel levens we hebben gehad?

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Wil je contact maken met een overleden Dierbare? Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen!

Heb je hier vragen over? Stuur ze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’ te beluisteren bij Radio Merlijn !

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

Gewijzigd op 30/11/2018

One Response to “Bestaan Vorige Levens?”

  1. Lucienne

    Ik stond er altijd open voor het hebben gehad van vorige levens .
    In het dagelijkse leven spreek ik slechts zeer beperkt Duits.
    Echter na een droom ooit te hebben gehad waarin ik zo perfect Duits sprak, en dan echt Hoog Duits , waar ik echt perplex over was toen ik wakker was ,wist ik het zeker, ik ben hier dus een leven gehad.
    Ik kon niet heen om dit gegeven, het ligt dan verborgen in dat stukje brein, die 90% die we niet gebruiken

Reageren is niet mogelijk.